آرشیو نظرسنجی
کدامیک از شبکه های ماهواره ای مستقل شیعه را برای دیدن انتخاب میکنید ؟
شبکه ماهواره ای ثامن
8.92%
شبکه ماهواره ای ولایت
11.58%
شبکه ماهواره ای سلام
28.33%
شبکه ماهواره ای اهل بیت
15.81%
شبکه ماهواره ای امام حسین
35.37%
تعداد کل آراء : 639