آرشیو نظرسنجی
آیا حجاب برتر در فیلمهای تولیدی سیما بیشتر ترویج میشود یا تخریب ؟
تخریب میشود
90.49%
ترویج میشود
9.51%
تعداد کل آراء : 1756