آرشیو نظرسنجی
بیشترین خطر اعتقادی از جانب کدام یک متوجه جوانان کشور است؟
بهائیت
12.1%
وهابیت
36.26%
شیطان پرستی
22.48%
عرفانهای نو ظهور
29.16%
تعداد کل آراء : 5182