آرشیو نظرسنجی
عملکرد شبکه های ماهواره ای شیعه در مواجه با تبلیغات فرق ضاله را چگونه ارزیابی میکنید ؟
خوب
30.61%
متوسط
22.12%
ضعیف
47.28%
تعداد کل آراء : 2826