آرشیو نظرسنجی
فعالیت عوامل وهابیت در ایران را چگونه ارزیابی میکنید ؟
فعال
75%
ضعیف
25%
تعداد کل آراء : 1328