۱۵۱

خواص و فضیلت شگفت انگیز آیت الکرسی

کد خبر: ۳۵۶۹۷
۲۳:۵۳ - ۰۶ خرداد ۱۳۹۱
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

عكس العمل شيطان هنگام نزول آيه الكرسي
حضرت امام محمد باقر از امير المومنين (علیه السلام) روايت فرموده: هنگامي كه آيت الكرسي نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود آيه الكرسي آيه اي است كه از گنج عرش نازل شده و زماني كه اين آيه نازل گشت هر بتي كه در جهان بود با صورت به زمين خورد.
در اين زمان ابليس ترسيد و به قومش گفت :"امشب حادثه اي بزرگ اتفاق افتاده است باشيد تا من عالم را بگردم و خبر بياورم.
ابليس عالم را گشت تا به شهر مدينه رسيد مردي را ديد و از او سوال كرد: " ديشب چه حادثه اي اتفاق افتاد"
مرد گفت "رسول خدا فرمود:" آيه اي از گنج هاي عرش نازل شد كه بت هاي جهان به خاطر آن آيه همگي با صورت به زمين خوردند. ابليس بعد از شنيدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.

آيت الكرسي سيد آيات قرآن
پيامبر به حضرت علي (علیه السلام) فرمود: " يا علي ! من سيد عربم-مكه سيد شهر هاست- كوه سينا سيد همه كوه هاست- جبرئيل سيد همه فرشتگان است – فرزندانت سيد جوانان اهل بهشتند- قرآن سيد همه كتاب هاست – بقره سيد همه سوره هاي قرآن است – ودر بقره يك آيه است كه آن آيه 50كلمه دارد و هر كلمه 50 بركت دارد و آن آيت الكرسي است.

پاداش كسي كه آيت الكرسي را زياد مي خواند
عبدالله بن عوف گفته است:" شبي خواب ديدم كه قيامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آساني بررسي كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ هاي زيادي به من نشان دادند. به من گفتند: درهاي اين كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت.
بعد گفتند: خانه هايش را بشمار. ديدم 175 خانه بود. به من گفتند اين خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پريدم و خدا را شكر گفتم.

صبح كه شد نزد ابن سيرين رفتم و خواب را برايش تعريف كردم.

او گفت : معلوم است كه تو آيه الكرسي زياد مي خواني. گفتم : بله ؛ همين طور است. ولي تو از كجا فهميدي. گفت براي اينكه اين آيه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زيركي حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت : هر كه آيه الكرسي را بسيار بخواند سختي هاي مرگ بر او آسان مي شود.

داستان نزول
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: چون خداي متعال خواست سوره ي حمد و آيه هاي شهدالله (18و19 آل عمران) و قل اللهم (26-27آل عمران) و سوره توحيد و آيه الكرسي را به زمين نازل كندهمگي به عرش الهي چنگ زدند در حالي كه بين آن ها و خداوند حجابي نبود.
سپس فرمودند : پروردگارا ما را به خانه پر گناه و به سوي كساني كه عصيان و گناه مي كنند مي فرستي ؛ در حالي كه ما پاك و مطهر هستيم.

سپس خداي متعال فرمود :" به عزت و جلال خودم سوگند ، هيچ كس شما را بعد از نماز نخواند مگر اين كه او را در مرتبه بالاي قدس جاي دهم كه از نعمت هاي آن استفاده كنند و در هر روز 70 بار به او با نظر رحكت خود بنگرم و در هر روز 70 حاجت او را برآورم هرچند كه بسيار گناه كرده باشد كه كمترين آن دعاها و حاجت ها و آمرزش گناهان باشد. او را از هر دشمني پناه مي دهم و براي پيروزي بر هر دشمني ياريش مي دهم و مانعي به جز مرگ براي بهشت رفتن او نباشد.( يعني بعد از مرگ بلافاصله به بهشت مي رود)


آيت الكرسي براي حفظ چشم
بعد از هر نماز دستان را روي چشم بگذاريد و بعد از خواندن آيت الكرسي بگوييد:"اللهم احفظ حدقتي بحق حدقتي علي بن ابيطالب(علیه السلام)"

امان نامه الهي
امام كاظم (علیه السلام) فرمود: از بعضي پدران بزرگوارم شنيدم كه كسي داشت سوره حمد را مي خواند پس حضرت فرمود: هم شكر خدا را به جاي آورد و هم به پاداش رسيد. بعد حضرت شنيد كه سوره توحيد مي خواند فرمود: ايمان آورد و ايمني به دست آورد و سپس شنيد كه سوره قدر مي خواند فرمود: راست گفت و آمرزيده شد و بعد شنيد كه آيت الكرسي مي خواند فرمود: خداوند خالق امان نامه برايش فرو فرستاد.

قرآن برتر است يا تورات؟
روايت شده كه از پيامبر (صلی الله علیه و آله) پرسيدند: قرآن برتر است يا تورات؟ فرمودند: در قرآن آيه اي است كه از تمام كتابهايي كه خداوند بر پيامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آيه الكرسي است.
پيامبر فرمودند با فضيلت ترين آيه اي كه بر من نازل شد آيه الكرسي است.
پيامبر فرمودند آيه الكرسي وسوره توحيد عظيم تر از همه چيزهايي است كه دون و پست تر از خداست.

پيامبر (ص
لی الله علیه و آله) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست اين آيه داراي دو زبان و دو لب است كه در عرش الهي تسبيح و تقديس خدا مي گويد.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: در شب معراج دو لوح را ديدم ، كه در يك لوح سوره حمد و در لوح ديگر كل قرآن قرار داشت كه سه نور از آن مي درخشيد . پس گفتم اي جبرئيل اين نوره چيست؟ جبرئيل در جواب گفت : آن سه نور يكي سوره توحيد و يكي سوره ياسين و ديگري آيه الكرسي مي باشد.

پيامبر (ص
لی الله علیه و آله) فرمودند: در معراج در آـسمان هفتم ديدم كه ملائكه حجب سوره نور را مي خوانند ، خزان كرسي آيه الكرسي و حمله عرش سوره مومن را مي خوانند.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا من از آيه الكرسي براي بالا رفتن درجات استفاده مي كنم.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحيد و قدر را با آيه الكرسي بخوانيد و بعد از آن برخيزيد و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهيد كه حاجاتتان بر آورده خواهد شد زيرا اسم اعظم هستند.

امام علي (ع
لیه السلام) فرمودند اگر شما از آثار معنوي آيه الكرسي آگاه بوديد در هيچ حال خواندن آن را ترك نمي كرديد.
امام محمد باقر (علیه السلام) فرمودند: هر كس يك بار آيه الكرسي را بخواند خداوند هزار ناراحتي از ناراحتي هاي دنيا و هزار سختي آخرت رااز او دور مي كند كه كمترين ناراحتي دنيا فقر و كمترين سختي آخرت فشار قبر است.

رسول خدا در خواب به دختر خويش فرمودند: ترازوي اعمال خويش را با آيه الكرسي سنگين گردان. زيرا هركس آن را قرائت نمايد آسمان وزمين با فرشتگانش به جنبش و حركت در آيند و خداوند را با صداي بلند به پاكي ياد كنند و او را بزرگ بدارند و تسبيح گويند. پس از آن تمامي فرشتگان از خداوند مي خواهند كه گناه خواننده آيه الكرسي را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هركس آيه الكرسي را يك بار بخواند اسم او از ديوان اشقيا و انسان هاي بد محو مي شود.
امام رضا (علیه السلام) به نقل از پيامبر فرمودند: هر كس 100 مرتبه آيه الكرسي را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد.

بعد از نماز
پيامبر فرمودند: هر كس آيه الكرسي را بعد از نماز بخواند هفت آسمان شكافته گردد و به هم نيايد تا خداوند متعال به سوي خواننده آيت الكرسي نظر رحمت افكند و فرشته اي را بر انگيزد كه از آن زمان تا فرداي آن كارهاي خوبش را بنويسد و كارهاي بدش را محو كند.
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: يا علي بر تو باد به خواندن آيه الكرسي بعد از هر نماز واجب. زيرا به غير از پيغمبر و صديق و شهيد كسي به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمي كند و هر كس بعد از هر نماز آيه الكرسي را بخواند به جز خداوند متعال كسي او را قبض روح نمي كند و مانند كسي باشد كه همراه پيامبران خدا جهاد كرده تا شهيد شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت مي شود و به جز انسان صديق و عابد كسي بر خواندن آيه الكرسي مواظبت نمي كند.

در روايتي از امام باقر آمده است:" هر كس آيه الكرسي را بعد از هر نماز بخواند از فقر و بيچارگيدر امان شود و رزق او وسعت يابد و خداوند به او از فضل خودش مال زيادي بخشد."

رسول اكرم فرمودندك هر كس آيه الكرسي را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق مي گردد و در امان خدا باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد.
جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آيه الكرسي بخواند و بگويد :" اعيذ نور بصري بنور الله الذي لا يطفي"

خداوند به موسي بن عمران وحي فرمود: كسي كه بعد از نماز واجبش آيه الكرسي بخواند خداوند متعال به او قلب شاكرين – اجر انبيا و عمل صديقين را عطا فرمايد و چيزي جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگيري نمي نمايد. مداومت نمي نمايد به آن مگر پيامبر يا صديق يا كسي كه از او راضي شده ام و يا شخصي كه شهادت را روزي او مي نمايم.


زيادي علم وحافظه
پيامبر (صلی الله علیه و آله) روايت كرده است كه فرمودند : 5 چيز حافظه را قوي مي گرداند: خوردن شيريني – گوشت نزديك گردن – عدس – نان سرد و خواندن آيت الكرسي
عالمي گويد : هر كه علم مي خواهد بر پنج چيز مواظبت مي كند:
1- پرهيزكاري در آشكارا و پنهان 2- خواندن آيت الكرسي 3- هميشه با وضو بودن 4- نماز شب خواندن حتي اگر دو ركعت باشد. 5- غذا خوردن به منظور نيرو گرفتن نه شكم پر كردن.

سفر
امام صادق (علیه السلام) فرمود: سفر را با دادن صدقه و يا با خواندن آيت الكرسي آغاز كنيد. كسي كه در سفر هر شب آيه الكرسي را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چيزهايي كه همراه اوست.

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هرگاه براي حاجتت از خانه ي خود بيرون آمدي آيه الكرسي را بخوان كه حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

امام علي (ع
لیه السلام) فرمودند: هرگاه يكي از شما اراده حاجتي كند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بيرون رود و در وقت بيرون رفتن آخر سوره آْ عمران ( آيه 190تا آخر) و آيه الكرسي و سوره قدر و حمد را بخواند ، زيرا كه در خواندن اين ها حوائج دنيا و آخرت برآورده مي شود.
در روايت آمده است هر كس آيت الكرسي را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده گردد.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵۱
نظرات بینندگان
اسلام
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
عالي بود واقعا متشكريم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
عالی بود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
احسن
قدرت
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۷
دمتون گرم
و خسته نباشید
محمد حسین
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
واقعا عالی بود
خسته نباشید
ممنون از شما
مهرو
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
فوق العاده بود ممنون
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
وافعا عالیه
رهگذر
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
سلام با اجازه کپی کردم .موفق باشید فی امان الله
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
بزرگی خداوندورسول خداواهل بیت پیامبررامی رساند
جواد
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۲
خیلی.خیلی.خیلی.خوبه.من.عاشق.ایت.الکرسی.هستم.خیلی.ازمشکلاتمه.حل.کرده.امیدوارم.که.به.همه.شماها.کمک.کنه.وانشاالاهرکس.به.خواندن.ایت.الکرسی.مداومت.نماید.خیردنیا.واخت.نصیبش.میشود.ازشماهاخواهش.میکنم.هیچ.زمان.وهیچ.وقت.به.خواندن.ایت.الکرسی.غفلت.نکنید.
مهناز
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
خیلی ممنون خدا خیرتون بدهد خبلی دعا می کنم
علي
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
خيلي عالي بود
زهرانكويي
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
ممنون ازمطلب خوبتون
mahde
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
من خیلی به این ایه اعتقاد دارم شده بارها خوندمش و حاجت گرفتم الانم چن وقتیه شناسنامه بابامو گم کردم ایت الکرسی نطر کردم پیداشه بخونم دعا کنید قبول شه.
abolfazl
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
عالی بود
بهزاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
همه ی هستی یه طرف ایه الکرسی یه طرف..ادم جون میگیره زنده میشه ....امتحان کن:....
مرضیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
سلام خداقوت خیلی ممنون ازشما عزیزان میخواهم که به خواندن ایته الکرسی مداومت داشته باشید که فضیلت دارد مثل چشم زخم وحوادث تا نخوانین به فضلت ان دست پیدا نمیکنید
محیا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
عالی
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
واقعا عالی بود دمتون گرم ازاینکه این مطالب رو روی سایت خودتان قرار دادید
پریسا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۵
خوب بود میشه فضیلت های بیشتری بگیدممنون
عباس صالح
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
خدا به شما خیر بده وعاقبت به خیر شین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
داداش دمت گرم و خسته نباشي....
اما يه مطلب رو فراموش كردي:
خيلي ساده هست،اونم اينه كه آدرس منابع رو بزار تا همه بطور احسن تر و بهتر و ريشه اي تر تربيت و آگاه بشن...
بازم خدا قوت...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
جانم؟
شمیم
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
عالی بود
عین الله
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۷
بسیار عالی بود فیض بردیم خدا خیرتان دهد
mahtab
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
یکی به سئوالم پاسخ بده
سئوالم اینه که:من خیلی گناه دارم و تصمیم گرفتم نماز بخونم و بعداز نماز آیته الکرسی...میخوام ببینم گناهانم پاک میشه؟؟؟؟
محمود
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
با سلام، عزیز : کیه که گناه نداره اونی که میبخشه خیلیِِِییییییییییی بزرگتر از گناهای ماست
مريم
Afghanistan
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
بسيار عالي و خوب است
ناشناس
Kuwait
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
با سلام - از اینکه این روایات و احادیث را نقل می فرمایید فقط نکته مهم و اساسی اینست که بایستی تمامی مطالب تان که نقل از ائمه اطهار ع و بزرگان می آورید همراه با منبع باشد . لطفا فراموش نفرمایید منبع آن خیلی مهم است . منابع این روایات را نیز بیان فرمایید
علي با همراهي دوستان از تاجيكستان در روسيه
Russian Federation
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
خيلي لذت برديم تشكر و ممنون هستيم از شما برادران
هما جون
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
خوب بود و با آرزوی موفقیت برای شماعزیزان
لاله
United States of America
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
عاليه مرسي
مهدی
United States of America
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی
یک گناهکار
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
واقعا ممنونم، مو به تنم سیخ میشه وقتی اینارو می خونم،امیدوارم خدا منو ببخشه و حاجتم رو برآورده کنه
ali
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۹
عالی بود.واقعا متشکرم
سعیده
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۰
خیلی عالی بود. واقعا استفاده کردم.خدا خیرتون بده
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
سلام و درود بر شما عالی بود عااااااالی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
عالی بود
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
توصیه میکنم حتما بخونید آخه خیلی کمک کننده است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
واقا كه خيلي مفيده در همه حال
پري
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
آزمون دادم نذر كردم آيت الكرسي بخونم دعا كنيد قبول بشم...دو روز ديگه جوابا مياد ولي يه حسي بهم ميگه قبول شدم.
آرسام
Germany
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
سلام قبول شدی
یلدا
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
واقعا ممنون از اینکه مارو با فضیلت های ای ایه اشنا کردین متشکر خسته نباشید
مهدي
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
اي كاش نحوه خواندن اين ايه رو نوشته بوديد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
سلام.خسته نباشید.مطالب بسیار جالب و آموزنده میباشد فقط ایکاش در پایان هر مطلب ویا حدیثی منابع آن نیز ذکر میگردید.با تشکر
ahmad
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۲
من عاشق آیت الکرسی هستم.وقتی این آیه رو میخونم روحم پراز آرامش میشه.شماهم حتما مداوم این آیه ی پر فضیلت روبخونید.
پینار از اورداپ
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
سلام. ممنونم از مطالب ارزندتون. من یه شب خواب دیدم توی حرم امام رضا (ع) هستم از آسمون هدایا میاد. اگه اشتباه نکنم بادکنک بود که هدایا بهشون متصل بود. ولی هدیه من که به دستم رسید آیه الکرسی بود از اون موقع تا حالا هم برای خودم میخونم و هم به نیت امام رضا(ع). واقعا شگفت انگیز. خدا و ریسمانش یار خوبی ها
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
بی نهایت سپاس گذارم از مطالبتون
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
خیلی عالی بود
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
عالی بود سپاس گذارم
ناشناس
Azerbaijan
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
متشکرازلطفتون انشالله خدا حاجت دل شماروبرآورده کنه .واجرکم عندالله
فرزانه الهی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۴
بسیار عالی بود نمره درس قرانم 20 شد.
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
سلام من خیلی مشکل توی زندگی دارم اونقدرک فکر خودکشی ب سرم زده چیکارکنم
فرشته
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
امتحان کنید وامید داشته باشید دیروز دنبال خونه میگشتم بین راه ایت الکرسی خوندم وکارم رو -واگذار کردم به خدا امروز دارم میرم قرارداد ببندم برام دعا کنید
بهات
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
عالیه
سالار
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
خیلی خیلی خوب بود ممنون
اعظم
-
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
اعجاز آیت الکرسی بی نظیره/هروقت مشکلی داشتید حتما آنرا بخوانیدوحاجت خودرابگیرید.انشا،الله
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
متن عالی
علی
United States of America
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
خوب بود
زهرا
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
عالی بود,خیلی گنه کارم دعا کنید خدا از سر تقصیراتم بگذره التماس دعا
پریا
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
سپاس ممنون
شبنم
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
ممنون از شما .اطلاعاتم در این زمینه بیشتر شد
سید مجتبی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
یاعلی برادر،خداقبول کنه ازتون...
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
عالییییییییییییییییییییییییییی بودددددددد
مجتبی
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
ددمتون گرم عالی بود
جواد
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
ممنون .یاحق
فائزه
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
واقعاعالی بود.ممنون
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
خیلی عالی بود.ممنون
مخلوق خدا عزوجل
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
سلام واقع ممنون ولی میشه بنویسید منابع این جملات چی هستند؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
ممنون عاللللی خدایا شکرت
نسیم
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
خدا روزیتون رو زیاد کنه ان شاءالله
اکبر
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
من الله توفیق. متشکرم
امیررضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
خیلی خیلی عالی بود
الی ماشاالله
باران
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
عالی بود مرسی
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۱
واقعا عالی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
بسیار بسیار متشکرم ...عالی بود..
زهرا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
عالی بود
زهرا
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
سپاس گذارم عزيزانم خیلی ممنونم
شیوا
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
من وقتی آیت الکرسی می خونم یه آرامش خاصی پیدا می کنم و بارها با خواندن آیت الکرسی به حاجتم رسیدم
ناشناس
Afghanistan
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
بسيار خوب بود عالي بود ممنون
وحیده
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
سلام به همگی... ممنون از مطالب مفید و پر محتواتون
سنا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه
محمدرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۴
گفته شده بعد از ایت الکرسی این ایه از سوره طلاق خوانده شود....و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره لکل شئ قدرا....یه مشکل بزرگی دارم تو دعاهاتون مارم فراموش نکنید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
سلام علیک.خداوند خیردنیاوآخرت نصیبتون کند.انشالله...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
اصلا ناامید نشید اگربه واقعا به هر دعایی که می خونید اعتقاد داشته باشید واقعا معجزه میشه من سه با ر تاحالا سه تا حاجت مهم روازخدا گرفتم فقط با دعا خوندن
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
خدا رو صدهزار مرتبه شکر که دلم رو به طرف خودش میکشونه تا این آیات زیبا و توشه اوخروی رو یاد بگیرم ...............فوق العاده بود
حمیدرضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
منم خیلی به ابن دعاهااعتقاددارم انشالله خدامشکل همه روحل کنه مشکل من هم حل شه التماس دعا
lplnvqh
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
70خوبی داره اونا رو هم بنویسین.
هانیه
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
خیلی خوبه
ابرهیم
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۸
ممنو ن باشد که همیشه در قلب وخون ما ایه الکرسی
ناشناش
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
خیلی خوب بود ممنون
امید
Netherlands
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
مطالب شما بسیار عالی و پر محتوا بود آیةالکرسی اولین دعایی بود که من تونستم متن کاملش رو در کلاس چهارم دبستان حفظ کنم واز اون موقع تا به حال که حدود 29 سال میگذره هر بار با خواندن این دعای زیبا احساس آرامش عجیبی به من دست میده که دوست دارم همیشه وهمواره این آرامش و سبک بالی همراه من باشه
شفايافته
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
من به وضوح نشانه ها وتاثيرات ايه الرسي راحس كرده ام
یلار
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
خییییییییییییییییلللی ممنون از مطالب خوبتون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
لطفا از به همراه داشتن ایت الکرسی بگین.ممنون
ایلار
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
واقعا متشکرم
ایلار
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
خییییییییییییییییییییییییییییییلللللللی ممنون ازتون واقعا مطالب آموزنده و خوبی بود تشکر
هما
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
سلام وقت شما بخیر از اثرات همراه داشتن اون لطفا قدری توضیح بدین ممنون بابت مطالبخوبتان
مهدیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
واقعا اموزنده بود خداوند برای شماها خیر و برکت بدهد من خیلی چیزها یاد گرفتم ممنونم
تهمینه
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
قرآن،حق. جمال محمد و آل محمد صلوات.
فائزه
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
سلام
الهی خدا خیرتون بده
حاجت روا شین
عالی بود
فرزانه
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
بسیارعالی بودد موفق باشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
ممنون از مطالبتون
دادیار احد ی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
ممنونم از شما
هانیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
خیلی عالی بود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
خیلی عالی بود خدا وند خوبیهای
دنیا وآخرت را برای شما فراهم
کند فقد اگر لطف مینو دید ماخل
این مطالب را می نشنید
نور علی نور می شد
جزا کم الله خیرا
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
عالی بود خیلی ممنون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
چند بار از خدا خواستم قدرت آیت الکرسی رو بهم نشون بده،یه بار خواب دیدم همه جا آتش فشان شده همه چیز حتی آهن و انسان ذوب شدن،اما مآنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .یک جمله زیبا از طرف خدا :“قبل از خواب دیگران را ببخش ومن قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را می بخشم.خدایا!به آنچه که دادی تشکر!به آنچه که ندادی تفکر!به آنچه که گرفتی تذکر!که:داده ات نعمت!نداده ات حکمت!و گرفته ات عبرت است!یا رب؛ آنچه خیر است در تقدیر ما کن!وآنچه شر است از من و دوستانم جدا کن. ‍ن آیت الکرسی میخوندمو از روی آتش فشان داشتم راه میرفتم.
ناشناس
Afghanistan
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
تشکر ازمطالب سودمند تان بنده از افغانستان قاری فرید
حميد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
روايات عالي بود. منم چندسالي هست كه ايه الكرسي ميخونم واقعا حاجات ادم رو ميده.التماس دعا
یحانه
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
عالی بودممنونم
ریحانه
United States of America
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
عالی بود ممنون از گفتن فضیلت آیه الکرسی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
حدیث هم بزارید دیه
محمد حسین
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
خیلی ممنون. به خودم امیدوار شدم چون خیلی آیت الکرسی میخونم. بازم خیلی خیلی ممنون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
خدا حفظتون بکنه خدا بهتون اجر بده خیلی ممنونم عالی بود
هدیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
سلام.یه سوالی ذهن منومشغول کرده مگه میشه آدم باخواندن آیت الکرسی گناهایی که کرده خداهمه رونادیده بگیره واونا وارد بهشت کنه
جمال
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
خیلی ممنون عالی بود
رجب
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
بسیار عالی بود ایمانم را چندین برابر قوی کرد . (خدا مهربان است ورحیم ... )
رجب
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
بسیار عالی بود ایمانم را چندین برابر قوی کرد . (خدا مهربان است ورحیم ... )
سمیرا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
خیلی عالیه . من خودم خیلی به ایه الکرسی اعتقاددارم وخیلی وقتاباخواندنش چیزی که خواستم بهش رسیدم.
الهام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
سلام مطالبتون خیلی عالی بود

با اجازتون برای تحقیقم ور داشتم

ببخشید یه سوال منبعش چیه؟؟؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
بنده حقير دو يا سه سال پيش بود كه در رَآه رفتن به كار باموتور و در حاليكه اية الكرسي ميخواندم خوردم زمين باشدت و تا خط سبقت اتوبان همت شرق به غرب بر روي زمين كشيده شدم بعد از چند ثانيه بلند شدم ديدم چيزي نشده اما با خودم زمزمه ميكردم خدايا من كه داشتم ايت الكرسي ميخواندم چرا خوردم زمين اون موقع نفهميديم بعد از چند ماه كه به فكر اون تصادف افتادم به اين معجزه ايت الكرسي يقين پيدا كردم كه چه طور منو وسط اون اتوبان سالم نگهً داشت
اهورا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
سلام واقعاً برای آرامش قلب خیلی خوب هست خدایا شکرت واسه آیت الکرسی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
الهی همه حاجت روا بشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
سلام دوستان واقعا خدا به ما لطف کرده که این همه نعمت در اختیار ما قرار داده من خودم واقعا به آیه الکرسی اعتقاد دارم خدایا شکرت واسه آیه الکرسی
شیعه
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بسیار عالی بود اما تما فضایل نیومده لطفا بیشتر بنویسید
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
بسیار عالی از زحمات شما متشکرم
حاجی چمن علی
Afghanistan
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
بسیار علی خسته نباشید
خوشی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
سلام ، همسر جوانم ؛ خانم صلاحی که بسیار خانم مومنه ، پاک ، با اخلاق و زائر امام حسین (ع) بودند ، بسیار ناگهانی من و بچه ها را ترک کردند و به دیدار خدا شتافتند . من این سوره را از طرف ایشون و همه رفتگان علی الخصوص مومنین و مومنات خواندم .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
ا ن شاالله همه حاجت روا بشن
التماس دعا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
با سلام به همه دوستان محترم
درباره ایت الکرسی یه مسأله میگم به دقت بخونیم که ببین
این ایت الکرسی چقدر ارزش داره
کار من الان در تهران هستش منزل اجازه کردم توسط شرکت خانواده ام اوایل کارم هنوز نیومده بودن تهران
شب ها که می رفتم خونه تک و تنها بعد از خوردن شام
و خواندن نماز وقتی که میخواستم به خوابم ترس و دلهره
تو تنم میفتاد خدا شاهده که با خواندن آیت الکرسی
به راحتی میخوابیدم.این یکی از اثرات خواندن آیت الکرسی هستش .و هزاران و فواید دیگر که دوستان عنایت
داشته باشند بعد از هر نماز واجب خود را مقید به خواندن ایت الکرسی بکنند که خیلی اثر دارد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
التماس دعا از همگی خیلی خویب بود
امید
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
سلام منابع ذکر نشده است و بعضی از مطالب مورد تایید نمی باشد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
واقعا عالی بود تشکر می کنم سلیمانی باغملک دم آب
یک ازاده
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
سلام بسیار خوب واموزنده بود کوتاه ومختسر اگر بعضی از سورهای گوچک هم کنار ایت الکرسی نوشته شود بسیار خوب ومکمل هم شوند
علی محمدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
عالی بود تشکر و سپاس عزیزان
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
سلام من هر روز از منزل که خارج میشم آیت الکرسی و چهار قل رو میخونم خیلی بهم انرژی میده و استفاده زیادی ازش بردم حتی یه بار با ماشینم به یه مانع بتنی برخورد کردم و ماشینم واژگون شد جوری که ماشین داغون داغون شد اما خدا رو شکر به برکت آیت الکرسی که حافظ من بود یه زخم کوچولو هم برنداشتم و کسانی که برای نجاتم آمده بودند همه تعجب کرده بودن
حسین طوبی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
ممنونم عالی عالی
ناشناس
Germany
۰۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
عالی
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
خیلی دلم گرفته تصمیم گرفتم امشب برا نماز صبح بلند شم برا اولین بارممنونم خداجونم که اینقد خوبی ولی من چی.........مرسی ازهمه برام دعا کنید تا حالم خوب شه.
فرزانه میرعرب
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
سلام دوستان من عاشق آیت الکرسی هستم خیلی هم این سوره شریف روتلاوت میکنم حتی بعدازنمازهای واجبم برای اموات ازخداجونم ممنونم بابت این همه راه درست ک جلوی پامون گذاشته هم تواین دنیاهم درآخرت توشه خوبی داشته باشیم ازهمتون سپاسگذارم التماس دعادارم بزرگترین آرزوی من زیارت امام حسین هستش انشاالله قسمت هممون بشه مشرف بشیم الهی آاااااامین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ایه الکرسی بسیار عالیه .من برای ارامش،شفای درد، رزق و روزی ،رفع مشکلات وفرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زیاد میخونم وخیلی ام جواب گرفتم
حامد
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
سلام ایه الکرسی خیلی خوبه به خدا قسم هر مشکلی داشتم
به قدرت ایه الکرسی حل شده ممنون از اطلاعات شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
ممنونم به خاطر مطالب فوق‌العاده تون کافیه امتحانش کنید و یه چیز دیگه کافیه آدم تصمیم بگیره که با خدا رفیق بشه اونوقته که خدا واسه رفیقش سنگ تموم میذاره این زیبا ترین حسه رفاقت با خدا کافیه امتحانش کنی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
سلام عالی بود بینظیره قربونت برم خداجون ک این همه مهربونی
ابوالفضل جلالی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
احسن به شما که این قدر زیبا مطلب می نویسید
جاوید احمد حسن زاده
Afghanistan
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بسیار خوب، ممنون از شما.
صفا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
سلام
با خواندن 12مرتبه آیه الکرسی بعد از نماز های واجب،،، زندگی
بسیار آسان و عالی میشه
فقط آیه 255بقره
حتما امتحان کنید
Satara
Afghanistan
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بسیار زیاد زیبا گفته شده و متشکریم
ایران
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
سلام من عادت دارم بعد از وضو آیه الکرسی می خونم اما فضیلتش رو که قبلا جایی خونده بودم یادم رفته دنبال اون بودم چیزی پیدا نکردم
ابوالفضل
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
ممنونم از مدیر سایت