۵۸۵

اسامي ممنوعه در سازمان ثبت احوال

البته كه هرنامی برای خودش داستانی دارد. گاه از شغلی روایت می‌کند. گاه از موقعیت اجتماعی، گاه از اعتقادات مذهبی یا ملی، و گاه از عشق پدر و مادر به گل یا گیاه یا حیوان و کوه و درخت. از همین رو کمتر نامی مبین شخصیت خود آدمی است، بلکه بیشتر مبین منش و مشی پدر و مادر و خواست‌ها و گرایش‌های آنان است. اما طبق قانون ثبت احوال، هر نام متشكل از نام و نام خانوادگي و داراي پاره‌اي آثار حقوقي است.
کد خبر: ۳۵۶۰۰
۱۸:۵۶ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۱

به گزارش «شیعه نیوز»، ساير عناوين شخصي ‌همچون اسم نويسندگي و تخلص، كنيه و نام تجاري، تابع مقررات مربوط به نام نيست. القاب قديم نيز همچون فخرالدوله، امين‌الملك و امثال اينها كه سابقا در ايران معمول بوده، به موجب قانون الغاي القاب مصوب 1304 لغو شده است و امروز هيچگونه ارزش قانوني‌ ندارند.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ايسنا، به كار بردن نام هم حق و هم تكليف است. از آنجا كه بكار بردن نام خانوادگي حق شخص است، نمي‌توان شخص را براي استفاده‌ از نام قانوني خود منع كرد. از سويي به كار بردن نام خانوادگي يك تكليف است و انسان مكلف است با نام خانوادگي كه براي او تعيين شده و به ثبت رسيده است، خود را به مراجع قانوني معرفي كند و اسناد قراردادها را با نام خانوادگي خود امضا كند، اما انتخاب نام و تغيير آن و يا كاربردش توسط افراد ديگر گاها سوالاتي را براي مردم ايجاد مي‌كند كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته و پاسخ داده شده است.

 

انتخاب نام خانوادگي ديگران، اقامه دعوا به دنبال دارد

نام خانوادگي يك حق براي شخص ايجاد مي‌كند كه مورد حمايت قانون است. هر كس كه نام خانوادگي او را شخص ديگري بدون حق، انتخاب و اتخاذ كند، مي‌تواند در دادگاه اقامه دعوي كرده و تغيير نام خانوادگي آن شخص را بخواهد.

 

ممنوعيت انتخاب القاب قديمي همچون «اعتماد السلطنه» كه مظهر فرهنگ اشرافي و طبقاتي هستند

چون حق شخص بر نام خود يك حق غير مالي و از حقوق مربوط به شخصيت است، قابل نقل و انتقال نيست. البته حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارنده‌ آن به وراث قانوني او انتقال مي‌يابد و هر يك از وراث مي‌توانند عليه شخصي كه نام خانوادگي او را بدون مجوز قانوني انتخاب كرده، اقامه دعوي كنند و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد. اما اگر وراث بخواهند به شخصي اجازه دهند كه نام خانوادگي آنها را انتخاب كند، بايد همگي اجازه دهند.

با و جود اينكه اصولا افراد در گزينش نام كوچك آزاد هستند، اين آزادي نامحدود است و شايسته است قانونگذار انتخاب نام‌هاي كوچك نامناسب را منع كند. از اينرو قانونگذار انتخاب القاب قديم همچون اعتماد السلطنه و .. را كه مظهر فرهنگ اشرافي و طبقاتي پيشين بوده، ‌منع كرده است.

ممنوعيت استفاده از نامهاي مستهجن و زننده

به علاوه به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال سال 1363 «انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود و همچنين انتخاب عناوين اعم از لشكري يا كشوري يا ... و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن و نامناسب با جنس و يا اسامي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي‌شوند، ممنوع است. با اين حال تبصره 3 همان ماده انتخاب نام كوچك براي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را محدود به رعايت معيارهاي پذيرفته شده در فرهنگ ديني آنان كرده است.

 

كدام نام ها قابل تغييرهستند؟

گاه هم نامگذاری‌ها می‌تواند از بسیاری جهات نشان دهنده حال و هوای جامعه و تمایل‌ها و گرایش‌ها پیدا و پنهان آن باشد و اما در اين ميان به دلايل مختلف برخي نامها ممنوعه مي‌شوند.

 

به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره‌هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي‌توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام كنند.

نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود همچون «عبدالات، عبدالعزي»، اسامي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي‌شوند (اسامي مركب ناموزون) همچون «سعيد بهزاد، شهره فاطمه، حسين معروف به كامبيز و ...»، عناوين اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان همچون «سروان، سرتيپ، دكتر، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي» از اين جمله هستند.

القاب اعم از ساده و مركب همچون ملك الدوله، خان، يا شوكت الملك،‌حاجيه سلطان و سلطانعلي». اسامي زننده و مستهجن مستحق تغيير هستند.

نامهايي كه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزش‌هاي والاي انساني است همچون «گرگ، قوچي و ...»، نامهايي كه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير است، همچون «لات،‌خونريز، چنگيز و ...» ، نام‌هايي كه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه شود همچون:«وانوشكا، ژاكاردو، شاهدوست و ..»، نامهايي كه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نيست همچون «صد توماني، گت آقا، كنيز، گدا و ...»، اسامي نامتناسب با جنس همچون «ماشاالله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور» نيز ازجمله نام هاي نامناسب قابل تغيير هستند.

حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص همچون «قلي، غلام، گرگ، ذولف و قوچ»، تصحيح اشتباهات املايي در نام اشخاص كه به دليل عدم آشنايي مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده همچون «زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و يا ...» از جمله ديگر مواردي هستند كه مشمول تغيير نام خانوادگي مي‌شوند.

 

چگونگي تغيير نام خانوادگي

هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني 18 سال با رعايت مفاد اين دستورالعمل، نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه‌اي بلامعارض (كه فرد ديگري داراي حق تقدم آن واژه نباشد) يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

در صورتي كه نام خانوادگي پدر تغيير يابد، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از هجده سال با درخواست كتبي پدر امكانپذير خواهد بود. فرزندان بالاي هجده سال مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگي جديد وي استفاده كنند.

استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است. در صورت انصراف زوجه و درخواست وي، به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

 

موارد تغيير نام خانوادگي

اشخاص واجد شرايط مي‌توانند در موارد زير تغيير نام خانوادگي خود را درخواست كنند؛ اين اشخاص افرادي كه نام خانوادگي آنها از واژه‌هاي نامناسب تشكيل شده است، همچون بيچاره، گدا و امثال آن، افراد داراي نام خانوادگي بيش از دو كلمه همچون خنجري برار عزيزي، فلاح ناگزير لنگرودي و نظاير آن، نام هاي خانوادگي از واژه‌هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده است همچون علي اف، يوهانسون،‌ چارلتون،‌ جليلسون و غيره. افراد داراي نام خانوادگي متشكل از كلمات مذموم و يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي، همچون بي دين، شيطان پرست و نظاير آن، نام هاي خانوادگي كه از واژه‌هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين ساخته شده‌اند همچون سرهنگ، خان،‌ مهندس و نظاير آن، نام خانوادگي كه از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب است، نام هاي خانوادگي قابل تغيير را شامل مي‌شود.

ضمن اينكه هرگاه محكوميت جزائي موثر براي يكي از افراد خانواده اتفاق بيافتد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي شود، تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ايران رسما با وي ازدواج كرده است با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشكال است.

 

چگونگي حذف پيشوند يا پسوند از نام خانوادگي

اشخاص مي‌توانند در مواردي حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست كنند همچون نام خانوادگي‌هاي ساخته شده از تركيب يك واژه و نام محل يا منسوب به محل باشند همچون افتخاري علي آبادي، تبريزي رادمنش و غيره. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه همچون زراسوندي احمدي، محسني قشقايي و غيره. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل همچون بنكدار قاسمي، مجيدي سقطچي و غيره از جمله اين موارد است.

هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي حرف، عدد يا كلمه زائد است همچون م قاسمي، شكوهي هفت، مرحومه حسني و غيره، نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از رنگ‌ها است همچون سبز عليپور. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك حيوان است همچون شير محمدي. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك شي است همچون حسني آينه نيز از ديگر موارد قابل تغيير نام خانوادگي است.

هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنهاست، به انتخاب متقاضي يكي از دو جزء قابل حذف است، همچون شيرازي مشهدي، قناد زرگر، موگوئي بختياري و غيره و چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا شغل و يا ايل و طايفه (يا منسوب به هر يك از آنها) به همراه يك كلمه و يا پسوند بعد از آن است به هنگام حذف نام محل يا شغل يا ايل و طايفه، كلمه مزبور نيز حذف مي‌شود. همچون اميري دزفولي زاده، حسيني نقاش پور، اكبري افشاري مقدم.

 

تعيين نام خانوادگي اطفال در موارد خاص و چگونگي نام گذاري اطفال نامشروع

 با توجه به اينكه نسب نامشروع در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده و طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود، فقط اولاد مشروع يعني فرزنداني كه نسب آنان ناشي از نكاح صحيح است، نام خانوادگي پدر خود را خواهند داشت و اگر پدر نامشروع است، در حكم پدر نامعلوم است و اصولا بايد نام خانوادگي مادر به طفل داده شود.

با اين وجود هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 417 كه از لحاظ حقوقي و قانوني قابل توجه است، اين نظر را نپذيرفته و با استناد به عموم و اطلاق مواد قانون ثبت احوال و نظر برخي فقهاي اماميه و با توجه به اينكه زاني پدر عرفي طفل به شمار مي‌آيد، او را مكلف به كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه براي طفل دانسته و صرفا توارث بين آنها را منتفي شناخته است. از اين راي چنين بر مي‌آيد كه فرزندنامشروع مي‌تواند از نام خانوادگي پدر طبيعي خود بهره‌مند شود و از اين لحاظ تفاوتي بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع نيست.

 

نام گذاري اطفالي كه پدر و مادرشان نامعلوم است

اگر پدر طفل نامعلوم است، برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، نام خانوادگي مادر به طفل نسبت داده مي‌شود و در صورتي كه پدر و مادر نامعلوم باشند، نام خانوادگي آزاد توسط مسئولان مربوطه به طفل نسبت داده مي‌شود.

 

استفاده از نام و نام خانوادگي ديگران

در مورد استفاده از نام كوچك ديگري منع قانوني وجود ندارد، اما در مورد نام خانوادگي محدوديت‌هايي وجود دارد.

درهرصورت یکی از بهترین میراث‌ها برای فرزندان نام نیک است. هم نام نیکی که برای او برمی‌گزینید و هم نام نیکی که از شما می‌ماند. انتخاب نام در شريعت ما حقي است كه فرزندان بر والدين دارند؛ انتظار انتخاب نام معقول انتظار بيجايي نيست، انتخاب با شماست.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۴۴۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۸۵
نظرات بینندگان
shiva
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نام آیتاش ممنوعه است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
به چه معنیه؟
بخی
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
باسلام وخسته نباشید میخوام بدونم معنی بخی چیه و. ایرانی هست
صبا
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
با سلام ميخواستم بدونم نام آروشا ممنوعه است يا ميتوان انتخاب كرد؟
درسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
قحطی اسمه مگه ؟
بردیا
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
از نام های اصیل ایرانیه؟
رها
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
اسم دختر خاله من آروشا هست الان 5 سالشه
hosein
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
باسلام.ایا نام آواش ممنوعه است یانه؟اگه میشه لطفا جوابشو واسم ایمیل کنید.ضروری هست.متشکرم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آروشا چون هیچکدوم از موارد ممنوعیت رو نداره فک نکنم مشکلی داشته باشه
batoul
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
سلام من میخوام اسمم رو عوض کنم ولی در شهر قم امکانش موجود نیست اصلا این اسم رو عوض نمیکنند چکار کنم/
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
حالا مگه اسمت چیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۹
ممنوع نیست
مریم
Germany
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
هر اسمی رو عوض میکنن حتی اسامی ائمه! اما از طریق دادگاه باید نظر دادگاه جلب کنی یا از طریق وکیل معتبر که قبلا کار کرده باشه یا هم استشهاد محل!یکی از فامیلای ما سکینه بود عوض کرده حالا سپیده شده از طریق دادگاه
عليرضل
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
چي ميخواي بزاري؟
همکار
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۱
باسلام خسته نباشی آیا اباالفضل از نظر املا وفونت نوشتاری مورد قبول می باشد
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
با سلام
کلمه اباالفضل فقط در زبان عربی کاربرد دارد هنگامی که کلمه "ابا" در حالت نصب باشد و برای اسم, ابوالفضل صحیح است.
در جمله " یا ابالفضل " چون "ابا" منادای مضاف و منصوب میباشد "اباالفضل" صحیح است اگر مرفوع باشد "ابوالفضل" صحیح است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
کلا عوضش کن
ghazal
United States of America
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۷
سلام،خسته نباشید،آیا نام راحله به راحتی قابل تغییر است؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام آره ولی احتمالا باید از طف دادگاه اقدام کنی
negin
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۹
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم نام پیوند را سازمان قبول میکنه برای فرزندم بگدارم؟ با تشکر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
اصلا اسم خوبی نیست کاری نکن که بچت بخاطر این کارت ازت گله کنه
اه
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
خوبه بره مدرسه بهش بگن قلمه؟
mohadese
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
با سلام و خسته نباشید. آیا نام "دیلمای" را سازمان قبول مینماید؟
سالار
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
سلام.
میخواستم بدونم سازمان اسم سایروش رو قبول میکنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲
سایروش اسم قشنگیه
farzad
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱
با سلام و خسته نباشید. آیا نام "محمد راتین یا محمد رادین" را سازمان قبول مینماید؟
رزا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱
با سلام من اسم دخترم را رزا انتخاب کردم اما موقع ثبت شناسنامه روزا نوشته شده مدتونم تغییرش بدم؟ با تشکر
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام.
آره دوست عزیز میشه
ولی توی توضیحات شناسنامه ثبت میشه
پروانه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
آيا نام پانيسا را سازمان قبول دارد .
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
آره اسم من اسم دخترمو پانیسا گذاشتم
میلاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
بله
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲
آره قشنگه
elham
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
سلام. اسم من توی شناسنامه آسیه است ولی زمانی که به دنیا اومدم تا به حالا الهام صدام کردند. از این دو اسمی بودن اذیت می شم. میخواستم بدونم راهی هست که آسیه رو به الهام تغییر بدم؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام آره مشکلی نداره
میشه
باید بری ثبت احوال اگه قبول نکردن برو دادگاه دادخواست بده
asal
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
نه
نويد
Austria
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
آسيه كه خوشكل تره
hamid
Germany
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
سلام. می خواستم ببینم اسم فاطمه نیکا از نظر سازمان قبول است؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام.
برای مطلع شدن از این نام ها که قابل قبول هستند یا نه باید به ثبت احوال مراجعه کنید یا از طریق سایت سوال نمایید
AMIN
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
با سلام سازمان اسم خسرو را قبول میکند
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام
از چه نظر برا عوض کردن یا انتخاب ؟؟
ولی هر دو کار رو میشه انجام داد
هم تغییر بدی هم بزاری
lمریم کیانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
سلام.اسم من مریم هست ودودخترعمو به همین اسم دارم وباعث دردسرومشکلات زیادی برای من شده میخواستمبدونم میشه تغییرش داد
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام
اره میشه هم از طرف ثبت احوال هم دادگاه
اگه اسم امامی میخوای ثبت احوال و اگه ایرانی و .... باید بری دادگاه
hani
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۵
با سلام و خسته نباشید.
میخواستم در رابطه با اسم وهاب بپرسم که الان میشه از این نام استفاده کرد؟
خودم به علت همین نام وهابیون شک دارم که چیکار کنم؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام.
دوست عزیز مشکلی نداره چون از اسامی خداونده
و میتونید برای اطمینان به ثبت احوال مرجعه کنید
یا از طریق سایت مرکزی اقدام نمایید
ثبت احوال دات آی ار
farzaneh
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۷
سلام ميخواستم بدونم اسم فرزانه قابل تغيير هست يا نه
مرسي
ناشناس
United States of America
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
اسم سیلوانا ممنوع نیست؟
درسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
اسم خو بیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۲
سیلوانا به معنی دختر جنگل و یک منطقه در اذربایجان غربی است البته ریشه ایتالیایی هم دارد به معنی الهه جنگ
مارال
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
قشنگه من میخوام اسم دخترم و بذارم سلوانا
پردیس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
منم میخوام اسم دخترم رو سیلوانا بزارم اما نمیدونم قبول میکنند یا نه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
با سلام میخواستم میتوان به اول اسم غیرسید میر اضافه کرد
درسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
واسه چی
یاس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
همه دنبال یه راه واسه برداشتنشند تو میخوای اضافه کنی؟
ehsan
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
سورنا قبل قبول سازمان هست
Aria
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بله
مهساا
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
ایا اسم سلنا مورد قبول ثبت احوال میباشد؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۸
میشه کنار اسمت فامیلی تو هم بنویسی .
ترو به خدا
نیما
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
با سلام می خواستم ببینم سازمان اسم اماتیس را قبول داره یا نه؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
آمی تیس مورد قبوله
سیمین
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
آمیتیس جزو اسامی ثبت احواله
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲
خوبه
مرتضی
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تغیر نام های همچون مرتضی امکان دارد؟در صورت امکان چطوری؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام آره میشه ولی باید به دادگاه مراجعه کنی و دلیل برای قاضی بیاری البته قبول میکنه
فقط یک ماهی طول میکشه و تقریبا 20 هزار تومان هزینه داره
مسی
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
سلام می خواستم بدوتم اسم ناروین مجاز هست یا خیر؟
گلی
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
اسم قحطیه ؟؟
راضیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
آره خیلی هم نازه
ظفر محمدی نیا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
با سلام.میخاستم بدونم نام خانوادگی محمدی نیا رو میشه تغییر داد؟
aida
United States of America
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
ایا میشه نام خانوادگیمو از تقی زاده فرهمند به فرهمند تغییر کنه؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام
آره دوست عزیز مشکلی نداره
ففط تغییر توی آخر شناسنامه (توضیحات) ثبت میشه
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام
بله دوست عزیز مشکلی نداره
میشه ولی در توضیحات شناسنامه ثبت میشه
مهتاب
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
با سلام میخواستم ببینم اسم طه و ضحی رو ثبت احوال قبول میکنه؟سوالمو یه بار دیگه پرسیدم خواهش میکنم ایندفعه جواب بدین لطفا
زهره
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
صد البته
طاهره
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
معلومه که قبول میکنه منم اسم دخترم ضحی است
نیما
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
چرا اسمی واسه بچه هاتون میذاری که تو آینده مجبور باشی جوابگوی بچه ها تون باشید،مطمئن باش بچه ات بزرگ شه فحش میده بهت با این اسم
افسانه
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
بتول به مرتضی قابل تغییر است؟
اکرم
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
بالاخره طرف مرده یا زنه؟!!!
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام اره میشه ضحی ولی طه رو نمیدونم
محمد سخايي
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
با سلام اسم ستيا ممنوعه است يا مجاز -باتشكر از شما
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام
دوست عزیز فکر نکنم ممنوع باشه ولی برای اطمینان به ثبت احوال مراجعه کنیدو یا از طریق سایت ثبت احوال سوال فرمایید
ایمنه
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
سلام اسمم رامیخواهم عوض کنم از نظر سازمان اشکال دارد جوابم رابه اییمیلم ارسال کنید ممنون میشم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۹
این اسمو از کجاآوردی
سوگند
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
سلام اره عزیزم ثبت حوال قبول میکنه من خودم یکی ازفامیلام گذاشته
نفیسه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
ایا اسم سلنا قابل قبول است
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
سلام دوست عزیز
فکر نکنم بشه چون اسامی غربی مورد قبول نیست
ولی اگه
آشنا داشته باشی میشه :D
الناز
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
آره عزیزم اسم دختر یکی از اقواممون سلنا هست
بابک
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
اره اسم برادرزاده من هم سلنا هستش
سجاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
سلنا اسم ترکی است چرا نشه من تصمیم دارم اگه زمانی دختر دار شدم بزارم سلنا
آرنیک
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
آیا اسم آرنیک ممنوع است یا نه؟ممنون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
چه اسم قشنگی
سینا
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
این اسم پسر یا دختر؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
این آرنیک دختره یا پسر؟؟؟؟؟
سارا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
اسم دختره.ممنوع نیست اسم یکی از دخترای فامیلمون آرنیک هست
راضیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نه فکرنمیکنم
شاداب شجاع
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
با سلام،
آيا نام پسرانه "شهبد" مجاز ميباشد؟
با تشكر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
بله مجاز است
مهری
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
دیگه دارین اسم لوازم خانگی میزارینا رو بچه هاتون! به فکر آیندش باشین وقتی حاجی شد چه جوری صداش میکنن آخه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
میخاسم بدونم ایا کسی قرار هس جواب این همه سوال بی پاسخ رو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسما
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اسم من اسما هست ولی تو خونه سکینه صدام می زنند چطوری می تون عوضش کنم به یه اسم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
اسمت که قشنگه.عوض نکنیا..سکینه اسم جالبی نیست
asnaj
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
ببخشيد اسم دالاهو قابل قبوله ؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
مطئن هستی نام ادمیزاد هست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
دالاهو؟؟؟ای بابا اینم اسمه اخه..خوشحال میشم اگه قابل قبول ثبت احوال نباشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
بابا مسخره میکن این چه اسمیه!دالاهو!
کیوان
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
میشه بگی از کجا آوردی قشنگه خیلی خیلی منم میرم اسممو عوض کنم
زینب
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
سلام ایا اسم آستاره یا آساره ممنوعه است ؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نه!!!من دختر عموم اسمش آستاره است 2 سالشه
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
متاسفم برای مملکت امام زمان که اسم فرهنگ و مرزو بوم من به نام نیان را غیر قانونی اعلام میکند (نیان به معنی آرام ) ولی اجازه نام نهادن فرزندم را به نام کاترینا می دهد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
کاترینا که قشنگه
فرزانه
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
با سلام و خسته نباشید؛
می خواستم بدانم می توان نام خانوادگی حسین را به حسینی تغییر داد.
با تشکر
فرزانه حسین
aram
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
ایا ثبت احوال اسم هانی رو قبول میکنه؟
نسترن
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
اره عزیزم اسم پسر دوست منه .اسم قشنگیه .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
"ياغبلي" اسم خوبيه براي بچه ام بذارم
نسترن
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
نه تورو خدا اخه این چه اسمیه ! میدونید بچه ها تو مدرسه چقدر مسخره می کنند .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
چه خوش سلیقه.حتما به اسم خودتون میاد.
ابوالفضل
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
سلام.
آیا تغییر نام به امیر تایید میشه.بدون ترکیب اضافه-اسمم ابوالفضل هست
سید
Russian Federation
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
بدون که اسمت زیباترین اسم دنیاست...برترین و بهترین شک هم نکن.
هر کسی هم لایق صدا کردن نامت نیست
بهش افتخار کن
ابوالفضل
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
اره منم این مشکلو دارم ایا واقعا میشه ؟
خدایی کنه بشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
امیر قشنگتره!!!!اما محمد عالیه...سید جان چرا چرت میگی عزیزم؟؟؟
ناشناس
United States of America
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
چرا ثبت احوال اسمای اصیل ایرانی مثل رایمون را قبول نمی کند ولی اسم های خارجی را در شناسنامه ثبت می کند؟آیا عرب بودن از پارسی بودن بهتر است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
دقیفا
محمدعلي صدري
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
بسم الله الرحمن الرحيم
درابتداي كارخدمت حضرتعالي سلام عرض مي -كنم وسپس بيان مي كنم نظر بنده گرايش رشتهءاخلاق است .
شكرمهندس محمدعلي صدري خداحافظ
هدیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
سلام.میخواستم بدونم اسم آریا و بنیامین از نظر سازمان ممنوعیت دارد یا ندارد؟آیا بنیامین اسمی یهودی است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
نه مشکلی نداره..
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
نه عبري است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نه بابا ممنوعیت ندارد
آریا
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۴
والا سال 66 که ممنوع نبود آریا و اسم منو آریا گذاشتن :)
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نه عزیزم...میدونستی مسیحی ها به حضرت علی میگفتند آریا؟؟؟؟بنیامین اسمی عبری است که بسیار زیبا است...اسم یکی از دوس پسرامه
Aria
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
نه مشکلی نداره.
حامد
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
دوستان براي پاسخ به همه سوالاتون بهتره به اين آدرس يه سري بزنين
http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=5936
سونیا
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
سلام..میخواستم بدونم آلارا ممنوع است یا نه و به چه معنایی است؟
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
باز اسم arela قشنگتره گلم
یعقوب
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
با سلام می خواستم بپر سم آیا سازمان اسم آنیلدا را قبول می کند
سیامک
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
با سلام آیا اسم آنیلدا را سازمان قبول می کنه
خاطره
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۸
با سلام. می خواستم بدونم اسم بنیتا را روی دختر می شه گذاشت؟
ممنون میشم پاسخ بدین
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۷
بله.میشه گذاشت.
مهتاب
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
سلام میخواستم بدونم اسم آرلّا و آدرین رو میتونم بذارم؟
سمیه
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۶
من هم میخواستم همین ر. بدونم اگه متوجه شدید خبر بدید ما هم بفهمیم
ارین
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
آدرین رو قبول می کنن
ااباب
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
سایت شما بد بود
الناز
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
سلام می خواستم بدونم اسم ایلایدا یا ایلآیدا که ترکیب ایل و آیدا هست ممنوع هست یا نه؟
آرین
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
چرا انقدر اسم هایه چرند میگید.بعضی از شماهایی که نظر گذاشتین .فکر میکنید هرجه قدر اسم عجیب تر باشه بهتره.جای اسمتون مغزتونو تغییر بدین.تا شخصیت های پوچ نداشته باشین.
لیلا
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
شدیدا باهات موافقم
منصوره
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۷
بسیار شدید موافقم . اسم کاملا رو شخصیت بچه تاثیر میزاره. من اسمم منصوره هست و عاشق اسمم هستم . پیروزی و پیروز شدن جزیی از وجودم شده. خدا رو شکر که اسم به این خوبی دارم . به معنای اسم خیلی دقت کنید. اسامی ائمه تو اولویت هستن.منصوره اسم حضرت فاطمه تو آسمانهاست. به اسمم افتخار میکنم.
ناشناس 2!!!!
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
به دلیل عدم وجود دغدغه های شخصی به اسامی چرند پرداخته می شود!!!!!!
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
لااااااااااااااااایک ارین
چرا
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
يكي ب من جواب بده ک اسم تیرداد خوبه یانه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
خیلی عالیه
Yeganeh
Sweden
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
اسم تیرداد اصلا نمیپسندم، چرا که این اسم از دو کلمه تشکیل شده که به تنهایی‌ معنی‌ دارن. تیر+داد
ستین
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
مرداد بهتر نبود؟
مامان
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
اسم محمد اریا اشکالی در ثبت احوال ایجاد نمیکنه چون اسم نیمی عربی و نیمی فارسیه؟
یاس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
یه دلت کربلاست یه دلت تخت جمشید
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۲
با سلام می خواستم بدونم اسم آرلا رو میشه واسه دختر انتخاب کرد؟ با تشکر
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
اره خیلی قشنگه
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۶
با سلام
یک سوالی داشتم
نام پدر من محمد علی است ولی محمد صدا میکنند
آیا من که اسمم محمد است که گاهی وقت ها مملی صدا میکنند امکان داره به فرخ تغیر نام انجام شود یا خیر
راحله
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۹
سلام.ایا نام " ملینا" مجاز است؟
سمیه
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۶
اره من یکی ر. میشناسم که این اسم رو گذاشته میدونم مشکل نداره
عطیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۷
سلام و تشکر از جواباتون.
اسم من عطیه است. موقعی که میخواستم کارت ملی بگیرم، گفتن که ثبت و سند هماهنگ نیست و اسم شما عطیه ء ثبت شده و باید ی ء به عطیه اضافه کنی. اینکار انجام شد و در توضیحات شناسنامم این تغییر ثبت شد. حال به مشکل برخورد کردم. میخواستم بدونم الان باید چکار کنم؟
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
با سلام .ایا اسم شارلوا مجاز است
شاهین
United States of America
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
با سلام و عرض ادب
ببخشید
اسم من در شناسنامه محمد هست اما از بچگی همه من رو شاهین صدا می کنن از طرفی اسم پدر بزرگم(پدره پدرم)محمد هست
میخواستم بدونم آیا این امکان وجود داره که اسمم در شناسنامه از محمد به شاهین تغییر کنه؟
معصومه
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
عمررررررررررررررا،چون اولااسم امام قابل تغییرنیست،دوماشاهین اسم یه خواننده ست که درموردامام نقی آهنگ زشتی روخونده،اصلاحرفشوهم نزن
Yeganeh
Sweden
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
معصومه جان امیدوارم که شما در ثبت احوال کار نمی‌کنید
قبل از اینکه شاهین اسم خواننده‌ باشه، اسم یک پرنده پر قدرت.
یعقوب
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
سلام میخواستم نحوه نگارش اسم یعقوب را برای درج در پاسپورت بدونم. آیا Yaghoub درسته یا Yaghoob یا به شیوه دیگری هست؟
مهرگان
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
سلام من یک فرزند دختر در راه دارم . در ضمن سادات هم هست . از نظر ثبت احوال اسم نیروانا مجاز است ؟
نجمه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
شما که می گی سادات هستم دیگه چرا این اسم ها را میگذاری
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نیروانا سادات :|
بی خیال این اسم شو
ماه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
سلام میخواستم بدونم اسم آدرین رو قبول میکنه ثبت احوال ؟
آیسان
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۶
سلام
اسم آریس رو سازمان قبول میکنه؟ میخوام اسم دخترمو بذارم آریس
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۷
آیا اسم سامیا برای پسر مناسب است یا دختر؟
هستی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
راستش من اسم دخترمو گذاشتم سامیا حالا بهم میگن که اسمش پسرونه ست اگه کسی اطلاعی داره که این اسم دخترانه یا پسرانه است را لطفآ بگه.از توی اینترنت که در آوردم دخترانه بود حالا دیگه نمیدوم
ناشناس
United States of America
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
سام سامیا سامیار سامیان کلا پسروونست
مطمئن باش
خاطره
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
سامیا دخترانه و سامیار پسرانه به دلیل فراوانی سامیار سامیا چهره پسرونه گرفته مانند نام فاطمه که دخترانست اگر پسری نامش فاطم باشد جلب نظر به اسم دختر میکند تا پسر
سورنا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
با درود

اسم سامیا پسرونه است و برادر سورنا سردار بزرگ ایرانی در جنگ با رومیان و پیروزی ایران بود

خدایا به این جماعت اندیشه وافر وطن پرستی عطا فرما
پریا
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
ب نظرم بهترین اسامی واسه انتخاب اسامی اصیل ایرانیست
میلاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
سلام خواستم بپرسم که میشه ازنام مانیااستفاده کرد
سارا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
بله ولی مانیا در روانشناسی اسم یه بیماری روانی هم هست
فروغ
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۸
سلام. اسم آلا برای دختر مورد قبول سازمان هست ایا؟ یه اسم پسر در همین وزن هم پیشنهاد بدید لطفا
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
اسم دخترتو بذار ارلا پسرم اریا
صغری
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
یا نام صغری قابل تغییر است؟ به چه نامهایی قابل تغییر است؟ ممنون از راهنمایهای شما.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
شما می توانید نام خود را به یکی از واژ های کوثر ،حدیثه،نازنین زهرا ،ریحانه ،زهرا ،ریحانه ،فاطمه ،مریم ،زهرا،سحر ،حنانه ،محدثه ،مهدیه ، ساره ،نرگس ،ریحانه ،ساجده ،عاطفه ولیلا تغییر دهید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
شما می توانید نام خود را به یکی از واژ های کوثر ،حدیثه،نازنین زهرا ،ریحانه ،زهرا ،ریحانه ،فاطمه ،مریم ،زهرا،سحر ،حنانه ،محدثه ،مهدیه ، ساره ،نرگس ،ریحانه ،ساجده ،عاطفه ولیلا تغییر دهید
عبدالرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
اسامي اهل البيت ازهمه اسامي بهترهستند
آرزو
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
سلام اسم پسر آرسن انتخاب کردم.آیا ممنوعه؟
مهرناز
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۸
سلام آرسن اسم مسیحی هست و برای مسلمانان ممنوع
مینا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
با سلام و خسته نباشید .میخواستم بدونم اسم نویان و نیوان برای پسر مورد تایید ثبت احوال هست یا نه ؟ ممنون میشم جوابشو برام ایمیل کنین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۸
سلام نیوان رو نمیدونم اما نویان مشکلی نداره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
می خوای بهش بگن(موسسه) رویان
مجيد
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۲
سلام لطفا پسوندهاي مجاز جهت نام خانوادگي را براي من ايميل نمائيد
با تشكر
الناز
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
میخواستم بدونم ثبت احوال اسم آرنا رو به معنی نزاد آریایی میزاره؟؟؟ واسه
پسر. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
مهسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
سلام نام سوشا ممنوعه؟
عادل جهانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
ميخواستم بدونم میتونم اسم آدرین رو برا پسرم انتخاب کنم یا نه؟
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
آره چرا نکنه. من هنوز معلوم نیست که بچه ام چیه اما اگه پسر شد می خوام بذارم آدرین. خیلی قشنگه
فرناز
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
اسم همسرمن نقی است؟آیامیشه تغییرداد؟مرسی
حلیمه
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
اسمم می خوام تغییر بدم کاراش 1سال انجام دادم ولی نتیجش نیومده هنوز
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
سلام . خواستم بدونم بعضی از اسامی عربی که خیلی قدیمی و درجامعه غیر معمول است مثل رقیه قابل تغییر است یا خیر؟؟؟؟
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
سلام میشه اسم دخترم را آرلا بگذارم
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
سلام میشه اسم دخترم را آرلا بگذارم
mohsen
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
سلام میخاستم بدونم اسم کوهیار قابل تایید ثبت احوال هست ؟
سلام میشه اسم دخترم را آرلا بگذارم
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
سلام میشه اسم دخترم را آرلا بگذارم
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۶
سلام میشه اسم دخترم را آرلا بگذارم
مینا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
سلام اسم "مرداس" نام پسر قابل تایید است؟
مصطفي
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
سلام من ميخواستم اسم پسرم رو مه افريد بذارم ايا ممنوعه
هنگامه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
آیا اسم آریا ممنوعه است ؟
صبا
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
سلام اسم نلما واسه دختر از نظر ثبت احوال ممنوعه یا نه؟
مونا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
آیا اسم تانیا ک ریشه کردی دارد به معنی دختر تنها ممنوع است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
نه عزیزم اسم دختر داییم تانیا هست
نرگس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
سلام
میشه اسم نرجس را به نرگس تغییر داد؟
چون اسم من نرگس هست و پدر مادرم این اسم برای من گذاشتند اما در موقع نوشتن همکار ثبت اشتباهی نوشتند باید چه کار کنم؟
NARGES
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
سلام
میشه اسم نرجس را به نرگس تغییر داد؟
چون اسم من نرگس هست و پدر مادرم این اسم برای من گذاشتند اما در موقع نوشتن همکار ثبت اشتباهی نوشتند باید چه کار کنم؟
سپهر
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
با سلام
میخواستم بپرسم ثبت احوال اسم یوشیتا رو قبول میکنه ، اسم یکی از قهرمانان ایرانیه و ریشه اوستایی داره . درضمن من توی سایت ثبت و احوال پیداش نکردم و جایی رو هم ندیدم که بشه بهشون ایمیل زد و ازشون پرسید یا پیشنهاد داد . با تشکر از شما
مسعود
Netherlands
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۴
بسیار اسم زیبائیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
ایا اسم زهراالحسنی را قبول میکنن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
اینی که گفتی اسمه؟
بهاره
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
سلام. اسم امیر ارسلان و آروشا از نظر سازمان قبوله؟
Negar
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
سلام، ميخواهم نامم را ازاكرم به نگار تغيير دهم ميتوانم؟
عبدالعزیز
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۵
اسم ثهلان چرا قبول نمیکنه
آزاده
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
سلام.اسم من تو شناسنامه زینبِ.میخواستم با آزاده عوضش کنم،باید وکیل بگیرم یا همون دادخواست به دادگاه کافیه؟!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
حیف اسم زینب نیست که می خوای عوضش کنی
خديجه
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
اسم من خديجه است و به معني ابر باران زا- به نظرم شايد قديمي باشه ولي من دوسش دارم.هنرمندم ولي از اسمهاي عجيب و غريب واسه خودم استفاده نميكنم.اسم خوب واسه بچه هامون بذاريم كه معني خوبي هم داشته باشه.دوستان گلم واسه خاص بودن نياز نيست عجيب و غريب باشيم
سولماز
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
به نظر شما اسم ویولت رو سازمان قبول میکنه؟به معنی گل بنفشه
ملودی چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Russian Federation
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
این اسما از کجا میاد اخه.خدایا
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
خدایا!!!!!!!!!!!!!

ویولت گونه ای از بافت موسیقایی که با ویولون نواخته میشه
آخه چه ربطی به اسم انسان داره؟
خوبه اسمه لوازم آشپزخانه یا... رو بذاری ؟
ملودی هم که مثل همون

اسم پسندیده باید با معنی و زیبایی باشه ..نه فقط ظاهر زیبا ولی معنی پوچ
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
عالیه
هستی
-
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
سلام میخواستم بدونم سازمان اسم بنیتا رو قبول میکنه واسه کوچولوم بزارم؟؟
ستاره
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
سلام من بیشتر به معنی اسم علاقه دارم ،وچند وقتیه به اسم پناه که فک میکنم اسمی دخترانه اس علاقه مند شدم می خواستم بدونم این اسم مورد قبوله؟؟؟
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
نه عزیزم پسرانه ست. یک پسری می شناختم که اسمش پناه بود.
الهام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
سلام آیا اسم دختر مهلا به معنی آرام و آهسته از لقب حضرت زهرا هست یا نه؟
بردیا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
سلام میخواستم بدونم اسم گلوریا ممنوع است ؟
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
سلام ،اسم سوشا مورد قبوله سازمانه
mohammad
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
سلام ، اسم سلنا مورد قبوله سازمانه ثبت احوال است؟
KAVE
-
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
سلام .اسم کیانسه مورد قبوله سازمانه ثبت احوال است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
یهو بذار بیانسه..خیال خودتو مارو راحت کن
خالقداد
United States of America
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
باعرض سلام وخسته نباشید من یک سری نام خانوادکی خودم راعوض کردم الان خیلی پشیمان هستم الان دوباره میخواهم بنام خانوادکی قبلی ام برگردم ایا راهی دارد
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
میشه بدونم چی بوده به چی تغییر دادی؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
باسلام وخسته نباشی میخواستم بپرسم اسم یوحنا مورد قبول ثبت احوال مباشد .باتشکر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
باسلام وخسته نباشی میخواستم بپرسم اسم یوحنا مورد قبول ثبت احوال مباشد .باتشکر
سیما
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
می خواستم بپرسم اسم دخترانه ونوس به معنای الهه زیبایی مجاز است
حورا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
میخواستم بدونم اسم پسرانه هیراد مجاز است
آرلین
-
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
دوست عزیز نام ملودی رو من برای دخترم چهار سال ‍بیش انتخاب کردم و موردی نداشت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
سلام.من دارم با یه اقای المانی ازدواج میکنم و قرار هست که فامیلی ایشون به نامم اضافه بشه و تابعیت المان رو بگیرم.ایا میتونم لفظ سادات رو از اسمم بردارم چون ترکیب ان با یک نام خانوادگی المانی خیلی نامانوس میشود.در ضمن به سید بودنم افتخار میکنم و اگه سادات رو بردارم هنوز هم مشخصه که من سید هستم از نام پدرم در شناسنامه.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
آره معلومه داری افتخار میکنی :-"
رویا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
سلام . من اسم فرزندم را " راشا" انتخاب کردم. آیا ثبت احوال اجازه این نامگذاری را میدهد؟
ادیب
United States of America
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
سلام ببخشید سازمان اسم سایرش را قبول میکنه ؟؟؟؟؟/
صغری
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
اسم صغری به الهام قابل تغییر است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
میشه یه سایت معرفی کنین که بفهمم اسمی که برای دخترم میخوام بزارم رو ثبت احوال تایید میکنه یا نه؟ممنون
علي ضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
اسم انيا رو ميتونم رو دخترمون بذاريم؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
سلام تیدا مجاز هست یا نه؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
ببخشید اسم دختر انایل مجازه از نظر ثبت احوال
بهاره
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
اسمم تو شناسنامه معصومه هستش ولی همه بهم میگن بهاره میشه این اسمو تغییرش داد چون خونوادم هم میخواستن اسمم بهاره باشه ولی به اجبار ثبت احوال اسمم این شد حالا اگه میشه راهنماییم کنین
poooooo
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
اسم صغری به الهام قابل تغییر است؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
اره میشه.دوستم اسمش صغری بود گذاشته سارا
صصصصصص
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
منم اسمم صغری و میخوام الهام بذارم... به منم بگید اگه امکان داره :(
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
کوثر ،حدیثه،نازنین زهرا ،ریحانه ،زهرا ،ریحانه ،فاطمه ،مریم ،زهرا،سحر ،حنانه ،محدثه ،مهدیه ، ساره ،نرگس ،ریحانه ،ساجده ،عاطفه ولیلا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
رفت ثبت احوال خیلی راحت عوضش کردن به وکیل و دادگاه هم نیازی نبود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
سلام میخواستم بپرسم ایا تغییر نام سکینه به یک اسم ایرانی امکانپذیر هست؟لطفا راهنماییم کنین
گیتی
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
با درود . می خواستم ببینم ایا اسم فاطمه رو میشه به یه نام ایرانی تغییر داد ؟ با سپاس
سوسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
سلام .آیا نام پسرم و میتونم مندا بگذارم؟ با تشکر
اکبر
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
میخام اسمشو سوشا بذارم ولی میگن نمیدن
صغری
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
اسم صغری به الهام قابل تغییر است؟؟؟؟
خواهش میکنم بگییییییییییییییید
پریسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
اسم لیندا ممنوع است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۳
سلام . میشه اسم باراد روی پسر گداشت؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
قشنگه عالیه عالییییییییییییییی
خدیجه
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
اسم من خدیجه هست آیا به فامه یا الهام میتونم تغییر بدهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟......
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
یدفع بگو خامه
تومروس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
در این مقاله که مرقوم فرموده اید: اسامی چون لات ، خونریز، چنگیز
به شما پیشنهاد می کنو به جای نام چنگیز ، کوروش می گذاشتید بهتر بود و قافیه درست در می آمد.
رامیز
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
با سلام
اسم ربکا (دختر اسحاق پیامبر) قابل قبول ثبت احوال هست؟
بروانه
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
سلام
يكسال بيش ثبت احوال كفت كه سيلوانا نميشه و سلوانا مجاز هست. ميخام بدونم ايا واقعا سيلوانا نميشه نوشته بشه الان اسم دخترم تو شناسنامه سلوانا و صداش ميكنيم سيلوانا
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
سلام
نام "هورمزد" مجازه یا نه؟
قربان
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
می خوام تغییر بدم به محمد
اعظم
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
سلام .تو رو خدا بگید آیا اسم سامیا دخترونه ست یا پسرونه و یا هر دو؟؟؟ ممنون
زينب
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
با سلام اسم من زينب است ميخام عوضش كنم اسم اصيل ايراني بگذارم اسم عربي را دوست ندارم ميخاستم ببينم چون اسم ائمه است ميشود عوض كرد يا نه ؟
محمد امین
Netherlands
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
سلام زینب خانوم شما بهترین اسم رو دارین واقعا حیف نیست اسم به این قشنگی رو عوض کنین واقعا داشتن این اسم لیاقت میخاد ...همه ما یه روزی میمیریم پس بهتره اسمی واسه فرزندانمون انتخاب کنیم که تو اون دنیا صاحب اسم بچمون به فریادش برسه.
مردم
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
این حرفا چیه. امامان و پیامبران به خاطر خوبی ها و شرافت انسان ها شفاعتشون رو میکنن نه به خاطر اسمشون. این تربیت بچه ست که باعث میشه صاحب نام و نیک بشه نه اسمش
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
اسم خود من مریمه. تو قبلی اشتباه تایپ کردم. عاشق اسمم. اما هر کس یه سلیقه ای داره. و در ضمن انسان باید کردار پیامبر و امامان رو داشته باشه نه نامشون و هر کس باید مطابق زبان خودش نام بگیره. نه نام انگلیسی و من درآوردی و نه عربی. نام اصیل ایرانی
مریم2
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
ولی معصومین و پیامبر (ص) توصیه کردن
سمیرا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
آیا اسم شایلین ثبت احوال قبول میکنه؟
ناشناس
United States of America
۰۴:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بله قبول میکنه من یک مورد دیدم
ناشناس
United States of America
۰۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بله میشه من یک مورد دیده
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
اسم ویانا قشنگه برای دختر به نظر شما؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
معنیش چیه؟ به نظرم خوش آهنگه اما معنیش هم مهمه.
ناشناس
Russian Federation
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
اسم کشتی ما ویاناست
معمولا برای کشتیها اسم دختر انتخاب میکنن
خوشگله
ليلا
Denmark
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
سلام و روز بخير. آيا اسم وهمن و وَهِمنه از طرف ثبت احوال مورد قبوله. ممنون.
ليلا
Denmark
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
با سلام مجدد. آيا اسم وهمن و وَهِمنه از طرف ثبت أحوال مورد قبوله. به معني پندار نيك و شكل اصيل و قديمي بهمن و هومن است. با تشكر. منتظر جوابتون هستم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
خسته نباشید میخواستم بدونم اسمی که داخل سایت ثبت احوال نیست نمیشه روی فرزند گذاشت ؟ مثل سِروینا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
سلام.ميشه بهم بگيد اسم اعظم رو ميشه تغييرش داد به نام ايراني؟؟چرا دوست دارن اسم عربي داشته باشيم؟؟من يه اسم اصيل ايراني دوست دارم.ولي همه ميگن اسم اعظم قابل تغيير نيست.ميشه راهنماييم كنيد.خواهش ميكنم.مرسي
رقیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
خواستم بدونم بعضی از اسامی عربی که خیلی قدیمی و درجامعه غیر معمول است مثل رقیه قابل تغییر است؟
خسرو
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
سلام ببخشید نام اریامهر مورد قبوله سازمان هست.
هانیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۲
ایا نام ادرین از اسامی ممنوعه است ؟
رسول
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۲
سلام من اسمم رسول هست ومیخوام به ارش تغیر اسم بدهم ایا ثبت احوال قبول میکنه.....اخه ازاسمم متنفرم....
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
سلام .نام آریل مورد قبول ثبت احوال می باشد؟
الناز
Netherlands
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
سلام ، اسم آرسین رو ثبت احوال قبول میکنه؟
سید حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
منم میخوام اسم پسرم رو آرسین بزارم خیلی زیباو بامعنیه خواهشمندم اگه ثبت احوال قبول کرد به منم ج بدید
بابایی
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
با سلام
میخواستم بدونم اسم " امیر سام "
جزو اسامی ممنوعه می باشد یا نه ؟
ممنون
raha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
خیر ممنوعه نیس
صغری
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
اسم من صغری است به نظرتون عوضش کنم؟ بعضی موفع ها مورد تمسخر قرار گرفتم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
آره بزار محدثه یا حنانه
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
با سلام خواستم بدونم ایاسازمان اسم آتبین قبول میکنه؟تشکر
شهرزاد
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
آیا اسم مسیح رو ثبت احوال قبول میکنه؟
سمیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بله عزیزم...اسم پسر من مسیح هست و بهتره بدونی این اسم کلا جزو لیست مورد قبول ثبت احوال هم هست .
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
اره عشقم قبول میکنن من دخترم اسمم مسیحاس برا پسرم مسیح قبوله
مجتبی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
وانیا مورد تایید ثبت احوال میباشد؟
مسیحا
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اسم دخترمنم مسیحا است به معنی زن اسمانی /روح قدسی
زهره
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
اسم مهبد مورد تایید سازمان هست؟از کجا بفهمم؟
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
سلام به نظر شما اسم هایی که هم میشه روی دختروهم روی پسر گذاشت آیا درآینده روی بچه تاثیر میزاره
ترنم
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
؟!
سمیه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
سلام ...خواهش میکنم اگه کسی جواب سوالمو رو میدونه بگه...
آیا اسم یوحنا رو میشه انتخاب کرد و اگه نه...چطور میشه اقدام کنم و آیا امیدی هست ؟
ناشناس
United States of America
۰۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
سلام.یکی از دوستانم اسمش مینا است اما مشکلات زیادی داشت و حتی خود کشی کرد اما تصمیم گرفت زندگیشو دوباره بسازه.اما اسمش رو ماریا کرده الان مینا اون رو یاد گزشتش مینداره و میخواد عوضش کنه.همه امیدش همین تغییر نام است ایا میشه؟
صادق
United States of America
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
سلام.به نظر شما اسم شهیاد رو کدوم ثبت احوال قبول میکنه
کیوان
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
سلام میخواستم اسم پیکان رو برای پسرم بزارم سازمان قبول میکنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
پژو که گرونتره
زهره
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
سلام،آیا نام زهره قابل تغییر است.لطفا توضیح دهید
قاسم پور
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
سلام
میخواستم بدونم اسم لیلا را که توی شناسنامه لیلان نوشتند میشه نون را از آخرش حذف کرد؟این اشتباه به خاطر تلفظ آذری هست که لیلا را لیلان تلفظ میکنند.
ناشناس
United States of America
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
اسم دنیز (ترکی به معنی دریا ) مجازه؟
ناشناس
United States of America
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
قشنگه من هم تصمیم دارم در ایندهای نزدیک اگه بچم دختر شد بزارم
لطفا جوابش رو بدید خیلی ها مشتاقن
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
دنیز اسم ترکیه ایه(دریا)

مگه خود دریا چه ایرادی داره که ترکیه ایشو میخواید بذارید؟
ناشناس
United States of America
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
ثبت احوال اسم سوفیا رو قبول نکرد در صورتی که ابن اسم رو از بین اسامی سایت ثبت احوال انتخاب کرده بودم. ایا تمام اسامی موجود در سایت ثبت احوال قابل قبول است؟
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
درود خدمت شما و دوستان عزيز .
آيا اسم عباس قابل تغيير هست ؟ مرسی
مجید
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
با سلام آیا اسم مجید قابل تغییر است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
سلام آیا اسم حلیمه قابل تغییر است؟
رها
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
اسم خدیجه به چه نامی قابل تغییر است؟آیا می توانم به رها که از کودکی به این نام خوانده شدم تغییر دهم؟از پاسختان پیشاپیش سپاسگذارم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
نه مگر اینکه اسم مذهبی بزاری
ایلین
United States of America
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
اسم ایلیاد موردقبول هست؟
مهدیس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
میخواستم بپرسم اسم بنیتا(دختر)مورد قبول هست؟؟؟؟
ترنم
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
اسم دخترم شایناس 6 سالشه میخوام اونو به فاطمه تغییر بدم چون فهمیدم بهترین اسم دنیاس بانوی دو عالم.اما گفتن تا 15 سالگی تغییر نمیدن اخه من میخوام برای کلاس اولش اسمش فاطمه باشه و عادت کنه ایا راهی هست تا زودتر جواب بگیرم؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
عالیه عزیزم
ماندانا
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
من میخوام اسم دخترمو بنیتا بزارم
به معنی دختر بی همتای من
ریشه فارسی
ثبت احوال قبول میکنه؟؟؟؟
شیرزاد
United States of America
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
سلام من میتونم اسممو از شیرزاد به تیرزاد تغییر بدم؟؟/
مامانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۹
سلام،من میخوام اسم دخترمو سلنا بذارم،بنظرتون ثبت احوال قبول میکنه؟؟؟؟
علی
Germany
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۹
اسم آیریس قبوله؟
آریا
United States of America
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
نام دایانا(زیبا و گرانمایه مثل زر سرخ) و ماندانا برای دختر بسیار زیباست


و نام پسر هم "پارسا" و " آریو" . " اردوان (یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی)" هم نام زیبایی هست "
ملیکا
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم میشه اسم یوشیا را برای پسرم انتخاب کنم بعضی دوستان نظرشون اینه ثبت احوال نمیزاره از کجا مطمئن شم میتونم بذارم .
مرسی
جواد
China
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
سلام. من همسرم امریکایی هست و می خواهیم اسم دخترمون را دو اسمه کنیم
( املیانا پری) چون تو پاسپورتش حتما باید دو اسمه باشه در امریکا.
آیا ممکن است؟
نغمه
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
سلام.من اسم پسر اولمو باربد گذاشتم پسر دومم چند ماه دیگه به دنیا میاد میخواستم بدونم ثبت احوال اسم باراد رو قبول میکنه بذارم.با تشکر
فروزنده
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
با سلام می خواستم بدونم اسم شایلین که به معنای جواهر است اگر مجوز ندهند ما از چه راهی قانونی میتوانیم بگیریم؟
پریسا
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
اسم هاکان قابل قبول ثبت احوال هست
ناشناس
Russian Federation
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
حالا چه اصراریه به این اسمهای عجیب غریب؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
اسم قشنگیه
ریما
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۲
سلام، اسم من در شناسنامه راحله است و این اسم در اصل راحیل یوده معنی راحله اصلا جالب نیست اما راحیل معنی خوبی داره. آیا قبول می کنند اسمم بشه راحیل از طرفی منو ریما صدا می کنند اگه بخوام راحله بشه ریما چی؟
ناشناس
Russian Federation
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
اره احتمالا
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۲
با عرض سلام خسته نباشید
داداشم میخواست اسم پسرش رو محمد اشعیا بذاره ثبت احوال
موافقت نکرده باید چکار کنه برای رفع مشکل؟
با تشکر
بدبخت بیچاره
Singapore
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
سلام..خسته نباشید. .میشه اسم جعفر رو عوض کرد..به جاش شروین گذاشت..
پارمیس حاج حسینعلی
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۳
سلام میخواست بپرسم میشه فامیلی حاج حسینعلی و عوض کرد ؟ چه اسمایی میشه جایگزینی کرد ؟
ناشناس
Russian Federation
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
اگه فامیلیت مثل اسم باشه (که هست)اره میشه عوضش کرد....
شایان
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
سلام. من فامیلیم طاهری هستش میشه کلا عوض کنم به جاش(مقدم) بذارم یا میشه پسوندم رو حذف کنم بشه طاهری مقدم میشه؟ خواهش جمیکنم جوابمو بدید. یا علی(ع)
ناشناس
Russian Federation
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
فکر کنم بشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
نه
سمر
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
ایا اسم فاطمه پریا مورد قبول ثبت احوال است؟؟
ناشناس
Russian Federation
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
این که شد اسم عربی ایرانی....
یه چیز باشه یا فول عربی یا فول ایرانی
بانو
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
بإ سلام نام بانو مجاز هست يا خير
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
سلام خواستم بدونم میتونم ی پیشوندبرای اسم فاطمه بذارم...چطوری.. خواهش میکنم فوری جواب بدی
ناشناس
United States of America
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
با سلام و خسته نباشید بهتر نیست یک لیست کلی از اسمهای جدید داشته باشید
kosar
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
اسم کوثر قابل تغییر هست؟؟؟
باید چیکار کنم؟
ناشناس
United States of America
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
کوثر که خیلی قشنگه،حیفه به خدا
شادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
بله اسم خوبیه
شادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
بله نام بانو مجاز است
باران
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
این اسمهای هچل پچلو از کجاتون در میارید آخه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مثلا فرهنگ میاره یا شخصیت؟؟؟؟ اسم بچه یکی از آشناهامون آرتیمیس هستش باباش نمیتونه اسمشو کامل به زبون بیاره !!! میگه آرتی!!! یکی نیست بگه آخه مجبوری؟؟این همه اسم با معنی, اسم گل. مثلا دریا, باران,شبنم شکوفه,ترنم, شادی , شیرین,نازنین , یاس , یاسمین.................. بابا این همه ادای آدمای باصطلاح متجدد رو درنیارید.
سهیل
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
آرتیمیس یه اسم ایرانیه کجاش هچل و پچله
/؟؟؟
رزا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
با سلام و خسته نباشید،
لطفا اگه هر راهی برای تغییر نام بتول هست من رو راهنمایی کنید.ممنون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
آیا میتوان اسم صفر راعوض کرد؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
آیا میتوان اسم صفر راعوض کرد؟
مینا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
اسم آرلا آخر مجازه یا نهههههههههههههه؟
محمد
United States of America
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
اسم پسر مسیا ک نام حضرت محمد (ص)در انجیل بمعنی بشارت داده شده را کسی تابحال شنیده ویا میدونین ثبت احوال قبول میکنه یا نه؟چون اسم خودم محمده دوس دارم اسم پسرم هم همین معنیو بده
ثریا
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
آیا طاها مورد قبول سازمان هست؟آخه مثل اینکه میگن تازگیا قبول نمیکنن؟؟
رویا
United States of America
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
آیا نام آربد قابل قبول است؟لطفا پاسخ منو بدید......
جواد
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
ایا اسم ساندرا و یا ماتیسا مجاز است
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
خواستم ببینم اسم محمدارمیا قشنگه
سارا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
سلام ایا میشیه اسم کبری روتغیردار؟نیازی به دادگاه هست؟
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
سلام ب همگی تقریبا.نصف بیشتر نظرات وسوالاتو خوندم بعصی از اسامی واقعا مسخرن اسمهای خوشگل واسه نی نی هاتون انتخاب کنین من نی نی نیاوردم ولی بفکرش هستیم باهمسرم پسربود ارتان دختربودایلایدا هر دوشم ترکی هستن امیدوارم مورد قبول سازمان باشه
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
سلام ب همگی تقریبا.نصف بیشتر نظرات وسوالاتو خوندم بعصی از اسامی واقعا مسخرن اسمهای خوشگل واسه نی نی هاتون انتخاب کنین من نی نی نیاوردم ولی بفکرش هستیم باهمسرم پسربود ارتان دختربودایلایدا هر دوشم ترکی هستن امیدوارم مورد قبول سازمان باشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۲
اين دو تا اسم كه ديگه خيلي قشنگه!!!!!!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
ترکوندی که!!

آرتانو کاری ندارم وی ایلایدا رو خیلی ها اشتباه تلفظ خواهند کرد..ممکنه بخونن آی لای دا
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
ایا اسم آنجلینا مورد قبول سازمان هس؟
فروزان
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
آیا اسم ضحی را میتوان برای اسم پسر گذاشت
نازيلا
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۰۴:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
ايا اسم دختر "ناتالي" به معناي به دنيا امده در كريسمس، مورد قبول هست؟ ممنونم
محدثه
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸
به نظرتون اسم نارشین خوشگلتره یا آروشا؟
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸
میتونم اسم پسرمو علی عمر بزارم؟
دختر ساری
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
تو رو خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
کمکم کنید.من اسم بچه مو گذاشتم دانیال.حالا به شدت پشیمونم.میخوام اسمشو بذارم علی.میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۴
بله میشه، اتفاقاٌ همین تغییر دانیال به علی رو دیده ام :)
آزیتا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
اسم آرنیکا یا نیکا ممنوعه؟
زينب
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
اسم من زينب بود رفتم دادگاه هفت خان روپشت سر گذاشتم حالا اسمم شده سارا
نسترن گل
United States of America
۰۴:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
محدثه جون هم نارشین خوشگله هم آروشا.نارشین کمترانتخاب شده.تلفظش راحت تره ملیح وقشنگه.مثل اسم راشین اما نارشین جدیدترو خاص تره.آروشا فانتزیه.جدیدااینجونامهازیاد انخاب میشن.نام قشنگیه.مثل آنوشاست اما خاص تره
زینب
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۰
خوش به حالت اسم من هم زینب هست نمیتونم عوضش کنم
زینب تبریز
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۰
سلام نارسیس هم اسمه ؟
رامین
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۲
سلام می خواستم ببینم اسم رادینا یا رادوینا رو مشکلی ندارن؟
ماكس
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۰۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
با درود به روان همه جانباختگان راه ميهن كه فروپاشى صدام ملعون و عراق از ثمره خون پاك آنان بود. من خارج از ايران زندگى ميكنم و اسم پسرم را ويليام گذاشتم با توجه به اينكه در ايران نام بسيارى از اماكن و خيابانها را به اسامى خارجيها نامگذارى ميكنند آيا ميتوان در شناسنامه ايرانى همين نام را انتخاب كنم؟ براى نمونه در هر شهرى در ايران خيابان و يا مكانى يافت ميشود كه توسط سازمانى دولتى "ويليام شكسپير" نامگذارى شده باشد. ويليام خودبخود يك اسم جهانى است چرا كه شكسپير شاعرى متعلق به همه كشورها و فرهنگها و نسلهاست.
fateme
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۳
آیا اسم فدیما برای دختر ممنوع است?
زینب
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
سلام اسم من زینبه.به نظرم بهترین اسمه خیلی دوسش دارم تازه عاشق معنیشم خیلی بهم میخوره از اونجایی که هم پدرم خیلی دوسم داره هم لپام بوی خوبی داره!هر کس عوض کنه پشیمون میشه.
ساناز
Germany
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
اسم شاهان مجاز است؟
asal
Netherlands
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
سلام ایا اسم نفس رو ثبت احوال قبول میکنه؟
مریم
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
سلام.من اسم الآی رو واسه دخترم انتخاب کردم که یک اسم آذری هست.بنظرتون سازمان قبول میکنه.
امير
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
آيا انتخاب اسم (مينورام) امكانپذير است؟
زینب
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
با سلام آیا اسم زینب رو ب باران یا نگین میتونم تغییر بدم
البته بدون مراحل قانونی و دادگاه:)
ارام
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷
اسم دخترم بهار. اطرافیان اون بهاره صدا میکنن. به دلایلی ازبهاره خوشم نمی یاد. امکانش هست بهار روبه بهاران تیغیر. بدن؟ بهار رو به باران چطور؟
رستار
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
سلام آیا می توانم نام دخترم را رستاخیز بگذارم
نيلوفر
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
سلام ميخواستم بدونم.اسم رزالين به معني رز زيبا مورد تاييد ثبت احوال مبباشد؟؟
تکتم
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
سلام.اسم کاترینا مورد تاییده؟
نسترن
United States of America
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
اسم کارن رو میذارن ؟؟
نسیم
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
سلام ب نظرشما ثبت احوال اسم مسیحا رو واسه پسر قبول میکنه؟
رعنا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
ميخواستم بدونم نام كياشا قابل ثبت است يا نه ممنون؟
فاطمه
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
سلام میخواستم بدونم اسم بنیتابرای دخترقابل ثبت است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۴
بله
محمد
Germany
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
با سلام . اسم رسمی من محمد است ولی‌ از کودکی دانیال صدا زده میشوم . آیا با حکم دادگاه امکان تغییر نام وجود دارد ؟ با توجه به اینکه در کشور آلمان زندگی‌ می‌کنم ،چند درصد امکان دارد که دادگاه موافقت کند با تغییر نامه رسمی‌ از محمد به دانیال . با توجه به اینکه هر دو از نامهای مذهبی هستند؟
قفقففق
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
نه
نسرین
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
آیا اسم تاواتا برای پسر و هوناریا برای دختر مورد قبوله و خوبه؟
خواهشا جواب بدید
ناشناس5
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
می خاستم ببینم نفیسه چطوره؟ خوبه یا قدیمی شد؟ ممنون می شم.
آمنه
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
سلام
میخواستم بدونم اسم نوژن برای پسر قابل ثبته؟
مرضیه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
سلام ایااسم آرتین برای پسرموردقبول سازمانه
تشکری
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
تشکر
اسم سلنا ایرانی هست؟
معنیش اینجا هست:
http://www.namefarsi.com/اسم-دختر-ترکی-با-س/
اما خواستم بدونم ایرانی هست اصلا؟
کیوان
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
سلام،میشه اسم کیوان رو به کرار تغییر داد؟
سلنا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
تورو خدا بگین اسم سلنا رو ثبت احوال قبول میکنه یانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خواهش میکنم جواب بدین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
ایا تغییرنام خدیجه به مینا درثبت احوال میسر
است؟
سكينه
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۳
با سلام، اسم من سكينه هست و منو از بجكي سارينا صدا ميكنن، ايا امكان تغييرش هست? ب سن قانوني رسيدم، ايا خودم ب تنهايي ميتونم اقدام كنم? دقيقن بأيد جيكار كنم؟ خيلي عذاب ميكشم..
ناشناس
United States of America
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
اسم مذهبی رو به سختی میشه تغیر داد
باید از دادگاه اقدام کنی و یه اسم مذهبی دیگه رو انتخاب کنی مثل کوثر . زهرا . فاطمه و نرگس و...
sakine
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۳
سلام اسم سكينه رو ميشه به اسم تبسم تغيير داد؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر که نه میشه بگید که با چه نام هایی قابل تغییره ؟؟؟؟؟؟/
ارزو
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
من اسم بسرمو گذاشتم حاسین چرا ثبت داحوال قبول نمیکنه معنیش یعنی حسین جامعه باید قدردان باشه که اسم ائمه رو به زبانهای دیگه داریم ترویج میدیم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
سلام آیا اسم راحله برای دختر اشکالی دارد ومعنی این اسم چیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
سلام آیا اسم راحله برای دختر اشکالی دارد ومعنی این اسم چیست
بردیا
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
خواهشا اگه کسی تو ایران دیده که اسمش گلوریا است بگه . ثبت احوال قبول میکنه ؟ اگه بگه نه یعنی نه ؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
سلام میشه اسم دختر رو فاطمه ضحا یا فاطمه اسرا گذاشت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
سلام میشه اسم دختر رو فاطمه ضحا یا فاطمه اسرا گذاشت
مهری پورمهدوی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
سلام میخواستم بدونم اسم نیاز برای دختر سازمان ثبت میکنه
lili
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
اسم ادوین برای پسر موردتاییدثبت احوال هست؟اگه کسی جایی شنیده لطفابگه
lili
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
اسم ادوین برای پسر موردتاییدثبت احوال هست؟اگه کسی جایی شنیده لطفابگه
ناشناس
United States of America
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
سلام
اسم دختر های من
ترنم( آوای خوش زندگی) و
تیام ( نور چشمهایم، عزیز دلم)
هست. هم ایرانی و هم با معنی و پر احساس....
.....
البته من به اینم معتقد که بچه با اسمش دنیا میاد و نشان دهنده شخصیت و روحیاتشه....
milad
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
من اسم پسرم طاها و دخترم رو میخوام بزارم تسنیم قبول میکنن ؟و ی چیز دیگه من سنم کم میشه ی چند سالی بزرگ کنن نیاز فلفور دارم خواهشا ج بدین مثلا ۷۰ رو بکنن ۶۷ میشه تو رو خدا ؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
ایا نام روشانا ممنوع است؟
محبوبه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
سلام ميخواستم اسم شناسنامه اي دختر 10 ساله ام كه زهرا است به نازنين زهرا تغيير بدم چون توخونه نازنين صداش ميكنيم ميخواستم ببينم آيا ميشه لطفا بهم بگين
شيما
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
ما اسم ملودي رو واسه دخترمون انتخاب كرديم اما بتازگي خواهرشوهرم كه اسمش مژگان بوده فوت كرده حالا پدر بزرگش اصرار داره اسم دخترم مژگان بشه و من ملودي دوست دارم ايا اسم مژگان ملودي مورد تاييد سازمان هست؟؟؟
reyhaneh
Canada
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
با عرض سلام.میخواستم بدانم ثبت احوال نام (امیر بردیا) را قبول میکند؟
banoo
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
سلام من اسمم آمنه الان 18 سالمه میتونمبه راحتی عوض کنم؟
بهاره
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
سلام من دو ماه دیگه دخترم بدنیا میاد میخوام اسمشو بزارم رز به نظرتون قبول میکنن لطفا راهنماییم کنین
آیدا
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
سلام.می خواستم بدونم اسم رحیم رو میشه عوض کرد؟ چجوری؟
سوری میر
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
سلام
با احترام میخواستم ببینم اسم آوینا مشکلی دارد یا نه؟ در صورت امکان لطفا جواب را برایم میل بفرمایید.
با تشکر
نيلوفر
Netherlands
۲۲:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
ميخواستم بدونم اسم آريس ممنوعه يا نه؟
مریم
United States of America
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
سلام من اسم دخترمو میخوام بذارم رُزالیا قبول میکنه سازمان ؟
ابوالفضل
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
سلام ، می خواستم بدونم اسم ابوالفضل رو به کوروش میشه تغییر داد ؟ ممنون
امی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
باسلام.ااسمم آمنه س میخوام تغیرش بدم ولی ثبت احوال میگه مذهبیه نمیشه.لزفا راهنماییم بفرمایید که راهکارش چیه و اینکه ایا تغییرش میدن.؟
امی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
باسلام.ااسمم آمنه س میخوام تغیرش بدم ولی ثبت احوال میگه مذهبیه نمیشه.لزفا راهنماییم بفرمایید که راهکارش چیه و اینکه ایا تغییرش میدن.؟
امی
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
باسلام.ااسمم آمنه س میخوام تغیرش بدم ولی ثبت احوال میگه مذهبیه نمیشه.لزفا راهنماییم بفرمایید که راهکارش چیه و اینکه ایا تغییرش میدن.؟
مهسا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
اسم دخترم آیلین و اسم پسرم الوین هر دو معنی ترکی دارند و اسم ترکی اند هر کی اسم دختر و دخترمومی پرسه دهن کجی می کنه و می گ که از اسامی ائمه می ذاشتی با توجه به اینکه خودم اسامی رو روی بچه هام گذاشته ام؟ترکم واسم ترکی دوست دارم گناه کرده ام این اسامی رو بچه هام گذاشته ام؟
روشنک
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
سلام میخواستم بدونم اسم کسرا ایرانیه و ممنوعیت نداره. برای سازمان ثبت احوال؟!؟!؟
elham
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
ایا میتوان اسم رقیه رو تغییر داد؟؟
محمدحسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
من اسم محمدپویا دوست دارم که نه سیخ بسوزه ن کباب
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
اسم هلما ممنوع است یا نه؟؟؟؟؟
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
اسم لچه قابل قبول است ؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
بهترین اسم دنیا محمد است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
ایا تغییر اسم اکرم به مینا قابل قبول است؟
مريم
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
سلام..من اسم ستيلا رو واسه(setila)دخترم ميخام..قبول ميكنن؟
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
سلام.میخواستم بدونم اسم ویولت واست دختر و اسم کلوین واسه پسر رو ثبت احوال قبول میکنه؟ خیلی ضروریه!!
mohammad
United States of America
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
با سلام من می خواهم اسم دختر مو سونیا بزارم ایا ثبت احوال قبول میکنه
نسیم
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
باسلام اسم بارانا و نیوشا قابل قبول ثبت احواله
آشنا دور
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
سلام میخواستم بدونم میشه اسم صدیقه رو به سیمین تغییر داد؟چه جوری؟
مهسا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
من دخترم 3 ماهشه و اسمشو مانیا گذاشتم اما بعضیا میگن این اسم بیماری روانیه میتونم عوضش کنم به راحتی ....
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ایا نام مسیا مجاز است
نداندا
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
سلام به نظر شما اسم پانیسا. چطوره?
محمدرضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
ایا اسم ویهان برای پسر از نظر ثبت احوال مجاز است
عسل
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
سلام آریانا اسم دختره؟اخه من میخواستم اسم پسرموبزارم آریاناولی تازه فهمیدم اسم دختره.چه اسم پسری به آرنیکامیاد؟بجزآریا.دوستان میشه نظراتتون روبگین؟؟
باران
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
سلام میخاستم بدونم میشه اسم آمنه رو به حدیث یا باران تغیر داد ؟؟! لطفا جواب بدید
مارال
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۳