۰

دبیر اتحادیه عرب کشتار بحرینی‌ها را انکار کرد

دبیرکل اتحادیه عرب می گوید: اوضاع بحرین آرام است و هیچ گونە خشونتی گزارش نشدە است. پادشاە این کشور نیز اصلاحات سیاسی و اداری را در دستور کار خود قرار دادە است. من مطمئن هستم کە همە کشورهای عربی در آیندەای نزدیک گام های مهمی بر خواهند داشت.
کد خبر: ۲۹۲۶۳
۱۱:۵۶ - ۲۹ آذر ۱۳۹۰
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، نبیل العربی در گفت‌وگو با فارس به سوالاتی درباره مواضع دوگانه این اتحادیه پاسخ داد.
این مصاحبه بدون حذف و بصورت سوال و جواب به خوانندگان محترم ارائه می شود.

افراد زیادی مواضع اتحادیە عرب در قبال منطقە و کشورهای عربی را مواضعی دوگانە و دو پهلو قلمداد می کنند. نظر شما بە عنوان دبیر کل این اتحادیە در این بارە چیست؟
خیر، چنین چیزی اصلا وجود ندارد. مواضع اتحادیە و کشورهای عربی در قبال رخدادهای منطقە همیشە قاطع و در یک سطح بودە است. تمامی کشورهای عضو از نظر ما با یکدیگر فرقی ندارند و تمایزی بین آنها قایل نمی شویم.

ولی ما این قاطعیت را در قبال بحرین ندیدیم؟
ما بە سران همە کشورهای عربی توصیە کردەایم کە اصلاحات سیاسی را در دستور کار خود قرار دهند. اتحادیە عرب در نشست های خود بارها از آنها درخواست کردە کە بە مبانی دمکراسی پایبند باشند.

این پاسخ سوال ما نبود. بە طور خاص پرسیدم کە چرا علیە آنچە در بحرین و حتی در یمن در جریان است موضعی نگرفتید؟
خوب این مربوط بە دورە ریاست من نیست اما بە هر حال مطمئن باشید کە در مقابل کشتار مردم در هیچ جایی سکوت نخواهیم کرد و بە شدت بە آن واکنش نشان خواهیم داد.

چرا این واکنش را در قبال بحرین شاهد نبودیم؟
گفتم که این مربوط بە دورە ریاست من نیست.

اکنون کە رئیس شدید چرا واکنشی نشان نمی دهید؟
اوضاع بحرین آرام است و هیچ گونە خشونتی گزارش نشدە است. پادشاە این کشور نیز اصلاحات سیاسی و اداری را در دستور کار خود قرار دادە است. من مطمئن هستم کە همە کشورهای عربی در آیندەای نزدیک گام های مهمی بر خواهند داشت.

شما بە این اصلاحات امیدوار هستید؟
باید منتظر بود و دید.

اوضاع سوریە بە کجا ختم شد؟
من به محض اینکه به دبیرکلی اتحادیه عرب انتخاب شدم با رهبری سوریه تماس گفتم و آنها را به اصلاحات در سوریه تشویق کردم اما متاسفانە مقامات این کشور بە وعدەهای خود در قبال اتحادیە عمل نکردند و بە خشونت های خود علیە غیر نظامیان ادامە دادند.

چرا در گزارش های خود هیچ گاە بە نقش گروهای تروریستی مسلح داخل سوریە اشارەای نکردەاید؟
چون اساسا چنین گروهای وجود ندارند.

پس کشتار ارتش سوریە کار کیست؟
خوب وقتی کە جنگ شروع می شود طبیعتا از هر دو طرف کشتە می شوند. درخواست ما توقف فوری خشونت ها در این کشور است. ما خواستار توقف فوری درگیری ها از سوی دو طرف هستیم. مهم این است کە باید دولت اسد بە کشتار غیر نظامیان پایان دهد.

اتحادیه در اولین اقدام پس از تذکرات متعدد، عضویت سوریه را به حالت تعویق درآورد و خواهان اعزام بازرسان خود به سوریه شد آیا سوریە با چنین درخواستی موافقت کردە است؟
بلە موافقت کردە اما پیش شرط های را نیز برای اتحادیە تعیین کردە از جملە تغییر کسانی کە بە عنوان ناظر بە این کشور سفر می کنند.

پاسخ شما در قبال این شرایط سوریە؟
پاسخ خود را بە مقامات سوری ارسال کردەایم و منتظر جواب آنها هستیم.

ممنون از وقتی کە در اختیار ما قرار دادید.
ممنون از شما.

برچسب ها: بحرین
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: