از تاریخ:
تا تاریخ:

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

دسته عزاداری عاشورای حسینی با حضور جمعی از پیروان مکتب اهل بیت(ع) در شهر «ملبورن» در جنوب شرق استرالیا، برگزار شد.
۱۴:۰۱ - ۱۸/۰۵/۱۴۰۲

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

تصاویر/ دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر ملبورن استرالیا

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: