۰

تاثیر گسترش جریان راست افراطی بر سرنوشت مسلمانان در اروپا

این حزب با ریشه های فاشیستی موفق شد براساس نتایج اولیه بیش از 26 درصد آرا را به دست آورد. این حزب می تواند با حزب لیگ شمال به رهبری «ماتئو سالوینی» ائتلاف کند. «سیلویو برلسکونی» به ریاست «به پیش ایتالیا» اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد و به تشکیل دولت اجازه می دهد که احتمال میلونی در راس آن قرار گیرد.
کد خبر: ۲۷۳۵۵۹
۱۳:۰۷ - ۱۰ مهر ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، پیروزی حزب «فراتیلی دیتالیا»(برادران ایتالیا) به رهبری «جورجیا ملونی» در انتخابات سراسری که در ایتالیا در 25ماه کنونی انجام شد، نگرانی اقلیت های دینی این کشور و در رأس آنها مسلمانان را برانگیخت. زیرا این حزب پیروزی و رهبری آن مواضع ضد مهاجرتی اتخاذ کرده است و خواستار بسته شدن کامل مرزها به روی مهاجران و پناهندگان است.

این حزب با ریشه های فاشیستی موفق شد براساس نتایج اولیه بیش از 26 درصد آرا را به دست آورد. این حزب می تواند با حزب لیگ شمال به رهبری «ماتئو سالوینی» ائتلاف کند. «سیلویو برلسکونی» به ریاست «به پیش ایتالیا» اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد و به تشکیل دولت اجازه می دهد که احتمال میلونی در راس آن قرار گیرد.

با این پیروزی، فاشیسم برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به ایتالیا بازگشت. این درحالی است که مسلمانان انتظار دارند که سیاست های این ائتلاف راستگرای تندرو و میزان تعهد آن به خط سیاسی، پیامدهای فاجعه بار برای همه ملیت ها و نژادهای غیر ایتالیایی مقیم این کشور به همراه داشته باشد.

راست رادیکال اخیرا در اروپا با گام های سریعی حرکت می کنند که با هر انتخابات و رأی گیری در هر یک از کشورهای قاره کهن می توان آن مشاهده کرد. این مسئله بسیاری از پرسش ها را در مورد تغییر روحیه اروپا نسبت به پوپولیست ها ایجاد کرد. زمانی که ناسیونالیست های اروپایی شاهد بزرگ‌ترین رشد خود در عصر مدرن هستند، نگرانی و ترس از این رشد در میان مسلمانان که در سال های اخیر بین اسلام هراسی و ادغام در جامعه گرفتار شده اند، بازگشته است.

 

رشد دوباره راست افراطی

ایتالیا تنها کشور اروپایی برای ظهور راست افراطی نبود، زیرا می توان آن را امتدادی از حرکت رادیکالی دانست که قاره اروپا در طول سال گذشته شاهد آن بوده است. در سوئد انتخابات اخیر ائتلاف راستگرایان متشکل از اعتدال گرایان، لیبرال ها، دموکرات های مسیحی و دموکرات های سوئدی موفق شدند که 176 کرسی پارلمان را به دست آورد.

آلمان نیز حزب راست افراطی «جایگزین به منظور آلمان» که انتخابات پارلمانی این کشور در سپتامبر گذشته برگزارشد، 10 درصد آرا را به دست آورد. در فرانسه نیز حزب تجمع ملی به ریاست مارین لوپن در دور دوم انتخابات پارلمانی توانست 89 درصد کرسی را به دست آورد. این از معدود دفعاتی است که راست افراطی این درصد از کرسی ها را به دست آورده است.

عوامل و دلایل زیادی وجود دارد که پس از موفقیت نسبی در سال 2015 میلادی به رشد پوپولیسم در اروپا منجر شد. این انگیزه بین گرایش های اجتماعی به سمت نژادپرستی مرتبط با سیاست های حمایت گرایانه که شهروندان اروپایی برای مقابله با نژادهای دیگر انجام می دهند و بعد اقتصادی که بیشترین حضور را دارد، در نوسان است.

جاسم محمد، رئیس مرکز اروپایی ضد تروریسم و اطلاعات می گوید که سه علت اصلی در پست این رشد قرار دارد که اولین علت مربوط به احزاب راست افراطی در اروپاست که طرح ها و برنامه هایشان مبتنی بر انتقاد از دولت های اروپایی و سیاست های اقتصادی اجراشده است.

اما علت دوم مربوط به وضعیت وخیم اقتصادی در قاره کهن است که فرصت را برای شعارهای راست افراطی فراهم می کند.

اما علت سوم به این رویکرد برمی گردد که مخالف سیاست پناهندگی و مهاجرت هستند و تعدادی از کشورهای اروپایی این سیاست را دنبال می کنندو این مسئله با برنامه های احزاب راست ضد مهاجرت همخوانی دارد.

 

سرنوشت در انتظار مسلمان

شکی نیست که این رشد راستگرایان بازتاب دردناکی برجامعه مسلمانان اروپا به طور کلی خواهد داشت. زیرا هنوز زخم های سال 2015 میلادی التیام نیافته است.

با این وجود، سرشماری دقیقی از تعداد مسلمانان در این قاره کهن وجود ندارد. برخی از برآوردهای منتشر شده از مراکز آماری نشان می دهد که تعداد جمعیت مسلمانان 50 میلیون نفر است که نزدیک به 5.2 درصد از ساکنان اروپا را تشکیل می دهند. مرکز آرشیو آلمانی برای اسلام «موسسه دی» این آمار را تایید کرده است. در همین حال، مرکز تحقیقات آمریکایی پیو اعلام کرد که تعداد مسلمانان در کشورهای اتحادیه اروپا تنها 25.8 میلیون نفر است که در 30 کشور زندگی می کنند و 4.9 درصد از ساکنان اروپا در سال 2016 میلادی را تشکیل می دهند. این تعداد با آغاز سال 2030 میلادی به 8درصد می رسد.

نگرانی مسلمانان از سیطره احزاب تندرو بر قدرت در کشورهای اروپایی درحال افزایش است. به خصوص که رهبران این احزاب در ابراز انزجار طلبی و نفرت شان از مسلمانان و اظهارات علنی برای هدف قراردادن آنها به عنوان یکی از ابزار گفتمان پوپولیستی استفاده شده برای دستیابی به حمایت راستگرایان از اهداف سیاسی تعلل ندارند.

این مسئله نگرانی اقلیت های خارجی را تقویت می کند و بخری از آنها به فکر خروج جدی هستند. همانگونه که برخی از خانواده های مسلمان در فرانسه و هلند در سال های اخیر انجام دادند.

انتظار می رود که در دوره آتی اقلیت ها به طور کلی در کشورهایی که تحت سلطه احزاب رادیکال هستند، در تنگنا قرار دارند. احزاب رادیکال حتی اگر به قدرت نرسند به توسعه داخلی خود ادامه می دهند.

اقدامات خودسرانه علیه مسلمانان در آینده ممکن است شامل ممانعت از اعطای اقامت، ممنوعیت ساخت مساجد، اعمال کنترل شدید بر فعالیت های خیریه های اسلامی و ممنوعیت تجمعات قومی باشد.

انتظار می رود که این تنگناها بر مسلمانان افزایش یابد. بی شک روند ادغام داخل جامعه اروپایی که اصلی ترین معضل پیش روی مسلمانان در دهه های گذشته بوده است، منجر به هدف قرار دادن آنها شود.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در نظر سنجی در سال 2016 میلادی از 10 هزار مسلمان در 15 کشور اروپایی اعلام کرد که 92 درصد از مسلمانان از تبعیض نژادی به دلیل دین شان رنج می برند. به طوری کلی 53 درصد مسلمانان به دلیل اسامی اسلامی شان، 39 درصد آنها به دلیل لباس های اسلامی شان و 94 درصد از زنان به دلیل حجاب با تبعیض نژادی مواجه هستند.

گزارش های دوره ای منتشر شده نهادهای امنیتی در اروپا نشان از افزایش روند جنایت های ضد مسلمانان دارد. به طوری که جرایم نژادپرستانه علیه مسلمانان در انگلیس در سال 2021 میلادی نزدیک به دو هزارو703 جرم است. این تعداد در طول سال های گذشته 40 درصد افزایش یافه است و سهم مسلمانان از این درصد بیش از 52 درصد است.

با توجه به تحولات اخیر در عرصه سیاسی اروپا با بازگشت مجدد احزاب راست افراطی، از شرایط استثنایی جهان بهره برداری شده است. به طوری که مسلمانان و سایر اقلیت های دیگر در شکورهیا اروپایی با خطر و تهدید مواجه خواهند بود. این مسئله به سرعت رشد پوپولیست ها و توانایی جریان میانه رو در مهار آنها دارد.

انتهای پیام

منبع: شبستان
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: