۰

انگیزه قتل برادر عبدالباقی فاش شد

ظهر شنبه مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل آبادان زمانی که ســوار بر خودروی سواریاش وارد پارکینگ مجتمع مسکونیشان در آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودرویساینا هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. فیلمی که از صحنه این جنایت منتشر شد نشان میدهد که خودروی مجیدعبدالباقی درحالیکه توسط یک خودروی ساینای سفید تعقیب میشود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شد و همزمانیکی از سرنشینان ساینا با سلاح کلت و دیگری که از ماشین پیاده شده با کلاشنیکف به سمت او تیراندازی میکنند و پس از شلیک چندین گلوله به سرعت از محل متواری میشوند. مجید عبدالباقی در جریان این تیراندازی بهشدت مجروح و پس از آن به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را از دســت داد. بهدنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را آغاز کردند و از همان زمان طرح مهار اجرا شد و پلیس که احتمال میداد قاتلان
کد خبر: ۲۷۱۶۸۸
۱۰:۱۰ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، با دستگیری فردی که دســتور قتل برادر حسینعبدالباقی، مالک ساختمان متروپل آبادان را داده بود، مشخص شد که وی برای گرفتن انتقام یکی از قربانیان متروپل اقدام به استخدام آدمکش کرده بود.

ظهر شنبه مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل آبادان زمانی که ســوار بر خودروی سواریاش وارد پارکینگ مجتمع مسکونیشان در آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودرویساینا هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. فیلمی که از صحنه این جنایت منتشر شد نشان میدهد که خودروی مجیدعبدالباقی درحالیکه توسط یک خودروی ساینای سفید تعقیب میشود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شد و همزمانیکی از سرنشینان ساینا با سلاح کلت و دیگری که از ماشین پیاده شده با کلاشنیکف به سمت او تیراندازی میکنند و پس از شلیک چندین گلوله به سرعت از محل متواری میشوند. مجید عبدالباقی در جریان این تیراندازی بهشدت مجروح و پس از آن به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را از دســت داد. بهدنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را آغاز کردند و از همان زمان طرح مهار اجرا شد و پلیس که احتمال میداد قاتلان

قصد فرار از آبادان را داشته باشند با زیرنظر گرفتن تمامی مسیرها موفق شد 2نفر از سرنشینان خودروی ساینا را شناسایی و دستگیر کند که سلاح استفاده شــده در جنایت از آنها کشف شد. 2نفر بازداشت شده راننده ساینا و جوانی بود که با سلاح کلت کمری به سمت عبدالباقی شلیک کرده بود و در بازجویی از آنها معلوم شد که قاتلان از سوی فردی در آبادان برای ارتکاب این جنایت اجیر شده و با دریافت مبلغی اقدام

به تیراندازی به ســوی مقتول کرده بودند. کارآگاهان جنایی در ادامه موفق شدند فردی به نام «ش»را که دستور ارتکاب این جنایت را صادر و اقدام به استخدام آدمکش کرده بود را نیز دستگیر کنند. در تحقیق از این مرد معلوم شد یکی از اقوام دوست صمیمی او از افرادی بوده که در ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان جانش را از دست داده بود. به همین دلیل وی تصمیم گرفته بود برای انتقام فرد قربانی، اشراری

را اســتخدام کند تا برادر مالک متروپل را گوشمالی دهند. تحقیقات کارآگاهان همچنیــن معلوم کرد که روز حادثــه ابتدا «ش» با مجید عبدالباقی(مقتول) تماس گرفته و به بهانه انجام کاری با او قرار گذاشته است. مقتول نیز بیخبر از همهجا راهی محل قرار شده و پس از پایان این ملاقات ســوار بر خودروی خود، راهی خانهاش شده است. این در حالی بود که قاتلان اجیر شده که از قبل در جریان این قرار بودند، در آن حوالی کمین کرده بودند و وقتی مقتول در راه رفتن به خانه بود او را تعقیب کرده و در ابتدا و در یکی از میادین شهر، سد راه وی شده و با چوب و چماق به او حمله کرده بودند. اما مقتول توانسته بود از مهلکه فرار کند و به همینخاطر آدمکشان اجارهای سوار بر خودروی ساینا به تعقیب او پرداختند. پس از آن مقتول با سرعت به سمت خانه گریخته بود و از آنجا که در پارکینگ مجتمع مسکونی ظهرها باز بود، به محض وارد شدن به کوچه توانسته بود وارد پارکینگ شود اما سرنشینان ساینا که همچنان در تعقیب او بودند، هنگام وارد شدن وی به پارکینگ او را به گلوله بسته و به قتل رساندند. در همین حال فرمانده انتظامی آبادان نیز با اشاره به دستگیری 5متهم در پرونده قتل برادر مالک متروپل گفت: روز شنبه بهدنبال تیراندازی منجر به قتل فردی به هویت «م. ع» با سلاح جنگی در منطقه امیری آبادان، بلافاصله دستورات ویژه جهت شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی صادر شد. سرهنگ حسین زلقی ادامه داد:کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی5 نفر از عاملان طراحی و تیراندازی را در کمتر از 24ساعت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند. بهگفته وی، در بازرسی از مخفیگاههای متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری بهکار رفته در قتل و خودروی ســاینا که به وسیله آن فرد مقتول را تعقیب میکردند، کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیس صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کردند.

براساس این گزارش، تحقیقات پلیس برای دستگیری متهم فراری (فردی که با کلاشنیکف اقدام به تیراندازی کرده بود) و کشف ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد. ظهر روز دوشــنبه دوم خردادماه، بخشــی از بــرج دوقلوی متروپل آبادان فرو ریخت و در جریان ایــن حادثه دردناک 43نفر از کارگران و شهروندانی که آن روز در این ساختمان حضور داشتند زیر آوار جانشان را از دست دادند و 37نفر نیز مصدوم شدند. یکی از کشتهشدگان این حادثه حسین عبدالباقی، مدیر هدلینگ عبدالباقی و مالک ساختمان بود و این در حالی بود که بســیاری از مردم آبادان او را عامل وقوع این حادثه دردناک و مرگ عزیزانشان میدانســتند. رسیدگی به پرونده

ریزش مرگبار متروپل در حالی ادامه دارد که 20متهم در رابطه با این حادثه شناسایی شــدهاند و با صدور کیفرخواست برای آنها قرار است بهزودی در دادگاه محاکمه شوند.

انتهای پیام

 

منبع: HAMSHAHRI
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: