۰

جدیدترین وضعیت چک‌های برگشتی

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری بیش از ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۷.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۳.۱ درصد نسبت به آبان ماه افزایش دارد.
کد خبر: ۲۶۵۷۸۸
۱۳:۱۸ - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش «شیعه نیوز»، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری بیش از ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۷.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۳.۱ درصد نسبت به آبان ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود ۶ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد ۶.۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵.۸ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱۳.۶ و ۱۶.۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۴۸ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۹.۴ درصد در آذرماه سال گذشته به ۸.۳ درصد در آذر سال جاری رسیده که ۱.۱ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۴۰ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۷ و ۹۰.۱ درصد وصولی و ۸.۳ و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آذرماه امسال حدود ۵۲۵ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۲۴ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۴ و از نظر ارزش نیز ۹۵.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۵.۲ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟
همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از ۶.۴ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۵.۹ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۱ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۴۲۳ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، بالغ بر ۲۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.طبق این گزارش، در آذر امسال در کـل کشـور حدود ۴۵۸ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۹ و ۴.۳ درصد کاهش داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۹ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۹ درصـد)، اصفهان (۹.۱ درصد) و خراسان رضوی (۷.۹ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.همچنــین، ۷۷.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۶۸.۵ درصــد)، اصفهان (۴.۸ درصد) و خراسان رضوی (۳.۸ درصد) وصول شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: