۰

بهترین راه برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد کدام است؟

طلاق به درخواست مرد نوعی از طلاق است که در آن مرد درخواست را به دادگاه خانواده ارائه می کند. براساس قانون مدنی کشور مرد می تواند حتی در صورت عدم رضایت همسر خود برای طلاق اقدام کند و دادگاه خانواده نیز درخواست طلاق به درخواست زوج او را اجابت می کند.
کد خبر: ۲۶۲۷۵۳
۱۱:۲۴ - ۲۵ آبان ۱۴۰۰

طلاق به درخواست مرد نوعی از طلاق است که در آن مرد درخواست را به دادگاه خانواده ارائه می کند. براساس قانون مدنی کشور مرد می تواند حتی در صورت عدم رضایت همسر خود برای طلاق اقدام کند و دادگاه خانواده نیز درخواست طلاق به درخواست زوج او را اجابت می کند. گاهی برای این خواسته دلایل موجه و محکمه پسند وجود دارد و گاهی نیز این چنین نیست. زمانی که زوجین به دلیل اختلافات غیر قابل حل در رابطه خود به بن بست می رسند، بهترین و راحت ترین راه طلاق توافقی است اما گاهی حالات هیجانی موجب می شوند دو طرف دست به انتقام گیری و لجبازی بزنند و هر یک از زوجین جداگانه درخواست طلاق بدهند. در این میان عدم اطلاع از قوانین و شرایط روحی نامساعد به ضرر طرفین تمام می شود. بنابراین از آن جایی که به طور کلی حق طلاق با مرد می باشد، مرد می تواند راسا و بدون هیچگونه محدودیتی نسبت به درخواست طلاق از طرف مرد اقدام نماید.

بهترین راه برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد کدام است؟

مراحل طلاق از طرف مرد

هر گاه زوج بخواهد زن خود را طلاق دهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی تحت عنوان دادخواست طلاق که همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار می رود، مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید.  اعتبار این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت 3 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

شرایط طلاق از طرف زوج 

ثبت طلاق از طرف مرد منوط به پرداخت حقوق مالی زن است و دادگاه خانواده وظیفه دارد در مورد مهریه، نفقه، اجرت المثل و حضانت فرزندان پیش از صدور حکم عدم امکان سازش تعیین تکلیف کند. اگر زن به خواسته خود و بدون دریافت هیچ یک از حقوقی که دارد به طلاق رضایت دهد، حتی پس از ثبت طلاق نیز می تواند جهت مطالبه آن ها به دادگاه خانواده دادخواست دهد.

مهریه در درخواست طلاق از طرف مرد

 اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. زیرا بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، می تواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه می تواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت می گیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه هر مقدار که باشد، به همان دختر تعلق می گیرد.

بهترین راه برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد کدام است؟

حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد، حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی با مادر و سن 7 تا 15 سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به 15 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر تا سن 9 سال قمری با پدر و بعد از 9 سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد. در صورتی که بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است. اما فرزندان پسر و دختر تا 7 سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند.

شرط تنصیف دارایی در طلاق از طرف زوج

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زن شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد، یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

هزینه طلاق از طرف مرد

به طور کلی هزینه ثبت هرگونه دادخواستی بر عهده شخصی است که آن دادخواست را تنظیم نموده و به ثبت می رساند، بنابراین هزینه درخواست طلاق از طرف زوج و یا طلاق به درخواست مرد، باید توسط او پرداخت شود. البته در طلاق به درخواست مرد هزینه های دیگری نیز وجود دارد. هزینه ثبت طلاق باین چهارصد هزار تومان است که هر سال این مبلغ براساس شاخص قیمت ها تغییر می کند. هزینه اخطاریه، سی هزار تومان می باشد که هر سال بر اساس شاخص تغییر می کند. هزینه رونوشت از طلاق توافقی، سی هزار تومان که هر سال طبق شاخص متغیر است.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد در دوران عقد تفاوتی با طلاق از طرف مرد پس از شروع زندگی زناشویی آنها ندارد. زوج هر زمان که بخواهد می‌تواند با در دست داشتن، عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و در آن جا دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای دادگاه خانواده بفرستد. پس از دریافت این گواهی، مرد باید حق و حقوق زن، شامل مهریه و نفقه را پرداخت کند تا بتوانند طلاق بگیرند. تنها تفاوت طلاق از طرف مرد در دوران عقد با طلاق بعد از زندگی مشترک این است که در صورتی که زن و مرد باهم در این مدت رابطه جنسی برقرار نکرده باشند، مهریه ای که مرد باید به زن بپردازد، برابر نصف مهریه ای است که با هم در زمان عقد توافق کرده اند.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: