۲۶

مشروعيت سبّ و لعن از ديدگاه اهل سنت

کد خبر: ۲۴۹۳۱
۰۰:۳۹ - ۰۶ مهر ۱۳۹۰
SHIA-NEWS شیعه نیوز :

مقدمه :

سخنان علماي اهل سنت در مورد شيعه و سب صحابه :
ابن تيميه :
احسان الهي ظهير :
دكتر ناصر القفاري :
دكتر مصطفي حلمي :
دكتر محمد أمحزون :
دكتر غالب عواجي :
فتواي بن جبرين در مورد كفر شيعه :
شيخ عادل كلباني:
نظر علماي اهل سنت در مورد ساب الصحابة :
سب صحابه از فواحش محرمات و از كبائر است :
سب صحابه موجب خروج از دين
به بدن ساب صحابي دست نزنيد !
نقل روايت از ساب صحابه حرام است :
ساب صحابه ، حق ندارد از فيء استفاده كند :
كسي كه صحابه را مستحق دشنام بداند ، بايد سوزانده شود !
ساب صحابه يا اعدام مي‌شود و يا تعزير :
تعزير مي‌شود :
دشنام دهنده صحابه بايد كشته شود
ساب شيخين و حسنين كشته مي‌شود :
ساب شيخين كشته مي‌شود و توبه‌اش نيز مقبول نيست !
ساب شيخين يا مبشرين بالجنة كشته مي‌شود :
ساب ابوبكر و عمر شلاق مي‌خورد و ساب امهات مومنين كشته مي‌شود!
سبّ خلفا و صحابه بهانه‌اي براي فتوى به قتل شيعه و غارت اموال آنان !
هركس يك رافضي (ساب ابوبكر و عمر) را بكشد ، بهشت بر او واجب مي‌شود !
ادامه اين هجوم تا عصر حاضر :
يك بام و دو هوا ! برخوردهاي دوگانه ، با سب خلفا و سب يا قتال علي بن ابي طالب‌!
گناه سب علي كمتر از سب ابوبكر و عمر و عثمان است !
ساب ابوبكر و عمر و عثمان كشته شود و جسدش سوزانده ، اما ساب علي ، تنها تعزير !
نظر اهل سنت راجع به قاتلين عثمان!
كلام ابن حزم :
كلام ابن تيميه :
كلام ابن كثير :
كلام ذهبي :
كلام عبد العزيز دهلوي :
كلام محمد بن عبد الوهاب :
نظر علماي اهل سنت در مورد دشمنان امير مومنان و قاتل حضرت !

قاتل علي (عليه‌السلام) اجتهاد كرد و ثواب برده است !

قاتل علي (عليه‌السلام) اهل روزه و نماز بود و براي محبت خدا او را كشت!

قاتل علي (عليه‌السلام)  عابدترين مردم بود !

سخن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در مورد قاتل اميرمومنان علي (عليه‌السلام)

بررسي نظر شيعه و اهل سنت در مورد صحابه

 

نظر شيعه در مورد صحابه :

گروه اول از صحابه :

1- کساني که در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به شهادت رسيدند :

2- کساني که در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) با ايمان از دنيا رفتند :
3- کساني که در اعتقاد به امامت علي (عليه‌السلام) ثابت ماندند :
4- کساني که پس از مدتي، به طرف امير مومنان (عليه‌السلام) برگشتند :
صحابه مدافع امير مومنان در جنگ جمل :
صحابه مدافع امير مومنان در جنگ صفين :
گروه دوم از صحابه :
گروه سوم از صحابه :
کلام علماي شيعه در مورد صحابه :
خلاصه نظر شيعه :
نظر اهل سنت در مورد صحابه :
صحابه همگي عادل ، جزو اولياي الهي و برترين مخلوقات بعد از انبيا هستند !
تعريف صحابي در نظر اهل سنت :
عدد صحابه در نظر اهل سنت :
صحابه شناخته شده در نظر اهل سنت:
معني لعن
لعن در لغت : راندن و دوركردن از خوبي‌ها
سب در لغت و فرق آن با لعن  :
لعن و سب در قرآن
سب در قرآن:
لعنت کنندگان در قرآن :
خداوند :
ملائکه :
همه مردمان (الناس اجمعين) :
پنج تن آل عبا :
توضيحي در مورد اين آيه :
داوود و عيسي بن مريم :
ندا دهنده اي در روز قيامت ( موذّن) :
مرد در لعان :
امت هاي كافر در روز قيامت و در جهنم (يكديگر را لعنت مي كنند) :

لعنت کنندگان (اللاعنون) :

نامشخص :

لعنت شدگان در قرآن :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و غير مسلمانان است :

1- کفار و مشركين :

2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند :

3- اصحاب سبت :

4- اهل کتابي که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند :

5- کساني که به جبت و طاغوت ايمان آورده و مي‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند :

6- شيطان :

7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد :

8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است !

9- قوم عاد :

10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان:

11- قوم فرعون :

12- امت‌هاي جهنمي :

13- بني‌اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند :

گروه دوم : عناويني كه مربوط به مسلمانان منافق است :
1- منافقين:
2- کساني که در دل‌هايشان بيماري است و کساني که در مدينه شايعه پراکني مي‌کردند :
3- کساني که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند :
گروه سوم : عناويني كه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود :
1- کساني که خدا و رسولش را بيازارند :
ترجمه عمرو بن شاس :
2- مردي كه در لعان دروغ بگويد :
3- شجره ملعونه :
مقصود از شجره ملعونه چيست ؟
4- کساني که حقايق ديني را بعد از آنکه نازل شد از مردم پنهان کنند :
5- ظالمان :
ظالمان در قرآن :
ا. مومنيني كه كافران را به عنوان ولي خويش بگيرند :
ب. مومنيني كه ديگران را به سخره گيرند ، يا آنان را به نام يا القاب زشت بخوانند :
ج. هر كس از حدود الهي تجاوز كند :
د. هر كس به غير آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايد :
ظالمان در روايات : صحابه ، صحابه را به عنوان ظالم معرفي كرده‌اند !
6- پيمان‌شکنان و فسادکنندگان در زمين و آنان که آنچه خدا دستور وصل آن را داده (صله رحم) قطع کنند :
7- کسي که زنان پاکدامن را متهم به بي‌عفتي کند :
8- کسي که از روي عمد مسلماني را بکشد :
9- بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند :
10- دروغگويان :
لعن در سنت رسول گرامي اسلام (صلى الله عليه وآله)
توضيحي در رابطه با سب در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ‌ :
انواع لعن در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ‌

1- لعن صاحبان صفتي خاص در کلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله)‌ با سند صحيح :

1-4 واصلة ، مستوصلة ، واشمة ، مستوشمة :

5-8 نامصة ، متنمصة ، متفلجة ، مغيرة لخلق الله

نكته‌اي راجع به اين روايت :
9-12آکل ربا ، موکل ربا ، کاتب ربا ، شاهد بر ربا
13- من باع من اليهود الشحوم :
14-23 الخمر ، عاصر الخمر ، معتصرها ، شاربها ، حاملها ، المحمولة اليه ، بائعها ، مبتاعها ، ساقيها ، مسقاها:
24- اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :
25- زوارات القبور :
26- السارق :
27-28 الرجال المخنثين ، النساء المترجلات او المتبرجات
29-32 من أحدث في المدينة حدثا ، من آوى في المدينة محدثا ، من والى قوما بغير اذن مواليه ، من أخفر مسلما :
33-34 الراشي ، المرتشي :
35-40 الزائد في کتاب الله ، المکذب بقدر الله ، المتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذلّ من أعز الله ، المستحل لحرم الله ، المستحل من عترة الرسول ما حرم الله ، التارک لسنة رسول الله (ص)
41-42 آوي الصدقة ، المرتد اعرابيا بعد الهجرة
43-44 المراة تلبس لبسة الرجل ، الرجل يلبس لبسة المرأة
45-46 المتشبهين بالنساء ، المتشبهات بالرجال :
47- نساء كاسيات عاريات:
48-50 مانع الصدقة ، الحالّ ، المحلل له :
51- الذي ياتي المرأة في دبرها

52-54 الخامشة وجهها ، الشاقة جيبها ، الداعية بالويل والثبور

55-60 من غيّر تخوم الأرض ، من ذبح لغير الله ، من لعن والديه ، من کمه أعمي عن السبيل ، من وقع علي بهيمة ، من عَمِل عَمَل قوم لوط :
61- من آوي محدثا (مطلقا في المدينة او غيرها):
62- من أحدث حدثا (مطلقا في المدينة او غيرها) :
63- المصوّر :
64- امراة دعاها زوجها الي الفراش فتأبى
65- من أشار الي مسلم بحديدة :
66- الدنيا وما فيها غير ذکر الله وما والاه أو عالما أو متعلما :
67-68 من وسم البهيمة في وجهها ومن ضربها في وجهها
69-70 من ادعي الي غير ابيه ومن انتمي الي غير مواليه :
71-72 آکل ثمن الخمر والمشتراة له الخمر :
73-75 من لم يعدل في الحکم من أمراء قريش ، من لم يرحم منهم اذا استرحم ، من لم يف بعهده منهم اذا عاهد :
76- من اتخذ ذات الروح غرضا :

لعن صاحبان صفتي خاص در كلام رسول خدا بدون تصحيح سند :

لعن و سب صحابه :

بررسي دلالي روايات مربوط به حرمت دشنام به صحابه :

مخاطب رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  كيست ؟
مقصود از صحابه‌اي كه نبايد به آنان دشنام داد چه كساني است ؟
پاسخ اهل سنت به اين اشكال :
نقد توجيهات اهل سنت :
پاسخ به توجيه اول :
پاسخ به توجيه دوم :
پاسخ به توجيه سوم :
بررسي سندي روايات مربوط به لعن ساب الصحابة :
روايت خلال در السنة :
روايت احمد در فضائل الصحابة :
بو شيبه جوهري ضعيف است
روايت ابن ابي شيبه :
روايت مرسل است
روايات هيثمي :
بررسي روايات هيثمي :

سند روايت اول :
ا. عطاء بن ابي رباح :
ب‌. عطاء الخراساني :
ج.عطاء بن السائب :
سند روايت دوم :
اقرار به عدم صحت روايات لعن كسي كه به صحابه دشنام دهد :
2- لعن قبايلي خاص در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله)
قبائل لِحْيان ورِعْل وذَكوان وعصية (و عضل و قارة و زغب)
اين قبايل چه كساني بودند ؟و چرا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آنان را لعنت كرد ؟
آيا اين لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مورد اجابت قرار گرفت ؟
قوم مغيرة بن شعبه :
3- لعن افراد به صورت مستقيم ، در سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله)
1- حكم بن عاص 2- نسل حكم (از جمله مروان بن حكم داماد عثمان)
نقل لعنت از زبان عائشه:
سند روايت :
محمد بن زياد القرشي الجمحي :
شعبة بن الحجاج :
امية بن خالد :
علي بن الحسين بن مطر الدرهمي :
نقل لعنت از زبان امام حسن (عليه‌السلام) :
نقل اين لعنت توسط عبد الله بن زبير :
3- ابوسفيان 4– يزيد بن ابو سفيان 5–  معاويه بن ابي سفيان
اين سه نفر چه کساني هستند ؟
نفرين مخصوص معاويه :
اجابت نفرين پيامبر (صلى الله عليه وآله) در حق معاويه
پاسخ ذهبي از تأويل ركيك حديث
دستور (يا عدم منع) به دشنام يكي از همسران آن حضرت توسط يكي ديگر از همسران !!!
عدم منع رسول خدا (صلى الله عليه وآله) از لعن ابوبكر :
اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :
6 - عمرو بن العاص
7 و8- دو نفر از صحابه که ايشان را اذيت مي کردند :
9- يکي از صحابه که با کنيز خويش بدون استبراء نزديکي کرده بود :
توضيح روايت :
10- کفار قريش و خدايانشان:
لعن ياران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا
1- صحابه‌اي که امير مومنان (عليه‌السلام) آنها را لعنت فرموده است :
1-7 معاويه و عمرو بن العاص و اباالاعور و حبيب (بن مسلمه) و عبد الرحمن بن خالد و ضحاك بن قيس و وليد
8- عبد الله بن الزبير
9- ابو موسى اشعري
10-12 مغيرة بن شعبة ، بسر بن أرطاة ، مروان بن حكم
2- صحابه‌اي كه امام حسن (عليه‌السلام) آنها را لعنت فرموده است‌:
معاوية بن أبي‌سفيان :
آمين بزرگان شيعه و سني براي اين نفرين حضرت :
شما نيز آمين بگوييد :
مروان بن حکم :
3- ابوبكر يكي از غلامان خويش را لعنت مي‌كند !
توضيحي در مورد اين روايت :
4- صحابه‌اي كه عمر آنان را لعنت كرده است :
خدا سعد بن عبادة را بكشد !!!
خدا سمره را بكشد !
ترجمه سمرة :
5- صحابه‌اي كه عائشه آنان را لعنت (نفرين) كرده است :
عثمان بن عفان :
خدا نعثل (عثمان) را بكشد !
عدم نهي عائشه از لعن عثمان :
نفرين معاويه و عمرو بن العاص :
مدارک اين ماجرا:
ساير مدارک :
نفرين مخصوص عمرو بن العاص :
نفرين محمد بن ابي‌بكر به خاطر كشتن عثمان !
6- لعن عبد الله حمار صحابي به خاطر شرابخواري توسط يكي ديگر از صحابه
دشنام به ياران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا
1- صحابه‌اي كه امير مومنان علي (عليه‌السلام) آنها را دشنام داده است !
عثمان بن عفان :
دشنام امير مومنان و عثمان به يكديگر :
امير مومنان (عليه‌السلام) :عثمان نعثل است و سعيد بن العاص شقي !
سعيد بن العاص :
عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) !
محمد بن طلحه بن عبيد الله :
2- صحابه‌اي که امام حسين (عليه‌السلام) آنها را دشنام است :
مروان بن حکم ، پدرش و قومش:
3- صحابه‌اي كه ابوبكر به آنان دشنام داده است :
امير مومنان علي (عليه‌السلام) :
ترجمه ابوهلال عسكري :
نقل روايت توسط ابن ابي الحديد ، با اشاره به مخاطب :
يكي از صحابه كه به ابوبكر دشنام مي‌داد !
اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :
4- صحابه‌اي كه عمر به آنان دشنام داده است :
خالد بن وليد ، دشمن خدا است !!!
ابوهريره  دشمن خدا و قرآن:
خطاب به ابوهريره : مادرت تورا براي خرچراني تغوط كرده!!!
سعد بن عبادة منافق است !
حاطب بن أبي بلتعة (از اهل بدر) منافق است !
توجيهات اهل سنت براي اين روايت :
ابوحذيفه (از اهل بدر)‌ منافق شده است !
يكي از صحابه (ذوالخويصرة) منافق است !
اقرار علماي اهل سنت : ذوالخويصره جزو صحابه است :
عبد الله بن ابي منافق و خبيث است !

5- صحابه‌اي كه عثمان به آنها دشنام داده است :
اميرمومنان علي (عليه‌السلام) :
عائشه و حفصه همسران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) :
6- صحابه‌اي كه عائشه آنان را دشنام داده است:
سكوت عائشه در برابر دشنام به اميرمومنان علي(عليه‌السلام) :
دشنام او به زينب بنت جحش (همسر رسول‌خدا صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم ‌السلام)‌:
دشنام عائشه به عثمان بن عفان :

اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!
عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !
عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :
دشنام عائشه به صفيه (همسر رسول خدا)
7- صحابه‌اي كه عمار ياسر به آنها دشنام داده است :
عثمان :
خالد بن وليد :
8- صحابه‌اي که خالد بن وليد آنان را دشنام داده است :
عمار ياسر :
عبد الرحمن بن عوف :
9- دشنام عمرو بن العاص و ابو موسي أشعري به يكديگر
10- دشنام سعد بن معاذ و سعد بن عبادة به يكديگر
11- دشنام عبد الله بن أبي حدرد (اسلمي) و يکي از انصار به يكديگر
12- دشنام يکي از صحابه به ورقة بن نوفل و دشنام برادر ورقه به او :
13- دشنام وليد بن عقبة به بني عبد المطلب (که شامل رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز مي‌شود)
14- حذيفه بن يمان ، ابوموسى اشعري را منافق معرفي مي‌كند !
15- دشنام عبيد الله بن عمر بن خطاب به مقداد :
ترجمه عبيد الله بن عمر
16- دشنام ابوذر به يكي از صحابه
توضيحي در مورد اين روايت :
17- دشنام ابوهريرة به مروان :
18- دشنام ام مسطح ، به فرزندش مسطح (از اهل بدر)
ترجمه ام مسطح :
19- دشنام ابن عباس ، به عمرو بن العاص :
20- دشنام تعدادي از صحابه به مالك بن الدخشن (از اهل بدر)
ترجمه مالك بن الدخشن :
21- ناسزاگويي صحابه به همديگر در محضر پيامبر (صلى الله عليه وآله)
ا. دو تن از صحابه از حبشه و نبط :
ب. دو نفر از صحابه در مقابل رسول خدا (صلى الله عليه وآله)
ج. يکي از صحابه از قوم عبد الله بن أبي و يکي از انصار :
د. دو نفر از صحابه از اوس و خزرج :
هـ . دشنام يكي از صحابه به ابوبكر :
اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :
صحابه‌اي كه به خلفاي اهل سنت دشنام داده و يا آنان را لعنت كرده‌اند
1- صحابه‌اي كه به ابوبكر دشنام داده‌اند :
ا. صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله):
ب. يكي از صحابه (بدون ذكر نام)
اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :
2- صحابه‌اي كه به عثمان دشنام داده‌اند :
امير مومنان علي (عليه‌السلام) :
عائشه :
اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!
عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !
عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :
محمد بن ابي بکر
وي ، عثمان ، معاويه بن خديج ، معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن العاص را لعنت مي کند :
وي در هنگام کشتن عثمان به وي مي گويد يا نعثل (اي پيرمرد يهودي):
عمار بن ياسر:
جبلة بن عمرو الأنصاري :
ترجمه جبلة بن عمرو :
جهجاه الغفاري (از اصحاب بيعت رضوان ) :
ترجمه جهجاه :
3- صحابه‌اي كه به معاويه دشنام داده يا او را لعن كرده‌‌اند:
امير مومنان علي (عليه‌السلام) :
امام حسن (عليه‌السلام) :
احنف بن قيس :
عائشه :
مدارک اين ماجرا:
ساير مدارک :
سمرة بن جندب :
عقيل بن ابي طالب :
غانمة بنت غانم :
صحابه‌اي كه به همسران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) دشنام دادند
1-  صحابه‌اي كه به عائشه دشنام داده‌اند
گروهي از صحابه در ماجراي افک (طبق نظر اهل سنت):
ناسزاي عثمان بن عفان به عائشه:
ناسزاي حکيم بن جبلة به عائشه:
ترجمه حكيم بن جبله
ناسزاي زينب بنت جحش همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عائشه :
ناسزاي صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عائشه :
2- عائشه به زينب بنت جحش دشنام مي‌دهد :
3- ناسزاي عائشه به صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله):
4- عثمان به حفصه دشنام مي‌دهد !
صحابه‌اي كه به اميرمومنان (ع) و ساير اهل بيت رسول خدا (ص) دشنام داده‌اند
دشنام به امير مومنان (ع) دشنام به رسول خدا (ص) و دشنام به رسول خدا (ص) دشنام به خدا است‌ :
حاكم نيشابوري اين روايت را صحيح مي‌داند :
هيثمي اين روايت را صحيح مي‌داند :
ابن وزير اين روايت را صحيح مي‌داند :
مناوي متن روايت را مورد پذيرش قرار مي‌دهد :
1- ابوبكر :
ترجمه ابوهلال عسكري :
مخاطب ابوبكر چه كسي بود ؟ ابن ابي الحديد پاسخ مي‌دهد :
2- عثمان بن عفان :
3- معاويه بن ابي سفيان :
دستور معاويه به لعن امير مومنان در صحيح مسلم :
اعتراف علماي اهل سنت به حذف «مأمور به» در اين روايت
1.  ابن تيميه حراني :
2. شيخ عبد الله بن غنيمان :
3 . مقبل بن هادي الوادعي :
4 . دكتر شيخ موسي شاهين لاشين :
براي خوش‌آمد معاويه،حاضرند پيامبران را لعن كنند؛چه‌رسد به علي بن أبي طالب (عليه‌السلام)
دشنام معاويه به امير مومنان علي عليه السلام (با سند صحيح)
دستور معاويه به عقيل بن ابي‌طالب : بالاي منبر برو و به اميرمومنان علي (عليه‌السلام) دشنام بده !
دشنام معاويه به اميرم‍‍ؤمنان ، حسنين (عليهما السلام) و ابن‌عباس
معاويه : نمي‌توانم در ميان مردم به علي دشنام ندهم !
يکي از شروط صلح‌نامه : معاويه اميرمؤمنان(عليه‌السلام) را لعن نکند ، اما نپذيرفت!!!
گروهي گرد معاويه جمع مي‌شدند تا به اميرمؤمنان و امام حسن (صلى الله عليه وآله) دشنام دهند :
ناسزاگويي به امير مومنان در مجلس معاويه :
دشنام معاويه به بني‌هاشم :
4- عائشه :
عدم واكنش عايشه به دشنام به اميرمومنان (عليه‌السلام) :
دشنام عائشه به خاندان اميرمومنان (عليه‌السلام) !
5- مغيرة بن شعبة :
خطبا به دستور او اميرمومنان (عليه‌السلام) را لعن مي‌كردند :
دشنام او به اميرمومنان (عليه‌السلام) (با سند صحيح) :
عدم واكنش مغيره ، به دشنام به اميرمومنان(عليه‌السلام) (با سند صحيح) :

6- عمرو بن العاص :
دشنام او به اميرمومنان(عليه‌السلام) (با سند صحيح)
دشنام او به بني‌هاشم :
7- مروان :
دشنام او به اميرمومنان(عليه‌السلام) :
دشنام او به اميرمومنان ، فاطمه زهرا و امام حسن (عليهما السلام)!
لعنت فرستادن او به اهل بيت (عليهما السلام) :
8- بسر بن أرطاة :

9- وليد بن عقبة

10- عتبة بن أبي سفيان

11- عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) !

12- عبد الله بن الزبير بن عوام

13- لعن اميرمومنان(عليه‌السلام) در حضور يكي از همسران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) :

14-18 اباالاعور ، ضحاك بن قيس، حبيب بن مسلمة ، ابوموسي اشعري

 

پاسخ به سوالات مربوط به لعن و نتيجه گيري از آيات و روايات

1- آيا براي ما جايز است کسي را که رسول خدا (صلى الله عليه وآله) لعنت کرده است ، لعنت کنيم؟

1-  لعن مردم به معني درخواست لعنت توسط خداوند است .

2-  طلب لعنت همه مردم ، براي گروهي از گناهكاران در قرآن و سنت نبوي :

3- دستور صريح به لعن برخي از گنهگاران

4- لعن توسط رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مجوز لعن براي ديگر افراد :

5- لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) الگوي لعن براي مسلمانان

2- اگر لعن نكنيم ، ما را به جهنم نمي‌برند ، اما اگر لعن كنيم شايد به جهنم برويم :

1- خداوند دستور داده است كه به تمامي سنت‌هاي رسول گرامي اسلام (صلى الله عليه وآله) عمل كنيم ؛ و لعن يكي از سنن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است.

2- طبق دستور رسول خدا (صلى الله عليه وآله) هر كس را كه ملعون است ، بايد لعن كرد .

3- آيا لعن ، تنها به صورت غير مستقيم ، و به صورت لعن صاحبان صفات ناپسند جايز است و در غير اين صورت حرام ؟

اگر كسي را لعن كني كه مستحق لعن نباشد ، لعن به تو باز مي‌گردد !
کلام ابن حجر :
1- رسول خدا (صلى الله عليه وآله) عده‌اي را با نام و به صورت مستقيم لعنت کرده‌اند !
جواب اهل سنت : رسول خدا (صلى الله عليه وآله) علم غيب داشته است !!! و مي‌دانسته که ايشان بي‌ايمان مي‌ميرند !
پاسخ به توجيهات ابن حجر :
ا. عموم اهل سنت علم غيب را حتي براي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) قبول ندارند !
ب. آيا اصحابي كه به صورت مستقيم مورد لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) واقع شده‌اند نيز كافر مرده‌اند ؟
2- صحابه افراد معيني را لعنت کرده‌اند :
3- اگر لعن به صاحبش برمي‌گردد ، چرا اهل سنت ، شيعه را از لعن منع مي‌کنند ؟
4- آيا رواياتي كه مي‌گويد «اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) كسي را لعنت كرده باشند ، و او مستحق لعن نباشد ، اين لعن ، تبديل به رحمت براي او مي‌شود» صحيح است ؟
كسي كه تمام سخنان او از وحي است و موصوف به خلق عظيم ، به ناحق كسي را نفرين
نمي‌كند!
آيه « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ »
آيات « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٭ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى »
رسول خدا (صلى الله عليه وآله)‌ : هرآنچه در هنگام خشم يا رضا بگويم ، حق است .
رسول خدا (صلى الله عليه وآله)‌ : تنها چيزي را مي‌گويم كه از غيب بر زبان من انداخته شود .
رسول خدا (صلى الله عليه وآله) : من هيچ گاه جز حق نمي‌گويم !
نتيجه گيري :
توجيه اهل سنت براي اين روايات :
اشكال اول :
پاسخ نووي به اشكال اول :
الف)‌ افراد لعنت شده ، ظاهرا مستحق لعن بوده‌اند ، اما واقعا در نزد خدا مستحق نبوده‌اند !
ب) اين جملات ، كلماتي رائج در ميان عرب است كه مقصود نفرين واقعي نبوده است !
اشكال دوم :
پاسخ نووي به اشكال دوم :
خلاصه کلام علماي اهل سنت (به نقل از نووي) در پاسخ به اين روايت:
اشکال اول :  آيا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بدون اينکه کسي صلاحيت دشنام داشته باشد او را دشنام مي دهند ؟
پاسخ 1) رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مامور به ظاهر بوده‌اند و آن شخص ظاهرا مستحق لعن بوده است .
پاسخ 2) رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عادت عرب به طور ناخودآگاه در کلام خويش از دشنام استفاده مي کرده‌اند!!!
اشکال دوم : آيا اينکه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده اند من مانند ساير انسان ها خشمگين مي شوم نشانگر وقوع دشنام از روي خشم نيست ؟
پاسخ : خشم رسول خدا در راه اجراي احکام الهي بوده است .
تحليل بخش اول كلام نووي :
ا. مسلمانان مي توانند از روي قرائن ظاهري ديگران را لعن کنند
ب. لعن بايد جزو سنن ثابت در سيره رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به حساب آيد
تحليل بخش دوم كلام نووي :

ا. اگر اين مطلب به صورت اتفاقي بود نبايد به صورت مستمر تکرار مي‌شد
ب. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا مستجاب شد ؟
اجابت نفرين رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حق قبايل لحيان ، رعل ، ذكوان و عصية:
اجابت نفرين رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حق معاويه :
ج. صحابه از لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نفرين حقيقي فهميده‌اند
د. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا از روي خشم براي خدا صورت مي گرفت ؟
تحليل بخش سوم كلام نووي :
نتيجه‌گيري از پاسخ‌ها: يا لعن از سنت‌هاي رسول خدا است و يا روايات اشتباه است!
5- آيا اگرکسي مورد لعن قرارگيرد فرشتگان از او دفاع مي کنند ؟
طبق اين روايت اهل سنت بايد در مقابل لعن خلفا سکوت کنند .
در متن روايت تناقض وجود دارد .


گروه پاسخ به شبهات مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۶
نظرات بینندگان
صدر
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۴
روایاتی که مستلزم منع لعن و سب صحابه است منجر به دور منطقی می گردد چه اینکه اینها برای خودشان در این روایات عاصمیت قائل شده اند و از مقوله جر نفع است چه اینکه خود صحابه گفته اند که پیامبر در حق ما ( صحابه ) چنین و چنان گفته است لذا به این روایات نمی شود استناد کرد چون احتمال جر نفع در همه اش می باشد ولو اجمالا , لذا عمر هم شهادت کسانی را که احتمال جر نفع برایشان می رفت را نپذیرفت . بر همین اساس می بایست راه دیگری برای قداست صحابه یافت که آنهم قرآن است و آیات قرانی هم در اثبات دلالت بر مدعی تمام نیست و لذا همه ادله ای که ذکر کرده اند مخدوش است .
اصل سب و لعن مخالفان دیانت ثابت است و کسانی که از صحابه مخالفت بر اصل دیانت کرده باشند داخل در این عموم می شوند و لذا ثابت است که اجمالا سب صحابه جایز است و گاهی واجب هم می شود به همان وجوبی که سب غیر صحابه واجب می شود
ناشناس
Canada
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
bar doshmanaan emam Ali (s) lanat
حیدری
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۸
بشمار......
عبدالسلام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
باسلام خدمت برادران
اولا من یک شخص سنی هستم29 سالمه
تا حالا توی کل عمرم نشنیده بودم که قاتل امام علی (لعنه الله علیه) اهل دین و ایمان بوده
و در دین اسلام حکم قاتل مشخص و معین هست
و خواهشمندم از برادر محترم برای حفظ وحدت و عدم تفرقه بین مسلمین
با استناد به احادیث صحیحه و معتبره حرف بزند
خواهشن چاپ بفرمایین
امین
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
سلام. یعنی واقعا شما نمیدونید ابن ملجم از فرط نماز خواندن پیشانیش پینه بسته بوده...
سید محمد حسین
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
با سلام
من به این جوان سنی می گویم:ما شیعیان هرچه ضد تسنن می گوییم بادلیل است و مدرک آن هم را ااز کتب تسنن می آوریم پیشنهاد می کنم به کتاب الغدیر رجوع کند تا بببنیند شیعه بدون دلیل حرف نمی زند ولی اگر کسی متعصب باشد اگر هزاران معجزه هم بیاورید قبول نمی کند.
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
جاب اینکه هرچی دشمنای اهل البیت(ع) -که خدا لعنتشون کنه-نسبت به سب اونهاکوشابودن برعکس ائمه(ع)شیعیان روملامت می کرد درخصوص متقابله به مثل
نجیب آخوند زاده
Afghanistan
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۳
من تمام مطلب که نوشته اید خواندم من یک حنفی مذهب هستم نمیدانم قصد شما ازین همه اهانت چه است علمای ما میگویندکسی که به صحابه یا حضرت علی رض اهانت کند مثل اینست که به پیغمبر خدا اهانت کند به نظربنده دولت غاصب اسراییل شما ها را تمویل میکند که این همه تهمت وافترا به بزرگان دین ببندید اگر این حضرت عمر نمی بود شما حال مجوسی وآتش پرست میبودید خداوند شما را هدایت کند براستی که رافضی هستید آدم های نفهم اگر در خطبه نماز جمعه ما اسم حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن وامام حسین را نگیرند نماز جمعه ادا نمیشود اگر راست میگوید موضوع بنده جواب بدهید.
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
عزیزم ما با دین اسلام کار نداریم.ما مردم ایران هستیم که از هند تا اروپا رو فتح کردیم و از چند تا عرب به این راحتیها شکست بخور نبودیم.ما خودمون اسلام رو خواستیم که مقابل لشکر اسلام مقاومت نکردیم والان هم گردنمون از مو جلو اسلام باریکتر است.وحالا اگر شما میخواهید این عشق ایرانی به اسلام رو به خلیفه خودتون نسبت بدهید این حرف دیگه ای هست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
اولا علمای شیعه با مدرک حرف میزنن خودش هم نه از کتب خودمون که معتبر تر از مال شماهاست بلکه از کتابهای خودتون
ثانیا بهتره کمی هم یاد بگیرین شما با کسب اطلاعات حرف بزنین کافیه یه خورده در مورد مسلمان تحقیق کنید اگر جناب عمر اسلام را به ایران آورده چرا اسم ماها مسلم نشده شده مسلمان.ریشه مسلمان از سلمان گرفته شده که با اضافه شدن میم به اول آن شده مسلمان یعنی مانند سلمان چطور؟عربهای متعصب به ایرانیان میگفتند بندگان آزاد شده(بخاطر تحقیر کردن)و در مقابل آنان غیرت ایرانیان باعث شد به خود نام مسلمان را نهند یعنی ما مانند سلمان محب اهل بیت هستیم و در ضمن تارخ نشان داده که صرف فتح کردن اعتقادات فاتح را به آن مکان که فتح شده انتقال نمیدهد بلکه ایرانیان از دست زرتشتیان خسته شده بودند و از جناب سلمان که در آن زمان والی ایران بود کم کم با تعلیماتشان مردم ایران به اسلام تمایل پیدا کردند ما اسلام را مدیون جناب سلمان (رضی الله عنه) هستیم.
لطفا در سخن گفتنتان دقت کنید و اینکه ما اسلام را مدیون جناب عمر هستیم از کارهای بزرگان شماست که به مردم القا کرده اند.
موسی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۶
برادر حنفی اینکه می فرمایید خطبه های شما بدون نام امام علی علیه السلام و... ادا نمی شود با آنچه شبکه های معتبر اهل سنت از خطبه های نماز جمعه در ممالک عربی نمایش می دهند حداقل با برخی از آنها منافات دارد .
ثانیا برادر دینی محترم آخر با چه مبنایی اتهام جیره خواری اسرائیل ویهود را به شیعیان می بندیدد آیا بنا به همان عقیده عبدالله بن سبا که هم نزد مورخین ومحققین وعلمای خودتان باطل است وهم در شواهد تاریخی متعدد خلاف آن امده است لطفا به کتاب مرحوم علامه عسگری (ره) و اقوال علمای الازهر مصر در باب آن توجه کنید
ثالثا برادر محترم غرض از نقل این اقوال تجویز لعن افراد خاص نیست بلکه هدف عکس العمل دو گانه ی برخی از اهل سنت بویژه وهابیت هست که هرجه خود مصلحت بدانند خیلی از امورات مثل لعن اصحاب جایز است که در باب یاران امام علیه السلام طبق شواهد بالا نمود یافته است (البته اگر شما بزرگواران قائلید وهابیت از اهل سنت جداست که ما همین نظر را داریم آن وقت حرف دیگری است که مجال نیست)
پس خواهشا بدور از تعصبات وبا چشمی حقیقت بین بدنبال حقائق تاریخی و اعتقادی برویم که والعاقبه للمتقین نه للمتعصبین والجاهلین
شیخ الحاج حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
تفاوت نظري و فکري اين فرقه با اهل سنت زياد است. وهابيون در همه عقايد اسلامي با اهل سنت و بالجمله با مسلمانان تفاوت و اختلاف زيادي دارند؛ براي مثال زماني که وهابيت را انگليس در بلاد حرمين شريفين راه‌ انداخت، آنها بيشتر علماي حرمين را که اهل سنت بودند، به شهادت رساندند و همه آثار ديني و فرهنگي مسلمانان را و از جمله بارگاه‌هاي ملکوتي جنت البقيع را که مقبره‌ها و عمارتهايي داشتند و حتي خود ضريح حضراي حضرت رسول (ص) را هم خواستند تخريب نمايند که موفق نشدند. تاريخ گواه است که آنها خون همه امت اسلامي را مباح مي‌دانستند به جز پيروان خود. آنها در راه کفر و عليه اسلام قيام کردند تا علماي اهل سنت واقعي، فرهنگ ديني و اعتقادي مسلمانان را از بين ببرند که امروز اعتقادات سوء آنها بر همگان شناخته شده است؛ بنابراين در طرحي جديد تصميم گرفتند اين فرقه را با نام‌هاي ديگري به ميدان بياورند که متاسفانه در کشور‌هاي اسلامي و در بين مسلمانان نفوذ کردند.

مساله‌اي که امروز جاي تاسف زيادي دارد، اين است که بعضي از مسلمانان گول اين راه کار جديد را خوردند که در برخي موارد موجب تخريب چهره واقعي اهل سنت شده است. توصيه بنده به مسلمانان اين است که اين گروه ضاله را که تفاوت فکري و نظري و مقادير زيادي با عقايد اسلامي قديمي دارد مي‌توان شناخت پس همواره تلاش کنند که در دام اين شياطين نيفتند؛ زيرا آنها در اقوام و قبيله‌ها و همه کشورهاي اسلامي نفوذ کرده‌اند.

وهابيت از چه زماني و توسط چه کساني تاسيس شده است؟

خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
لن ترضي عنک اليهود و ... حتي ان تتبع ملتهم

دشمنان دين و اسلام هميشه در تلاش بودند که اسلام را از داخل لطمه بزنند. انگليسي‌ها فردي را که محمد نام داشت و پسرعبدالوهاب بود، براي ايجاد فرقه وهابيت انتخاب نمودند و او را واداشتند تا که کتابي به نام «التوحيد» به چاپ برساند و گرايش وهابيت را رسماً در عربستان سعودي (که امروز مشاهده مي‌کنيم که کاملاً تحت نفوذ استکبار مي‌باشد) بنا نمودند. اين فرقه با حمايت دولت سعودي مراکز و دانشگاه‌هاي زيادي در عربستان و ساير کشورهاي منطقه و مسلمان تاسيس کردند و در کشورهاي اسلامي فعاليت‌هاي ديني، سياسي و... را آغاز نمودند.

اين فرقه در پيشبرد اهداف خود، طعمه‌هايي در ميادين ديني و اعتقادات مذهبي مسلمانان قرار مي‌دادند و عملاً راه را براي داشمنان اسلام هموار مي‌نمايند و به تخريب چهره اسلام مي‌پردازند؛ به گونه‌اي که هم‌اکنون نيز بعضي از کشورهاي اسلامي با پيامدهاي اين فرقه دست به گريبان هستند. اين فرقه توانست در ميان اهل سنت خود را جاي دهد که متاسفانه امروز شاهد پاره‌اي از دسيسه‌هاي آنها در ميان مردم مسلمان اهل سنت منطقه هستيم. عمده فعاليت اين فرقه ايجاد شکاف و تفرقه بين امت اسلامي است. با ايجاد اختلاف ميان مسلمانان منطقه و پاره‌اي از عمليات تروريستي که اين فرقه انجام دادند، زمينه را براي ايجاد پايگاه‌هاي نظامي توسط يهود و نصاري عليه مسلمانان مهيا نمودند.

توهين به مقدسات، اهل بيت و اهل سنت توسط چه کساني و با چه هدفي در کشورهاي اسلامي ترويج مي‌شود؟

اين مساله کاملاً روشن است. دشمن مقدسات اسلامي همين گروه وهابي هستند و شدت آسيب‌هايي که از ناحيه اين فرقه صورت گرفته، از ناحيه يهود و نصراني‌ها تاکنون صورت نگرفته است. در پشت همه فتنه‌جويي‌ها همين شياطين قرار دارند و عوامل اجرايي آنها امروز در مناطق مختلف در پي برآوردن اهداف آنها مي‌باشند که متاسفانه بنده از معرفي و نام بردن آنها معذورم.

توهين‌کنندگان و آسيب رسانان مقدسات مسلمين را از اعتقادات فکري و عملي‌شان بايد شناخت؛ آنها اهداف سياسي دارند و و دين را ابزار اين هدف قرار دادند و متاسفانه در اين زمينه در برخي کشور‌هاي اسلامي موفقيت‌هايي نيز داشتند و کشورها زماني به اين نيت شوم پي مي‌برند که آنها به خواسته‌شان که همان تضعيف و تفرقه بين مسلمانان و کشور‌هاي اسلامي و تسلط استکبار بر حکومت‌هاي اسلامي است، مي‌رسند. ملت‌ها هنگامي متوجه مي‌شوند که اين آسيب با نام دين و مذهب بر سرشان فرود آيد و آن زماني است که متجاوزان به اهداف خود رسيده باشند.

رابطه بين اهل سنت و وهابيت چگونه بوده است؟

پيش از نفوذ فرقه وهابيت در منطقه، مردم مسلمان منطقه مشکلي با خود نداشتند و در کنار يکديگر در صلح و امنيت زندگي مي‌کردند و هيچ يک از اين حرف‌ها و تعصبات پوچ و بي‌معني در ميانشان وجود نداشت. اما با آغاز به کار اين فرقه و نفوذ ميان مسلمانان منطقه، مردم مسلمان تشنه خون يکديگر شدند؛ بين مردم شکاف و اختلاف پديد آمد و هر روز شاهد اتفاق و مسأله سياسي جديدي در منطقه هستيم.

همان گونه که قبلاً هم عرض کردم، در اين ميان تنها اهل سنت نبود که آسيب مي‌ديد، بلکه تمام مسلمانان با فرقه و مذاهب اسلامي متفاوت از اين ناحيه آسيب ديدند. در عربستان و کشورهاي ديگر اسلامي علماي دين و مردم مسلمان هدف پيکان اين شياطين قرار گرفتند. در عراق، افغانستان، پاکستان، يمن، هندوستان و حتي کشور خودمان ايران در استانهاي سيستان و بلوچستان يا کردستان شاهد قضايا و عمليات تروريستي بوديم که همه اينها با اهداف سياسي صورت گرفته است. آنها (وهابيت) همواره تلاش نمودند با ايجاد ناامني و اختلاف ميان مسلمانان و با اجراي سلسله عمليات‌هاي تروريستي و با ازميان برداشتن علماي اهل سنت وشيعه به اهداف پليدشان دست يابند.
شیخ الحاج حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
سلام و علیکم
من یک شیعه هستم
همیشه دارم میگویم به نقد از فرمایش مقام معظم رهبری ما نباید به مذاهب دیگر اهانت کنیم چون حرام است هر دین و مذهبی مقدس است کسی که شیعه علی و پیرو سنت پیغمبر باشد هیچ گاه همچین کاری را نمیکند منظورم اهانت به مذاهب دیگر است.
در ضمن اهل تشیع و تسنن هردو دین اسلام هستند شیعه و سنی برادرند و اهانت به یکدیگر حرام است چون عالمان هردو مذهب فتوا داده اند تفرقه بین شیعه و سنی باعث خوشحالی مستکبران است و الی الخصوص فرقه ظالم وهابیت
این وبلاگ من است :
www.hamed47.blogfa.com
وسلام و علیکم و رحمت الله وبرکاتو
درود خداوند و پیغمبر و اهل بیتش و صحابه اش بر شما باد
اللهم لعن ظالم ظلم حق محمد(ص)
اللهم لعن ظالم ظلم حق فاطمه(س)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
این آقای شیخ الحاج حامد اصلا معلومه چه عقیده ای داره؟ باز در پایان سخنرانیش ، توهین افاضه ی فیض نموده اند. خدا گمراه را هدایت نمیکنه...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
ما یهودیان از این یک و دو کردن مسلمان "(متهم نمودن همدیگر) بسیار شادمان هستیم و امیدواریم تا اینها سرگرم یکدیگر هستند ما بتوانیم بیت المقدس را پایتخت خود قرار دهیم . و در آینده شعار از نیل تا فرات محقق گردد .
فقط حیدر امیر المومنین است
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
امام زمان اومد میفهمی
د و م ا ل ل
United States
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
اگر شما خود را واقعا برتر میدارید بر اهل سنت پس چرا تعداد تان 10 چند کمتر است نسبت به اهل سنت جماعت چی رسد به ان گروهک دیگر ناکار تان به نام فرقه اسماعیله که قران را دعوه دارند که به علی نازل شده جبراعل سهوا به حضرت محمد ص اورده جای بیسار شرم است به این چنین اشحاص اینها بدتر از یهود ونصرانی ها هسنتد ایا ملایکه سهوا میشوند؟ ایا مرتکب گناه میشوند؟
ایا بغیر از حکم الله از خود کاری انجام داده میتوانند ؟ که تمام جواب ها نخیر است .
فقط حیدر امیر المومنین است
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
در آیه قرآن داریم اکثرهم لا یعقلون
حسینی مذهب
United States
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
آخه سنی ها مگه دینتون بزرگ نداره که بتونه جمعتون کنه این علماتون چیکار میکنن که فردی به اسم عبدالوهاب 100ساله داره خرابتون میکنه باز دم علمای شیعه گرم که چقدر زیرک و بادرایت هستن مثل آقا سیستانی .وحید و .....مقصر اون عمر که اسلام تکه تکه و چند دسته کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
اینجا تو این سایت چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قاضي زاده
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
اسماعيليه از شيعيان جدا هستند..انها از راه اهلبيت منحرف شده اند..
سید عارف
Afghanistan
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
اگر نگاهی به پاکستان و پاراچنار و شیعیان اقلیت در کشورهای دیگر بنگرید می بینید که سب و لعن کردن اصلا جایز نیست چرا که باعث اختلافات بسیاری با اهل تسنن می شود و باعث کشتار مردم بیگناه می شود.
عبادالله
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۳
برادران نظرات خوبی ارایه دادند. در موردی برادری که گفت ما ایرانی ها خودمون اسلام را خواستیم و در مقابل لشکر اسلام مقاومت نکردیم دروغ است اصلا خسرو پرویز پادشاه اون زمان نامه پیامبر (ص) را پاره کرد در حالی که پادشاهان دیگر این کار نکردند و این عمر بود که اسلام را آورد واقعیت تاریخی را نباید نادایده گرفت .. باید انصاف داشته باشیم... اگر خودمون اسلام را می خواستیم اصلا جنگ نمی کردیم تا کشته بدهیم و بعد تسلیم بشیم بگیم که ما خودمون تسلمی شدیم چونکه ما اسلام را می خواهیم...واقعا شرم آوره..
امیر حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
لعن ما باشد جواب لعن ها / پاسخ زخم زبان و طعن ها
لعن، اعلان برائت از عدوست / بغض تاریخ است، که اندر گلوست
لعن شد مولای ما، هشتاد سال! / حال می گویید ای شیعه منال؟
لعن یک اصل است نزد شیعیان / می کند اصل تبرّی را بیان
لعن یعنی فاطمی هستیم ما / با علی عهد وفا بستیم ما
بنده علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
احسنت خدا خیرت بده از جانب مولایت علی.بیت3عالی تربود
محمدرضایعقوبی کیاسه
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
بحث ومناظره علمی وکلامی بین اهل فن ازعلما شیعه وسنی همانندسابق بسیارمفید است وبایدادامه یابدزیراموجب اتحادووحدت بین شیعه وسنی میشودومخرب نیست اماجدل کردن اشخاص غیراهل فن که دررسانه جهانی متداول شده منجربه توهین واختلاف وشکاف ودشمنی وایجادتفرقه بین شیعه وسنی خواهدشدوبسیارمخرب است.وهابیت کمترازصدسال ایجادشده اماقبل ازاین فرقه شیطانی بزرگان اهل سنت همچون ابن تیمه وابن حزم وابن کثیر و..باصدورفتوای کفروقتل شیعیان اعلام کردندهرکس یک شیعه رابکشدبهشت براوواجب میشودولذااین سخن بزرگان اهل سنت که وهابی ها سنی مذهب نیستند کفایت نمیکند و اثبات صداقت به آن است که علما اهل سنت ازبنیانگذاران فکری وهابیت (همچون ابن تیمه وابن حزم وابن کثیر و..که ازاهل تسنن میباشندوسالهاقبل ازایجادوهابیت ریختن خون مسلمانان شیعه رامباح دانستند) صریح ورسمی وعلنی اعلام بیزاری وانزجارنمایند. / محمدرضایعقوبی کیاسه