۰

چهل نام مقدّس برای مهدی موعود درکتب مذهبی پیشینیان

کد خبر: ۲۴۳۷۳۹
۰۹:۱۵ - ۲۵ آبان ۱۳۹۹

شیعه نیوز: طبق تحقیقی که در »کتب مقدّس« شده است تاکنون حداقل چهل نام و لقب در مورد موعود در این کتاب ها به جا مانده که بامعنا و القابی که معصومین پیرامون مهدی موعود فرموده اند، تفاوت چندانی ندارد و ما تعدادی از آن اسامی مبارک را که با الفاظ گوناگونی که آمده است، از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم و تعدادی را نیز در فصل اسماء و القاب آن حضرت می آوریم .

۱) صاحب در صحف ابراهیم

۲) قائم در زبور سیزدهم

۳) قیدمو در تورات با لغت ترکوم

۴) ماشیع )مهدی بزرگ( در تورات عبرانی.

۵) مهمید آخر در انجیل

۶) سروش ایزد در زمزم زرتشت

۷) بهرام درابستاق زند و پازند

۸) بنده یزدان در زند و پازند

۹) لند بطاوا در هزار نامه هندیان

۱۰) شماخیل در ارماطس

۱۱) خوراند در جاویدانا

۱۲) خجسته )احمد( در کندرال فرنگیان

۱۳) خسرو در کتاب مجوس

۱۴) میزان الحق در کتاب اثری پیغمبر

۱۵) پرویز در کتاب برزین آذرفارسیان

۱۶) فردوس اکبر درکتاب فبروس رومیان

۱۷) کلمهُ الحق در صحیفه آسمانی

۱۸) لسان صدق در صحیفه آسمانی

۱۹) صمصام الأکبر درکتاب کندرال

۲۰) بقیّه اللّه در کتاب دوهر

۲۱) قاطع در کتاب قنطره

۲۲) منصور در کتاب دید براهمه

۲۳) ایستاده )قائم( در کتاب شاکمونی

۲۴) ویشنو در کتاب ریگ ودا

۲۵) فرخنده )محمّد( در کتاب وشن جوک

۲۶) راهنما )هادی مهدی( در کتاب پاتیکل

۲۷) پسر انسان در عهد جدید )اناجیل و ملحقات آن(

۲۸) سوشیانس در کتاب زند و هومومن یسن، از کتب زرتشتیان

۲۹) خردشهر ایزد درکتاب «شابوهرگان و کتاب مقدّس »مانویه ترجمه

»مولر

۳۰) فیروز )منصور( در کتاب اشعیای نبی.

۳۱) روح القدس

۳۲) حکمران جهان

۳۳) رییس جهان

۳۴) تسلّی دهنده

۳۵) رها کننده

۳۶) روح راستی

۳۷) شیلوبه

۳۸) ملک زاده

۳۹) خِرَدْ شهر ایزد.

۴۰) استوت ارت

علاوه بر اسامی فوق، در کتب مقدّسه اهل ادیان، نام های دیگری نیز ذکر شده

است.

نام های مبارک صاحب، قائم، قاطع، منصور، بقیّه اللّه مانند کتاب های مذهبی

ما، در کتاب های ملل مختلف جهان نیز آمده است.

 کتاب کشکول گلستانی جلد ۱

 

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: