۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۷ شهریور

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۱۷ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۲۳۸۰۶۴
۰۹:۴۸ - ۱۷ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز دوشنبه ۱۷ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آنها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:
شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:
مقطع تحصیلی زمان درس
مشترک زمینه صنعت ٨ تا٨:٣٠ نقشه کشی
مشترک زمینه خدمات ٨:٣٠ تا٩ زبان بصری
مشترک زمینه صنعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم‌های اندازه گیری
مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش ۲۰:۵۰ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین
مشترک زمینه خدمات ٢١:١۵ تا ۲۱:۴۵ درس ارتباط موثر

مقطع ابتدایی
مقطع تحصیلی زمان درس
اول ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر
دوم ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش
سوم ١١:٣۵تا ١٢ بازی و ریاضی
چهارم ١٢ تا ١٢:٢۵ فارسی و نگارش
پنجم ١٢:٢۵تا۱۲:۵۰ بازی و ریاضی
ششم ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی

مقطع متوسطه اول
مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ۱۵-۱۴:۳۰ تجربه و تفکر
هشتم ۱۵:۳۰-۱۵ مخلوط و جداسازی مواد
نهم ۱۶-۱۵:۳۰ مواد و نقش آنها در زندگی

متوسطه دوم
مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١
یازدهم ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢
دوازدهم ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣
یازدهم و دوازدهم ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سواد رسانه ای
یازدهم ٢٠ تا٢٠:٢۵ زمین شناسی
دوازدهم ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی
متوسطه دوم

شبکه ۴
مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ٨ تا ٨:٣٠ علوم و فنون ادبی ۱
یازدهم ٨:٣٠ تا ٩ علوم و فنون ادبی ٢
دوازدهم ٩ تا ٩:٣٠ علوم و فنون ادبی ۳
پایه ۱۰، مشترک رشته ها ٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١
یازدهم ٢٠ تا٢٠:٢۵ زمین شناسی
دوازدهم ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی
یازدهم مشترک رشته ها ١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲
دوازدهم مشترک رشته ها ١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣
دوازدهم مشترک رشته ها ١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت
دهم ١١:٣٠ تا ١٢ فیزیک ۱
یازدهم ١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢
دوازدهم ١٢:٣٠ تا ١٣ فیزیک٣

شبکه قرآن
مقطع تحصیلی زمان درس
دوازدهم ١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی٣
دوازدهم ١۵:٣٠ تا١۶ تاریخ اسلام ٣
دهم ١۶ تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١
یازدهم ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: