۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی در اولین روز سال تحصیلی جدید

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۵ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۲۳۷۸۶۷
۱۱:۰۱ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در اولین روز سال تحصیلی مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آنها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

برنامه پخش تدریس دروس دانش آموزان از شبکه آموزش و شبکه چهار در شنبه ۱۵ شهریور به قرار زیر است:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه‌ای - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی - مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران - مشترک زمینه هنر و گرافیک
ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ عربی پایه هفتم (درس اول)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم (درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم (درس اول)
متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجرب
متوسطه دوم:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: