۰

ارتباط موفقیت تحصیلی و تغذیه

آخرین تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نشان می‌دهد، موفقیت تحصیلی کودکان و نوجوانان با تغذیه و شاخص‌های تغذیه‌ای همچون قد و وزن مرتبط است. سوء تغذیه، گرسنگی و کمبودهای تغذیه‌ای، از جمله کمبود ریز مغذی‌ها و الگوی غذایی ناسالم با موفقیت کمتر تحصیلی و بالعکس رژیم سالم و وضعیت تغذیه‌ای مطلوب با موفقیت بیشتر همراه بوده است.
کد خبر: ۲۲۹۹۱۶
۱۶:۱۹ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، مطالعات نشان داده‌اند که وضعیت این ارتباط، در جمعیت‌های مختلف به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ممکن است، متفاوت باشد و هدف این مطالعه تعیین رابطه وضعیت وزن و کیفیت دریافت غذایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان در شهر تهران است.

این مطالعه مقطعی، بر روی ۳۰۹ دختر و ۳۱۷ پسر دانش آموز ۱۷ تا ۱۹ ساله از ۹ منطقه از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. از هر کدام از دانش آموزان، دو یادآمد خوراک ۲۴ ساعته از طریق مصاحبه توسط کارشناسان تغذیه آموزش دیده گرفته و همچنین وزن و قد دانش‌آموزان اندازه گیری و نمایه توده بدن برای تعیین وضعیت وزن محاسبه شد.

دانش‌آموزان بر اساس نمودار نمایه توده بدن برای سن سازمان جهانی بهداشت، به گروه‌های خیلی لاغر، لاغر و وزن طبیعی طبقه‌بندی شدند. عملکرد تحصیلی بر اساس نمرات کسب شده در امتحانات کشوری سال سوم دبیرستان ارزیابی شده است که براساس یافته‌ها، میانگین دریافت انرژی در دانش‌آموزان دختر ۱۸۰۰ و در پسرها ۲۸۰۰ کیلوکالری بود.

از نظر دریافت انرژی و درشت‌مغذی‌ها بین دختر و پسر تفاوت معنی‌دار دیده می‌شود. اما این تفاوت بین مناطق محل تحصیل به تفکیک جنس وجود نداشت. بین وضعیت وزن دانش‌آموزان دختر و پسر اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. اما بین مناطق سه‌گانه در مورد وضعیت وزن در دخترها و در پسرها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

درصد اضافه وزن در دختران و پسران تقریبا یکسان و حدود ۲۴ درصد بود، اما شیوع چاقی در پسرها دو برابر دخترها (حدود ۲۶ درصد) بود. بعد از تعدیل مخدوش‌گرها، رابطه مستقیم ضعیفی بین شاخص کیفیت دریافت غذایی و عملکرد تحصیلی و همچنین رابطه معکوسی بین نمایه توده بدن و عملکرد تحصیلی هم در دخترها و هم در پسرها مشاهده شد.

براساس نتایج این مطالعه رابطه‌ای معنی‌دار بین کیفیت رژیم غذایی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی مشاهده نشد و همچنین رابطه‌ای بین وضعیت وزن و عملکرد تحصیلی مشاهده نشد.

بنا بر اعلام روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، این مطالعه توسط محمدرضا مازندریان، کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه از دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی انجام شده است.

منبع: ISNA
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: