۰

احکام و میزان زکات فطره برای مقلدین آیت الله وحید خراسانی

با توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر، یکی از واجبات زکات فطره است که باید از جانب افراد مکلف به فقیر پرداخت شود.
کد خبر: ۲۲۷۶۱۶
۱۲:۳۳ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، دفتر آیت الله وحید خراسانی اعلام کرد: مبلغ زکات فطره به ازای هر نفر براساس گندم، مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان و براساس برنج، بنا بر نوع مصرف برنج مختلف خواهد بود.

مورد مصرف زکات فطره

مشهور فرموده اند که مصرف زکات فطره مصرف زکات مال است ، ولى احتیاط واجب آن است که به فقرا داده شود ، و باید شیعه دوازده امامى باشد ، مگر در صورتى که مؤمن پیدا نکند ، که در این صورت به غیر ناصبى هم مى شود داد.

دادن فطره پیش از ماه رمضان یا در آن حساب کردن قرض از فطره

اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى تواند بدهد ، و احتیاط آن است که در ماه رمضان هم ندهد ، و مى تواند پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد ، و بعد از آن که فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

موقع اداى زکات فطره

کسى که نماز عید فطر مى خواند ، بنابر احتیاط واجب فطره را پیش از نماز عید بدهد ، ولى اگر نماز عید نمى خواند ، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
مالی که به نیّت فطره کنار گذاشته شود

اگر به نیّت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مى دهد ، نیّت فطره نماید.
کسى که زکات فطره را نداده و کنار هم نگذاشته

اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب است ، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد ، بعد ـ بنابر احتیاط واجب ـ به نیّت آنچه شارع مقدّس از او خواسته فطره را بدهد.
عوض کردن مالی که به نیّت فطره کنار بگذارد

اگر فطره را کنار بگذارد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد.
از بین رفتن مالى که براى فطره کنار گذاشته

اگر مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بین برود ، چنانچه دسترسى به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته ، باید عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسى به فقیر نداشته و در حفظ آن کوتاهى نکرده ضامن نیست.
بردن فطره به جای دیگر با اینکه در محل خودش مستحق پیدا شود

اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود ، احتیاط واجب آن است که فطره را به جاى دیگر نبرد ، و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.

استحباب مقدم کردن خویشان و همسایگان و اهل علم و کمال

مستحبّ است در دادن زکات فطره ، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدّم بدارد ، و بعد همسایگان فقیر را ، و مستحبّ است کسى را که در دین و فقه و عقل مقدّم است در دادن فطره مقدم بدارد.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: