۰

رفتار فرهنگی خانوار در ایران در وضعیت هشدار

«تازه‌ترین یافته‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رفتار فرهنگی خانوار در ایران همچنان در وضعیت هشدار است»
کد خبر: ۱۷۶۹۲۸
۰۹:۲۹ - ۲۶ دی ۱۳۹۷
به گزارش «شیعه نیوز»، به نقل از روزنامه جام‌ جم، «شما‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬می‌شنویم‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬می‌گویند‭ ‬ایرانیان‭ ‬رفتار‭ ‬فرهنگی‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬بهمانی‭ ‬دارند،‭ ‬کفری‭ ‬می‌شویم. ‬چرا؟‭ ‬چون‭ ‬معتقدیم‭ ‬چنین‭ ‬گزاره‌های‭ ‬قاطعانه‌ای‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬باید‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آمارهای‭ ‬مستند‭ ‬صادر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬باورهای‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬شخصی‭. ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬آمارها‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬بگوید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬انفرادی‭ ‬یا‭ ‬جمعی‌مان‭ ‬می‌گوییم‭ ‬که‭ ‬بهتر،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینیم‭ ‬آمارها‭ ‬وضعی‭ ‬خوشبینانه‌تر‭ ‬یا‭ ‬بدبینانه‌تر‭ ‬از‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬می‌گوییم‭ ‬ساخته‌اند،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بیاییم‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم‭ ‬تحلیل‌های‌مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬مستدل‭ ‬کنیم‭.‬

حالا‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬گزارشی ‭ ‬۶۰صفحه‌ای‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نتایج‭ ‬به‌ دست‌ آمده‭ ‬از‭ ‬آمارگیری‭ ‬گسترده‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

‬این‭ ‬گزارش‭ ‬هر‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬ذیل‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬هدف‌ قرار دادن ‭ ‬۴۰هزار‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افراد‭ ‬باسواد ‭ ‬۱۵ساله‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌است؛‭ ‬از‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬کنسرت‌ رفتن‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ خواندن‭ ‬تا‭ ‬ورزش‌ کردن‭ ‬و‭ ‬وقت‌گذراندن‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی. ‬عجالتا‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬جدید‭ ‬نوشته‌ایم،‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬روزنامه‭ ‬جام‌ جم،‭ ‬مقولات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بررسی‌شان‭ ‬نشسته‌ایم. ‬اما‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬چه‭ ‬نکاتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬می‌گویند؟

از ۶۰ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۴۶ نفری که درباره سینما رفتن از آنها سوال شده، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر گفته‌اند در یک سال مورد مطالعه حداقل یک بار به سینما رفته‌اند. یعنی ۱۸.۹ درصد از جامعه آماری، این یعنی ۸۱.۱ درصد و به عبارتی بیش از ۴۸ میلیون نفر حتی یک بار هم به سینما نرفته‌اند.

طی این پروسه آماری از ۶۰ میلیون نفر پرسیده شده در یک سال اخیر به تماشای نمایشی نشسته‌اید یا نه. مع‌الاسف ۵۷ میلیون نفر باز هم صاف نگاه کرده‌اند توی چشم پرسشگر و گفتند: نه! این یعنی ۹۴.۹ درصد.

سه میلیون و ۹۵ هزار و ۹۸۱ نفر هم می‌شوند ۵.۱ درصد حداقل یک بار به سالن تئاتر رفته‌اند. بیش از یک میلیون نفر از این بین یعنی ۴.۰۸ درصد فقط یک بار در سال به تئاتر رفته‌اند.

در رابطه با موسیقی نیز از بیش از ۴۰ میلیون نفر سوال شده است در یک سال اخیر موسیقی گوش کرده‌اید؟ حالا یا از طریق رادیو، تلویزیون یا از طریق تبلت و لپ‌تاپ و رایانه و موبایل. جالب است بدانید بیش از ۱۹ میلیون نفر گفتند: نه! یعنی ۳۲ درصد. ۴۰ میلیون و ۴۵۴ و ۹۵۷ نفر هم گفتند که موسیقی گوش داده‌اند.

درباره کتابخوانی (غیر درسی) آمار جالب است. ۳۰ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۷۲۶ نفر بادی به غبغب انداخته و گفتند: بله! یعنی ۵۸.۲ درصد از کل جامعه هدف. آن ۲۲ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۰ نفر چطور روی‌شان شد بگویند که هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌اند؟ آنها ۴۱.۸ درصد از این آمارند.

جالب است بدانید قمی‌ها در سرانه مطالعه اول هستند با ۲۰ ساعت و هفت دقیقه یعنی چیزی حدود ۱۳ ساعت بیش از میانگین همه استان‌ها که هفت ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه بوده است.

خراسان رضوی با ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه در رده دوم قرار دارد. این دو استان بافت فرهنگی و مذهبی دارند از این رو عجیب نیست که قرآن و کتاب‌های مذهبی نیز در صدر موضوعات مورد علاقه مردم بوده باشد. استان سوم نیز که یزد است با ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه وضع مشابهی دارد. استان ایلام هم با دو ساعت و ۴۸ دقیقه در انتهای جدول است.»روزنامه جام‌ جم در ادامه نوشت: «شما‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬می‌شنویم‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬می‌گویند‭ ‬ایرانیان‭ ‬رفتار‭ ‬فرهنگی‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬بهمانی‭ ‬دارند،‭ ‬کفری‭ ‬می‌شویم. ‬چرا؟‭ ‬چون‭ ‬معتقدیم‭ ‬چنین‭ ‬گزاره‌های‭ ‬قاطعانه‌ای‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬باید‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آمارهای‭ ‬مستند‭ ‬صادر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬باورهای‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬شخصی‭. ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬آمارها‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬بگوید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬انفرادی‭ ‬یا‭ ‬جمعی‌مان‭ ‬می‌گوییم‭ ‬که‭ ‬بهتر،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینیم‭ ‬آمارها‭ ‬وضعی‭ ‬خوشبینانه‌تر‭ ‬یا‭ ‬بدبینانه‌تر‭ ‬از‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬می‌گوییم‭ ‬ساخته‌اند،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بیاییم‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم‭ ‬تحلیل‌های‌مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬مستدل‭ ‬کنیم‭.‬

حالا‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬گزارشی ‭ ‬۶۰صفحه‌ای‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نتایج‭ ‬به‌ دست‌ آمده‭ ‬از‭ ‬آمارگیری‭ ‬گسترده‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

‬این‭ ‬گزارش‭ ‬هر‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬ذیل‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬هدف‌ قرار دادن ‭ ‬۴۰هزار‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افراد‭ ‬باسواد ‭ ‬۱۵ساله‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌است؛‭ ‬از‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬کنسرت‌ رفتن‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ خواندن‭ ‬تا‭ ‬ورزش‌ کردن‭ ‬و‭ ‬وقت‌گذراندن‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی. ‬عجالتا‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬جدید‭ ‬نوشته‌ایم،‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬روزنامه‭ ‬جام‌ جم،‭ ‬مقولات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بررسی‌شان‭ ‬نشسته‌ایم. ‬اما‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬چه‭ ‬نکاتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬می‌گویند؟

از ۶۰ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۴۶ نفری که درباره سینما رفتن از آنها سوال شده، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر گفته‌اند در یک سال مورد مطالعه حداقل یک بار به سینما رفته‌اند. یعنی ۱۸.۹ درصد از جامعه آماری، این یعنی ۸۱.۱ درصد و به عبارتی بیش از ۴۸ میلیون نفر حتی یک بار هم به سینما نرفته‌اند.

طی این پروسه آماری از ۶۰ میلیون نفر پرسیده شده در یک سال اخیر به تماشای نمایشی نشسته‌اید یا نه. مع‌الاسف ۵۷ میلیون نفر باز هم صاف نگاه کرده‌اند توی چشم پرسشگر و گفتند: نه! این یعنی ۹۴.۹ درصد.

سه میلیون و ۹۵ هزار و ۹۸۱ نفر هم می‌شوند ۵.۱ درصد حداقل یک بار به سالن تئاتر رفته‌اند. بیش از یک میلیون نفر از این بین یعنی ۴.۰۸ درصد فقط یک بار در سال به تئاتر رفته‌اند.

در رابطه با موسیقی نیز از بیش از ۴۰ میلیون نفر سوال شده است در یک سال اخیر موسیقی گوش کرده‌اید؟ حالا یا از طریق رادیو، تلویزیون یا از طریق تبلت و لپ‌تاپ و رایانه و موبایل. جالب است بدانید بیش از ۱۹ میلیون نفر گفتند: نه! یعنی ۳۲ درصد. ۴۰ میلیون و ۴۵۴ و ۹۵۷ نفر هم گفتند که موسیقی گوش داده‌اند.

درباره کتابخوانی (غیر درسی) آمار جالب است. ۳۰ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۷۲۶ نفر بادی به غبغب انداخته و گفتند: بله! یعنی ۵۸.۲ درصد از کل جامعه هدف. آن ۲۲ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۰ نفر چطور روی‌شان شد بگویند که هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌اند؟ آنها ۴۱.۸ درصد از این آمارند.

جالب است بدانید قمی‌ها در سرانه مطالعه اول هستند با ۲۰ ساعت و هفت دقیقه یعنی چیزی حدود ۱۳ ساعت بیش از میانگین همه استان‌ها که هفت ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه بوده است.

خراسان رضوی با ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه در رده دوم قرار دارد. این دو استان بافت فرهنگی و مذهبی دارند از این رو عجیب نیست که قرآن و کتاب‌های مذهبی نیز در صدر موضوعات مورد علاقه مردم بوده باشد. استان سوم نیز که یزد است با ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه وضع مشابهی دارد. استان ایلام هم با دو ساعت و ۴۸ دقیقه در انتهای جدول است.»روزنامه جام‌ جم در ادامه نوشت: «شما‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬می‌شنویم‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬می‌گویند‭ ‬ایرانیان‭ ‬رفتار‭ ‬فرهنگی‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬بهمانی‭ ‬دارند،‭ ‬کفری‭ ‬می‌شویم. ‬چرا؟‭ ‬چون‭ ‬معتقدیم‭ ‬چنین‭ ‬گزاره‌های‭ ‬قاطعانه‌ای‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬باید‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آمارهای‭ ‬مستند‭ ‬صادر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬باورهای‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬شخصی‭. ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬آمارها‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬بگوید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬انفرادی‭ ‬یا‭ ‬جمعی‌مان‭ ‬می‌گوییم‭ ‬که‭ ‬بهتر،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینیم‭ ‬آمارها‭ ‬وضعی‭ ‬خوشبینانه‌تر‭ ‬یا‭ ‬بدبینانه‌تر‭ ‬از‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬می‌گوییم‭ ‬ساخته‌اند،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بیاییم‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم‭ ‬تحلیل‌های‌مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬مستدل‭ ‬کنیم‭.‬

حالا‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬گزارشی ‭ ‬۶۰صفحه‌ای‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نتایج‭ ‬به‌ دست‌ آمده‭ ‬از‭ ‬آمارگیری‭ ‬گسترده‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

‬این‭ ‬گزارش‭ ‬هر‭ ‬آن چه‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬ذیل‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفتاری‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬هدف‌ قرار دادن ‭ ‬۴۰هزار‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افراد‭ ‬باسواد ‭ ‬۱۵ساله‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌است؛‭ ‬از‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬کنسرت‌ رفتن‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌ خواندن‭ ‬تا‭ ‬ورزش‌ کردن‭ ‬و‭ ‬وقت‌گذراندن‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی. ‬عجالتا‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬جدید‭ ‬نوشته‌ایم،‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬روزنامه‭ ‬جام‌ جم،‭ ‬مقولات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بررسی‌شان‭ ‬نشسته‌ایم. ‬اما‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬چه‭ ‬نکاتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬می‌گویند؟

از ۶۰ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۴۶ نفری که درباره سینما رفتن از آنها سوال شده، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر گفته‌اند در یک سال مورد مطالعه حداقل یک بار به سینما رفته‌اند. یعنی ۱۸.۹ درصد از جامعه آماری، این یعنی ۸۱.۱ درصد و به عبارتی بیش از ۴۸ میلیون نفر حتی یک بار هم به سینما نرفته‌اند.

طی این پروسه آماری از ۶۰ میلیون نفر پرسیده شده در یک سال اخیر به تماشای نمایشی نشسته‌اید یا نه. مع‌الاسف ۵۷ میلیون نفر باز هم صاف نگاه کرده‌اند توی چشم پرسشگر و گفتند: نه! این یعنی ۹۴.۹ درصد.

سه میلیون و ۹۵ هزار و ۹۸۱ نفر هم می‌شوند ۵.۱ درصد حداقل یک بار به سالن تئاتر رفته‌اند. بیش از یک میلیون نفر از این بین یعنی ۴.۰۸ درصد فقط یک بار در سال به تئاتر رفته‌اند.

در رابطه با موسیقی نیز از بیش از ۴۰ میلیون نفر سوال شده است در یک سال اخیر موسیقی گوش کرده‌اید؟ حالا یا از طریق رادیو، تلویزیون یا از طریق تبلت و لپ‌تاپ و رایانه و موبایل. جالب است بدانید بیش از ۱۹ میلیون نفر گفتند: نه! یعنی ۳۲ درصد. ۴۰ میلیون و ۴۵۴ و ۹۵۷ نفر هم گفتند که موسیقی گوش داده‌اند.

درباره کتابخوانی (غیر درسی) آمار جالب است. ۳۰ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۷۲۶ نفر بادی به غبغب انداخته و گفتند: بله! یعنی ۵۸.۲ درصد از کل جامعه هدف. آن ۲۲ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۰ نفر چطور روی‌شان شد بگویند که هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌اند؟ آنها ۴۱.۸ درصد از این آمارند.

جالب است بدانید قمی‌ها در سرانه مطالعه اول هستند با ۲۰ ساعت و هفت دقیقه یعنی چیزی حدود ۱۳ ساعت بیش از میانگین همه استان‌ها که هفت ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه بوده است.

خراسان رضوی با ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه در رده دوم قرار دارد. این دو استان بافت فرهنگی و مذهبی دارند از این رو عجیب نیست که قرآن و کتاب‌های مذهبی نیز در صدر موضوعات مورد علاقه مردم بوده باشد. استان سوم نیز که یزد است با ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه وضع مشابهی دارد. استان ایلام هم با دو ساعت و ۴۸ دقیقه در انتهای جدول است.»
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: