۰

خوردن داروی ساخته شده از جفت جنین

کد خبر: ۱۷۴۴۸۸
۱۵:۲۱ - ۱۴ آذر ۱۳۹۷
به گزارش «شیعه نیوز»، آیت‌الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره لوازم وداروی تهیه شده از جفت جنین پاسخ گفته است.

متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیارى از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟
پاسخ
نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: