۳۸

خروج يماني؛ نشانة حتمي ظهور

ابوذر ياسري
کد خبر: ۱۶۶۲۵
۰۵:۵۸ - ۱۱ فروردين ۱۳۸۹
در نشانه‌هاي ظهور، ويژگي‌هاي پيچيده‌اي دربارة شخصيّت رهبر قيام يماني بيان شده و روايات، در خصوص نام او گوناگون است. در يك سخن، نام او مردّد بين حسن يا حسين آمده12 و در ديگري سعيد ناميده شده و او را «نصر» نيز خوانده‌اند.13 دربارة دليل ناميدن وي به نصر، از رسول اكرم(ص) نقل شده كه زيرا خداوند را ياري مي‌رساند. 
اشاره:
روايات اهل بيت(ع) از پرچم يماني، به عنوان پرچم جهاد مسلّحانه با دشمنان قيام‌كنندة آل محمد(ص)، مهدي موعود(ع) نام برده‌اند. رسول اعظم(ص) در حالي كه يمنيان را مي‌ستود چنين فرمود: «[ايشان] قومي رقيق القلب و با ايمان راسخ‌اند كه «ياري‌كننده» از آنان است؛ [او] با همراهي هفتاد هزار نفر قيام مي‌كند و جانشين من و جانشين وصيّ‌ام را ياري مي‌كند».
مقالة حاضر به معرّفي يماني و دسته‌بندي روايات مربوط به قيام او و بيان اهميت حركت اين شخصيت عصر ظهور مي‌پردازد.

1. اهميت و جايگاه قيام يماني
در رواياتي از امامان معصوم ما، به وقوع نهضتي اسلامي در آخرالزّمان در يمن، قبل از ظهور امام عصر(ع) اشاره شده كه هدف آن، ياري آن حضرت و زمينه‌سازي ظهور مبارك ايشان است. در خصوص بررسي سندي و اعتبار حديثي اين دسته از روايات، طبق نقل نويسندة كتاب «عصر ظهور»1 و بنابر آنچه در روايات مربوط به امام مهدي(ع) آمده است، سند تعدادي از آنها صحيح2 و وقوع اين قيام حتمي است، و امامان اهل بيت(ع) آن را از جملة پنج نشانة قطعي ظهور مهدي موعود(ع) بر شمرده‌اند. در برخي از روايت‌ها پرچم يماني هدايت‌بخش‌ترين پرچم‌ها ياد شده؛ تا آنجا كه بر ضرورت پيوستن و دفاع از آن، بيش از پرچم شرقي ايراني (به رهبري خراساني) تأكيد شده است. آغاز قيام يماني مقارن شورش سفياني ـ اصلي‌ترين دشمن امام مهدي(ع) ـ در ماه رجب قبل از ظهور و محلّ آن صنعا، توصيف شده است. در اينجا به روايات مربوط به قيام يماني و ويژگي‌هاي ذكر شده براي آن دقّت مي‌كنيم.


الف) از نشانه‌هاي حتمي ظهور: امام صادق(ع) در بياني راجع به حتمي بودن علامت قيام يماني براي ظهور امام عصر(ع) فرمودند: «قبل از قيام قائم(ع) وقوع پنج علامت حتمي است: [خروج] يماني، سفياني، صيحة آسماني، كشته شدن نفس زكيّه و فرو رفتن در بيداء»،3 حضرت امام رضا(ع) نيز در خصوص كسي كه ادّعا مي‌كرد، امام زمان(ع) است، فرمودند: «قبل از ظهور، سفياني، يماني، مرواني و شعيب بن صالح خواهند آمد، پس او چگونه چنين ادّعايي مي‌كند؟»4


ب) شكنندة چشم سفياني: در سخني از امام ششم شيعيان نقل شده است كه آن حضرت(ع) ضمن اشاره به جايگاه قيام يماني، از او به عنوان شكنندة چشم سفياني ـ دشمن امام مهدي(ع) ـ ياد مي‌كنند: «سفياني كجا خواهد بود؟ و حال آنكه هنوز شكنندة چشم او از صنعاي يمن خروج نكرده است».5
ج) هم‌زماني با سفياني و خراساني: حضرت رضا(ع) در سخني ديگر، حركت يماني را هم‌زمان با شورش سفياني و خراساني در يك سال، يك ماه و يك روز بيان مي‌كنند و مي‌فرمايند: «خروج سفياني، يماني و خراساني در يك سال، يك ماه و يك روز و ترتيب آنها همچون رشته مهره‌ها پشت سر هم خواهد بود. سختي از هر سو پديد آيد، واي بر كسي كه با آنها مخالفت و دشمني كند».6

 د) هدايت‌بخش‌ترين پرچم‌ها: در ادامة روايت پيشين، امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «در ميان درفش‌ها (پرچم‌ها)، هدايت‌گرتر از درفش يماني وجود ندارد، چون درفش حق است و شما را به سوي صاحبتان دعوت مي‌كند».7

 ه‍) تخلف از او، جايز نيست: در روايتي كه ذكر شد، امام صادق(ع) در ادامة سخن بيان مي‌فرمايند كه، «وقتي يماني قيام مي‌كند، فروش اسلحه به مردم حرام است. پس به سوي او بشتابيد كه درفش او درفش هدايت است. بر هيچ مسلماني سرپيچي از او جايز نيست و اگر كسي چنين كند، اهل آتش است، زيرا او مردم را به حق دعوت مي‌كند».8

 و) يماني، پيرو علي(ع): از هشام بن حكم نقل شده است كه چون «طالب حق» خروج كرد، به امام صادق(ع) گفته شد: آيا اميدواريد اين شخص يماني باشد؟ حضرت فرمودند: «خير، يماني پيرو علي(ع) است، در حالي كه اين شخص از آن حضرت بيزاري مي‌جويد».9 نويسندة كتاب «الفجر المقدس و ارهاصات اليوم الموعود»10 يماني را از فرزندان زيدبن علي الحسين(ع) دانسته است.
112. نام و نسب يماني
در نشانه‌هاي ظهور، ويژگي‌هاي پيچيده‌اي دربارة شخصيّت رهبر قيام يماني بيان شده و روايات، در خصوص نام او گوناگون است. در يك سخن، نام او مردّد بين حسن يا حسين آمده12 و در ديگري سعيد ناميده شده و او را «نصر» نيز خوانده‌اند.13 دربارة دليل ناميدن وي به نصر، از رسول اكرم(ص) نقل شده كه زيرا خداوند را ياري مي‌رساند.14 چنان‌كه در روايات نخستين اين نوشتار، عنوان «منصور» براي او انتخاب شده بود كه به سبب ياري رساني‌اش نسبت به قيام امام عصر(ع) بود.15 همچنين در رواياتي ديگر به نقل از عبدالله بن عمرو بن عاص از رسول خدا(ص) آمده است كه پدر وي، قريشي است. در كتاب «فتن» ابن حماد آمده است: «اي اهل يمن، مي‌گويند كه منصور از شماست. سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، پدرش قريشي است و اگر بخواهم (قصد كنم) كه نسب او را تا دورترين جدّش نام ببرم، چنين كنم».16 از اين روايت برمي‌آيد كه «منصور» صرفاً كنية يماني است، نه نام او. به نقل نويسندة كتاب «رايات الهدي و الضّلال في عصر الظّهور» دلايلي قطعي در دست است كه ثابت مي‌كند، رهبر يماني از اهل بيت(ع) و خصوصاً از نسل امام حسين(ع) است.17

3. مختصّات قيام يماني
الف) زمان و محلّ آغاز قيام: در جمع‌بندي روايات يماني، بايد بگوييم كه دو دسته روايت در زمينة حركت وي وجود دارد به گونه‌اي كه زمان مشترك آن، قبل از خروج سفياني است. دستة نخست اين روايات، قيام وي را قبل از سفياني مي‌داند و دستة دوم، به قيام وي همراه با امام مهدي(ع) تصريح دارد؛ چنان‌كه مي‌فرمايد: «... آن پرچم حقّي است زيرا به جانب صاحبتان فرا مي‌خواند».18 از اين نكته آشكار مي‌شود كه قيام وي هم‌زمان با ظهور صاحب‌الامر(ع) است و مردم را به ياري آن حضرت فرا مي‌خواند.

در خصوص موقعيّت جغرافيايي قيام يماني، به شهرهايي هم‌چون: صنعا، عدن، كنده و منطقة ابين اشاره رفته است؛ البته روايات صنعا مستفيض بوده، از طريق شيعه و سنّي نقل شده است.19 گفته مي‌شود شايد منظور از نام‌هاي مختلف براي نقطة آغازين قيام، همانا تحديد پايتخت قيام باشد چنان‌كه از ايران نيز با نام‌هايي همچون خراسان، قم، طالقان و... ياد شده است، امّا بيشتر اين روايات بر خراسان و قم متمركز است.

ب) رنگ و نشان پرچم يماني: همان‌طور كه مي‌دانيم، در روايات مربوط به حركت‌هاي سياسي ـ نظامي
عصر ظهور، نشانه‌هاي رايات و پرچم‌هاي هر حركت بيان شده تا مؤمنان بتوانند در برخورد با اين قيام‌ها و رهبران آنها دچار اشتباه نشوند و در آن وقت و شرايط بسيار حساس تشخيص صحيح لازم را بدهند. به عنوان نمونه، رنگ پرچم قيام‌كنندة ايراني (خراساني) «سياه» گفته شده است.
در خصوص پرچم نهضت يماني، از امام صادق(ع) نقل شده است: «يماني از يمن با پرچم‌هاي سفيد خروج مي‌كند».20 امام علي(ع) نيز فرمودند: «[سفياني] لشكري را به مدينه مي‌فرستد... در آن هنگام، مهدي و سپيدنشان از مدينه به مكه مي‌گريزند».21 كه بنا بر روايت پيشين، گويا منظور از سپيدنشان همان يماني است. همچنين در خصوص يماني، در روايت ديگري از سطيح كاهن چنين نقل شده است كه، فرمانروايي كه مانند پنبه سفيد است، به نام حسن يا حسين از صنعاي يمن قيام مي‌كند22 كه با توجه به آنچه از صاحب اين نام و قيام‌كنندة يماني گفتيم، اين شخص بايد همان يماني موعود باشد.

ج) اهداف و مراحل قيام يماني: قيام يماني به چند مرحله قابل تقسيم است. اين مراحل عبارتند از:

1. اعلام همبستگي و هم‌پيماني نظامي با قيام خراساني: كه در ادامه از اين موضوع سخن خواهيم گفت.
2. دعوت و فراخوان يماني به سوي مذهب حقّة اهل‌بيت پيامبر(ص): در روايتي صحيح از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند: «هنگامي كه يماني قيام كرد، به سوي او برخيز و بر هيچ مسلماني جايز نيست كه با او به مقابله برخيزد؛ زيرا هر كس چنان كند، از اهل دوزخ باشد زيرا او به حق و راهي مستقيم فرا مي‌خواند».23 منظور از دعوت به حق در سخنان اهل بيت(ع)، دعوت به امامت است.

قيام يماني از اين نظر با نهضت خراساني كه امام علي(ع) آن را وصف نموده، مشترك است. آن حضرت(ع) دربارة خراساني مي‌فرمايند: «به حقيقت، براي آل محمّد(ص) در طالقان گنجي است كه خداوند آن را هر وقت كه بخواهد آشكار مي‌نمايد: [آنان] راهياني به سوي حق[اند] كه به دين خدا فرا مي‌خوانند».24 همچنان‌كه امام كاظم(ع) فرموده است: «مردي از اهل قم قيام مي‌كند و مردم را به سوي حق فرامي‌خواند...».25

3. ياري رساندن به انقلاب امام مهدي(ع) و فراخواندن به بيعت آن حضرت: اين هدف از اهداف قيام يماني پيش از اين نيز بيان شد كه، پرچم يماني از جمله پرچم‌هاي ياوران امام مهدي(ع) است.

د) هم‌پيماني يماني و خراساني: در روايات مربوطه به قيام يماني، به هم‌پيمان شدن وي با خراساني و ياري به او در برابر دشمنانش اشاراتي رفته است. مانند اين روايات: «و خداوند عزّوجلّ براي او ـ يعني امام مهدي(ع)ـ خراسان را مي‌گشايد و اهل يمن از او اطاعت مي‌كنند».26 امام رضا(ع) نيز در سخني اشاره به هم‌پيماني آن دو مي‌كنند، آنجا كه دربارة نشانه‌هاي نزديك به فرج از آن حضرت پرسيدند و ايشان فرمودند: «آيا به اجمال مي‌خواهي يا اكثار»؟ آن مرد مي‌گويد: بلكه اجمال بفرماييد، پس امام فرمودند: «هرگاه كه پرچم قيس را در مصر و پرچم كندي [يعني يماني] را در خراسان درك كردي».27

همچنين در بيان امير مؤمنان(ع) دربارة خصوصيات مشترك يماني و خراساني در جنگ دمشق و آزادسازي آن از سيطرة سفياني چنين آمده است: «و [سفياني] به روش ستمكاران نخستين عمل مي‌كند و خداوند از آسمان بر عملش خشم مي‌گيرد، آنگاه جواني را از مشرق كه به اهل بيت پيامبر(ص) فرامي‌خواند، عليه او برمي‌انگيزاند. اينان اصحاب پرچم‌هاي سياه هستند. خداوند به ايشان عزت اعطا و پيروزي را برايشان نازل مي‌فرمايد، پس احدي با ايشان به نبرد نمي‌پردازد مگر اينكه او را شكست مي‌دهند و سپاه قحطاني [يمني] به حركت درمي‌آيد... و جوان يمني در پي نابود كردن حمّاز جزيره [سفياني] است تا آنكه در دمشق فرود مي‌آيند و آن را [در مدّت زماني] سريع‌تر از دريا فتح مي‌كنند».28 و اين حديث در مقام توصيف رويارويي نظامي در مرزهاي سوريه بين خراساني و سفياني است كه پس از سپاه يماني تحت فرماندهي او براي ياري رساندن به خراساني وارد ميدان نبرد مي‌شوند.

و آخر سخن اينكه به هر روي، اشارات و تصريحات موجود در كلام حكيمانة امامان هدايت(ع)، «ساسـة العباد» شيعيان را، به ويژه ساكنان سرزمين‌هاي درگير، از جمله مناطق استراتژيكي همچون يمن و ايران را به تكاليف حسّاس و سرنوشت سازشان در سال‌هاي منتهي به ظهور مقدّس امام(ع) در شناخت حركت‌ها و رهبران آنها و اقدام به موقع بيش از پيش توجّه مي‌دهد؛ باشد كه متوجّه گرديم.

ه‍) پيوستن يماني به امام مهدي(ع): يماني، چند ماه پس از قيام و نهضت خود در يمن، سرانجام به سرزمين حجاز مي‌رود و پس از آشكار شدن امام مهدي(ع) در ميان گروه اندك ياران خويش در مدينه، در كنار آن بزرگوار قرار مي‌گيرد.

و) حركت يماني به همراه امام مهدي(ع) از مدينه: پس از آنكه سفياني، لشكر خود را براي دستگيري امام مهدي(ع) به مدينه مي‌فرستد، يماني همراه با امام زمان(ع) به مكه مي‌رود. چنانكه در روايت اميرالمؤمنين(ع) نيز آمده است: «سپاهي به مدينه فرستاده مي شود. پس هر كس از آل محمد(ص) را كه توانستند، مي‌گيرند و مردان و زنان از بني‌هاشم كشته مي‌شوند. در آن هنگام، مهدي و سپيدنشان از مدينه به مكه مي‌گريزند. پس گروهي در جستجوي آن دو فرستاده مي‌شوند، در حالي كه آن دو به حرم خدا و امنيت او رسيده‌اند».29
از ارطاط نيز نقل شده است: «سپس مهدي و منصور از مدينه در حال فرار خارج مي‌شوند و سفياني گروهي را براي گرفتن آن دو مي‌فرستد. پس هنگامي كه مهدي و منصور به مكه رسيدند، لشكريان سفياني در بيداء فرود مي‌آيند و در زمين فرو مي‌روند. سپس مهدي(ع) خارج مي‌شود تا آنكه از مدينه عبور كند».30

ز) فرجام قيام يماني
گفتيم كه نقطة مقابل يماني، دشمن سرسخت امام مهدي(ع) يعني سفياني است كه يماني با وي درگير مي‌شود. در مجموعة روايات اهل بيت(ع) خبري مبني بر شكست يماني به ما نرسيده است. البته در «الفتن» ابن حمّاد از خروج كنندة ديگري از يمن نيز نام برده شده است كه مردم را مانند كشتار عصر جاهليت مي‌كشد و رنگ پرچمش زرد است. او نيز با سفياني درگير و در نهايت مغلوب مي‌شود.31 اما با توجه به نوع اعتقاد و روش بر حقّ يماني موعود و رنگ متفاوت پرچم او با فرد ياد شده، حكم به تفاوت حركت اين دو شخص داده شده و گفته شده شايد وي قحطاني، قيام‌كنندة ظالمي كه از سفياني شكست مي‌خورد و به دست يماني موعود كشته مي‌شود، باشد.

در خصوص فرجام قيام يماني موعود، كه از او با صفت منصور ياد شده، در رواياتي از امام صادق(ع) نقل شده است: «سفياني با هر كسي كه با او درگير شود، چيره مي‌شود مگر يماني. ... سپس يماني را هدف قرار مي‌دهد. پس يماني براي دفع شرّ او به پا مي‌خيزد و سفياني در پي جنگ‌هاي فراوان و درگيري‌هاي سخت شكست مي‌خورد و يماني او را دنبال مي‌كند. در نتيجه، جنگ‌ها و شكست‌هاي سفياني زياد مي‌شود. پس يماني، سفياني و پسرش را كنار رود «لوّ» در ميان اسيران مي‌يابد و آن دو را تكّه تكّه مي‌كند».32

ماهنامه موعود شماره 108  

پي‌نوشت‌ها:

1. نک: عصر ظهور، ترجمة مهدي حقّي، ص 149.
2. سند صحيح، سندي است که تمام راويان آن مورد وثوق‌اند.
3. شيخ طوسي، الغيبـة، ص267؛ كمال‌الدّين صدوق، ص649؛ ارشاد مفيد، ج2، ص279؛ طبرسي، إعلام الوري، ص426.
4. بحارالانوار، ج 52، ص 233.
5. معجم احاديث الامام المهدي(ع)، ج3، ص478، به نقل از: شيخ محمّد جواد خراساني، مهدي منتظر، ص257.
6.كتاب الغيبـة، نعماني، ص171؛ بحارالانوار، ج52، ص232؛ إعلام الوري، ص429.
7. بشارة الاسلام، ص 93 به نقل از: كتاب الغيبـة نعماني.
8. همان.
9. بحارالانوار، ج 52، ص 75.
10. اين كتاب با عنوان «شش ماه پاياني» توسّط انتشارات موعود عصر(عج) به فارسي برگردانده شده است.
11. مجتبي الساده، شش ماه پاياني، ترجمة محمود مطهري‌نيا، ص89.
12. بحارالانوار، ج 52، ص 162.
13. کنز العمّال، ص 11، ح 31442 به نقل از ابن عساکر.
14. همان.
15. كتاب الغيبـة نعماني، ص 39.
16. ابن حمّاد، الفتن، ص 237.
17. الفتلاوي، مهدي، رايات الهدي و الضلال في عصر الظهور، ص 100.
18. كتاب الغيبـة نعماني، ص171؛ بحارالانوار، ج52، ص232.
19. رايات الهدي و الضّلال في عصر الظّهور، ص101.
20. مختصر اثبات الرجعـة، ح 16؛ به نقل از مجلة تراثنا، سال 2، ش 4، صص 454ـ455.
21. ابن حماد، الفتن، ص 223، جزء 5، ح 877.
22. بحارالانوار، ج 51، ص 163، ب 11.
23. ر.ك: كتاب الغيبـة، نعماني، ص 171، بحارالأنوار، ج 52، ص 232.
24. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج7، ص48.
25. بحارالانوار، ج60، ص216.
26. يوسف شافعي، عقدالدّرر، ص90.
27. إعلام الوري، ص429.
28. متّقي هندي، كنزالعمال، ص14، ح3968.
29. ابن حماد، همان.
30. همان، ص 212، جزء 4، ح 850.
31. همان، ص 199، جزء 4، ح 809.
32. مختصر اثبات الرجعـة، ح 16؛ به نقل از مجلة تراثنا، سال 2، ش 4، صص 454ـ455.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۸
نظرات بینندگان
ن -
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
تشکر اززحمات شما
بهرام
New Zealand
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
با عرض سلام و تشکر.
راستش یک سئوال دارم . نظر برادران شیعه و مسمان برای من مهم است . من هنوز سرگردانم ه آیا جناب احمد الحسن همان یمانی موعود است ؟ اگر با دلایل کافی به این ایمان دارید چگونه می شود در این راه یاری کرد ؟
علی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
سلام
چراتاحالا اسمی از یمانی برده نشده بود
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
عالی بووووووووووود.
احسان
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
سلام ممنون تا حالا اصلا
جریان نبودم
آیا این سفیانی ربطی به داعش داره؟
مجتبی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
در آینده نیروهای داعش زیر بیرق سفیانی خواهند رفت
روسانا
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
ممنون..ببخشید یه سوال داشتم :
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
درود ورحمت خدا بر شیعیان شیردل یمن و بحرین و عربستان لعنت خدا بر وهابی های حرامی داعشی و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و عربستان سعودی تروریست پرور
یاسر شکری
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
انشاءالله
امیرحسین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
ممنون جالب بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
سلام لطفا در مورد احمدالحسن یمانی (ع)بیشتر توضیح دهید
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
ممنون عالی بود
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
مرسی با اینکه این مطالب را قبلا خونده بودم ولی با اتفاقای که میفته همه چی داره روشن تر میشه واین نوید نزدیک شدن ظهور امام زمان عج می باشد انشاله که از یاران وپیروانش باشیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰
نجات را باید از خود آغاز کنیم !
سیدرضا
United States
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰
خلی خوب است خداوند بر توفیقات شما بیفزاید
سجاد
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
واییی این مطلب سال 89 نوشته شده . الان سال 94 هستش و همه داره اتفاق میوفته ..آزاد سازی دمشق بدست سید خراسانی. قیام یمن .. حمله عربستان به یمن .. همبسنگی ایران یا یمن .. خیلی جالبههه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
کاش لایق دیدار شویم
ناصر
United Kingdom
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
مرگ بر عربستان سعودی اسرائیلی وامریکای صفت نجاست خوار خایئن به اسلام ودرود فراوان به شیردلان یمنی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
خاک بر سر ال سعود تمام با اجدادشان ابو سفیان و یزید محشور میشوند
رسول
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
سلام
عالی بود
التماس دعا
احمد ابو رقیبه
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
ای خدا خیلی منتظرم .... کی میاد ؟

خیلی دلم میخواد ببینمش . هرچند لیاقت ندارم از سربازاش باشم
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
سلام دست خدا بالای دستهاس کاش من اون روز کافر نباشم لعنت خدا به همه ی ظالمین
فدایی ولایت
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
خدایا مرا ثابت قدم گردان تا روز موعود در رکابش باشم "
اللهم عجل لویک الفرج
زينب
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
سلام خدا به شماتوفيق روزافزون دهد من منتظر ظهور امام مهدي هستم صبح وشام براي ظهورش دعا ميكنم اميدوارم چشم ما به جمال نورانيش هر چه زودتر روشن شود ولايق باشيم زير پرچمش قرار بگيريم.
عباس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۷
خدایامن که لایق نیستم اما توسرچشمه ی فیضی ماروهم باامام عصرمشهوربگردان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
به نظر من قیام مردم یمن یه نشونه است. ولی هنوز تا ظهور خیلی مونده. چون گفته شده ظهور سید خراسانی و یمنی و سفیانی در یک سال و یک ماه و یک روز اتفاق میافته درحالی که ما امروزه چنین اخباری رو دریافت نکردیم
Mostafs
Germany
۰۴:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
واقعا عالی بود خواهان اطلاعات بیشتر هستم
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
الاهی گاهی نگاهی
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
ایا ایت الله حسن نصر الله همان سید یمانی اسب
محمود
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
باسلام وعرض خسته نباشید. دوروزپیش مطالب کاملی که ازروایات اهل بیت (ع‏)بدستم رسیده بودوبطوراجمالی وقایع عصرظهورمانندقیام خراسانی سرداریمنی وسفیانی،ندای آسمانی وقتل نفس زکیه بودودرنهایت ظهورآقاامام زمان (عج‏)بودراپس ازتحقیق بسیارارسال کردم. چه خوب بودآنهاراچاپ می نمودیدتاعموم مسلمانان استفاده میکردند.والله اعلم باالصواب.تشکر
ناشناس
Germany
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بلی ظهور حتمی است
مختاریوسفیان
Afghanistan
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
ممنون خیلی تحقیق خوبی بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
سید خراسانی 4سال پیش قیامش رابانام تنهای تنها آغاز کرده است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
من یمانی را زیارت کردم،هنوز قیام اشکار اغاز نشده،
الامان فی آخرالزمان من الیمان
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
با سلام به همه ی متصدیان این سایت انشالله که همیشه برقرار باشید
بدانید که وعده ی خداوند نزدیک است و بزودی حقایق بزرگی آشکار خواهد شد اگر واقعا شیعه هستید و شیعه را بر حق میدانید بدانید که ظهور بسیار نزدیک شده و میتوانم حقایق بزرگی را آشکار کنم حق و علم نزد غلی ع و اولاد اوست پس مارا یاری کنید که خداوند ارحم الراحمین است تلفن : 09166034404
امین
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
انشاالله اگر زده بودیم ازیاران باوفای یمانی باشیم
خدایا ماراهدایت کن
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
به نظر من احمد اسماعیل گاطع به هیچ عنوان مصداق سید یمانی رو نداره به دروغ خودش رو سیدجازده
من خیلی مطالعه دراین زمینه داشتم خدا خودش دستشو براهمه رو کنه تا جوونای پاکمون روبه بیراهه نکشه
یا امام زمان کمک کن
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
بخدا سوگنده یمانی همان حق هست ! لبیک یا مهدی لبیییییک یا مهدی (ج)