۰

شیعه در بیان نبی اکرم (ص)

ای علی! خداوند تو و نسل تو و فرزندان و خویشاوندانت و شیعیانت را بخشیده است.
کد خبر: ۱۰۹۲۸۴
۱۵:۱۸ - ۱۵ دی ۱۳۹۴

شیعه نیوز: ای علی! خداوند تو و نسل تو و فرزندان و خویشاوندانت و شیعیانت را بخشیده است.
 
اخبار رسیده از زبان پیامبر  (صلی الله علیه و آله) دربارۀ شیعیان علی  (علیه السلام) که در اصل شیعۀ خود پیامبر  (صلی الله علیه و آله) بودند، نقاب از چهرۀ حقیقت برمی دارد و نشان می دهد شماری از مهاجران، گرد علی  (علیه السلام) حلقه زدند که حتی در همان دوران رسالت نیز به شیعیان علی  (علیه السلام) ، معروف بودند. رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) نیز بارها آنان را از رستگاران خواند. اگر کسی دراین باره گرفتار شک و تردید باشد، شماری از نصوص وارده دراین باره را نقل می کنیم:

١. ابن مردویه به نقل از عایشه می نویسد:
گفتم ای رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) ! گرامی ترین آفریدگان نزد خدا چه کسانی هستند؟ فرمود: ای عایشه! مگر این آیه را نخوانده ای که می فرماید: «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند، اینان بهترین آفریدگانند»(۱).(۲)
٢. ابن عساکر از جابر بن عبدالله نقل می کند:
ما نزد پیامبر  (صلی الله علیه و آله) بودیم که علی  (علیه السلام) از راه رسید. آن گاه پیامبر  (صلی الله علیه و آله) فرمود: «به آن که جانم به دست اوست، سوگند، او و شیعیانش در روز رستخیز رستگارانند» . و این آیه نازل گردید: «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردند، اینان بهترین مردم هستند» . از آن پس، هرگاه یاران پیامبر  (صلی الله علیه و آله) ، علی  (علیه السلام) را می دیدند، می گفتند: «بهترین مردم آمد» .(۳)

٣. ابن عدی و ابن عساکر نیز از ابوسعید – به طور مرفوع- چنین نقل کردند:
«علی بهترین مردم است» .(۴)

۴. ابن عدی از ابن عباس نقل می کند:
هنگامی که آیۀ «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند، اینان بهترین مردم هستند» فرود آمد، رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) به علی فرمود: «بهترین مردم، تو و شیعیان تو هستید و در روز رستخیز هم شما خشنودید و هم خداوند از شما خشنود است» .(۵)

۵. ابن مردویه از علی  (علیه السلام) نقل کرده است:
رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) به من فرمود: «آیا قول خدای را نشنیده ای که می گوید: «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند بهترین مردم هستند» . اینان تو و شیعیان تو هستید و وعده گاه من و شما
بر سر حوض است. وقتی که امت ها برای پس دادن حساب بیایند، شما رو سفیدید» (۶)

۶. ابن حجر در کتاب «صواعق» به نقل از ام سلمه می نویسد:
شبی نوبت من بود و رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) نزد من حضور داشت. آن گاه فاطمه و پس از او علی  (علیه السلام) به خانۀ من آمدند. رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای علی! تو و یارانت در بهشتید. تو و شیعیانت در بهشتید» . (۷)

٧. ابن اثیر نیز در کتاب «نهایه» چنین نوشته است:
رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) به علی فرمود: «ای علی! تو و شیعیانت در حالی به حضور پروردگار می رسید که شما از خداوند و خداوند از شما خشنود است و دشمنان تو در حالی حاضر می شوند که خشمناکند و در زنجیر» . آن گاه دست بر گردنش افکند تا چگونگی در زنجیر بودن گردن را نشان بدهد.

٨. زمخشری در کتاب «ربیع» آورده است:
رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای علی! چون روز رستخیز فرا رسد، من دامن خدای تعالی را می گیرم و تو دامن مرا می گیری و فرزندانت دامن تو را می گیرند و شیعیان فرزندانت دامن آنان را می گیرند و پس می بینی به رفتن ما به کجا فرمان داده می شود» .(۸)

٩. احمد در «المناقب» آورده است:
پیامبر  (صلی الله علیه و آله) به علی  (علیه السلام) گفت: «آیا دوست نمی داری که در بهشت همراه من باشی و حسن و حسین و فرزندانمان پشت سر ما و زنان ما پشت سر فرزندانمان باشند و شیعیان ما در سمت چپ و راست ما قرار داشته باشند؟ !»(۹)

١٠. طبرانی نقل کرده است که پیامبر  (صلی الله علیه و آله) به علی  (علیه السلام) گفت:
نخستین چهار کسی که به بهشت وارد می شوند، من، تو، حسن و حسین هستیم و فرزندان ما پشت سر ما و زنان ما پشت سر فرزندان ما و شیعیان ما در سمت چپ و راست ما هستند.(۱۰)

١١. دیلمی نیز چنین آورده است:
ای علی! خداوند تو و نسل تو و فرزندان و خویشاوندانت و شیعیانت را بخشیده است. پس تو را بشارت باد. تو کسی هستی که از شرک و کفر جدا شده و از علم و ایمان پُر گشته ای. (۱۱)

١٢. دیلمی به نقل از پیامبر  (صلی الله علیه و آله) می گوید:
تو و شیعیان تو بر حوض وارد می شوید، درحالی که سیرابید و سیراب می کنید. روهایتان سپید است و دشمنانت در حالی بر حوض وارد می شوند که تشنه اند و غل و زنجیر بر گردن دارند.(۱۲)

١٣. مغازلی به سند خویش از انس بن مالک روایت کرده است:
رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) فرمود: «از امت من هفتاد هزار تن بدون حساب به
بهشت وارد می شوند» . آن گاه رو به علی کرد و گفت: «آنان شیعیان تو هستند و تو امام آنان هستی» .(۱۳)

١۴. مغازلی از کثیر بن زید نیز چنین روایت کرده است:
اعمش بر منصور وارد شد. چون چشمش به او افتاد، گفت: «ای سلیمان! در صدر بنشین» . گفت: «من هر جا بنشینم صدر مجلس همان جاست» ، تا آنکه ضمن سخنانش گفت: «حدیث کرد مرا رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) و فرمود: جبرئیل اینک نزد من آمد و گفت: انگشتر عقیق به دست کنید که نخستین سنگی که به یگانگی خداوند و رسالت من و جانشینی علی و امامت فرزندانش و به بهشت رفتن شیعیانش گواهی داده، همین سنگ است» .(۱۴)
١۵. او همچنین با سند خویش، از سلمان فارسی، از رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که گفت:
ای علی! انگشتری به دست راست کن تا از مقربان باشی. گفت: «ای رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) ! مقربان چه کسانی هستند» . فرمود: «جبرئیل و میکائیل» . گفت: «ای رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) ! چه انگشتری به دست کنم» ؟ گفت: «عقیق سرخ؛ زیرا آن کوهی است که به یگانگی خداوند و نبوت من و جانشینی تو و امامت فرزندان تو و به بهشت رفتن
دوستانت و به فردوس رفتن شیعیان تو و فرزندانت، گواهی داده است» . (۱۵)
 
________________________________________
۱- بینه:٢ .
۲- الدر المنثور، سیوطی، ج ۶، ص۵٨٩.
۳- الدر المنثور، سیوطی، ج۶، ص ۵٨٩.
۴- همان.
۵- همان.
۶- الدر المنثور، ج۶، ص۵٨٩.
۷- الصواعق المحرقۀ، ص ١۶١.
۸- ربیع الأبرار، ج١، ص١٢٩.
۹- الصواعق، ص١۶١.
۱۰- همان.
۱۱- همان.
۱۲- همان.
۱۳- مناقب، مغازلی، ص٢٩٣.
۱۴- همان، ص٢٨١؛ سید بحرانی، غایۀ المرام به نقل از مغازلی. تدبر در برخی آیه های شریفه که نشان می دهد عموم موجودات از علم و شعور برخوردارند، مثل آیه: «برخی از آنها از ترس خدا فرو می غلتند» . بقره: ٧۴ ، تصدیق آنچه در حدیث شریف آمده، مبنی بر شهادت عقیق بر وحدانیت خداوند را آسان می کند.
۱۵- علل الشرائع، ص ١۵٨.

انتهای پیام/ 852

منبع :کتاب شیعه در گذر تاریخ

 

T

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: