آیا امام حسین( علیه السلام ) در شب عاشورا خطاب به یاران خاص خود از جمله حضرت عباس فرمودند:"بیعت خود را از شما برداشتم ، شما هم اگر می خواهید بروید؟

با توجه به انفاق امامان (علیه السلام ) شغل ائمه (علیه السلام ) چه بود؟ و از کجا این قدر اموال به دست می آوردند؟

خلیفه دوم عمر بن الخطاب در چه تاریخی از دنیا رفت؟

در مورد دو فرد به نام یهودا که یکی برادر یوسف( علیه السلام ) و دیگری از حواریون عیسی( علیه السلام ) بود، توضیحاتی ارائه کنید؟

آیا امیر المؤمنین( علیه السلام )، خطاب به فرزندشان عباس( علیه السلام ) فرمودند که تو برای حسین( علیه السلام ) ذخیره شده ای؟

آیا صحیح است که هنگام ضربت خوردن امام علی ( علیه السلام ) در نمار صبح، امام حسن و امام حسین حضور نداشتند؟

چرا پرتاب کردن بت¬ها توسط پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) و پیامبر اکرم ( علیه السلام ) قبل از فتح مکه انجام نشد؟ آیا این کار، آزردن افراد بت پرست نبود؟

مختصری از زندگی شهید اول

صحابی ای که پیامبر او را مخاطب قرار داد و فرمود: حتماً قسطنطنیه را فتح می کنی و چه خوبند امیر آن و سربازانش، کیست؟

چرا پیامبر اسلام در خانه خود به خاک سپرده شد؟

قبلی۲بعدی