آیا منظور از «العالم» که در برخی روایات از ایشان نقل شده است، تنها امام کاظم( علیه السلام ) است؟

در روایتی؛ سفارش شده تا دوستان خود را افزایش دهیم، ولی در روایتی دیگر، توصیه شد که به دنبال افزایش تعداد دوستان نباشیم. دلیل این ناهمخوانی چیست؟!

آیا امام علی( علیه السلام ) معتقد بود که «بیشتر زیبارویان، سست عقل هستند»؟!

«اذکار سبعه» که سفارش به خواندن آن شده است، چیست و چه اثراتی دارد؟

چرا در تمام قرآن، از عبارت «تجری من تحتها الانهار» استفاده شده و تنها در یک آیه، حرف جر «مِن» وجود ندارد؟

آیا امام رضا( علیه السلام ) در ارتباط با صوفی فرمود، کسی به آنان نمی‌گرود مگر از روی مکر و حیله، گمراهی و یا حماقت؟!

معنای تمثل روح در داستان حضرت مریم( علیه السلام ) چیست؟

آیا حضرت آدم( علیه السلام ) دچار گناه و لغزش شد؟ مگر انبیا از خطا و گناه منزه نیستند؟

حضرت موسى( علیه السلام ) با آن‌که پیامبر اولوالعزم بود؛ چرا علم حضرت خضر( علیه السلام ) از او بیشتر بود؟

چرا ما باید برای اشتباه حضرت حضرت آدم( علیه السلام )، با گرفتارشدن به گناه، در کرۀ زمین مجازات شویم؟

قبلی۲بعدی