خلاصه‌ای از زندگی حضرت ابراهیم( علیه السلام ) را بر اساس قرآن و گزارش‌های روایی و تاریخی بیان کنید.

نام حضرت عیسی چند بار در قرآن آمده است؟

آیا منظور از قید «أُمَّةً مُّسْلِمَةً» در آیه 128 سورۀ بقره، پیامبر اکرم( صلی الله علیه و آله و سلم ) و امّت ایشان است؟ و مراد حضرت ابراهیم( علیه السلام ) از عبارت «أَرِنَا مَنَاسِکَنَا» در این آیه چیست؟

آیا غیر از شمعون، دیگر حواریون حضرت عیسی ( علیه السلام ) نیز اوصیای ایشان بودند و چرا همۀ آنان در یک وقت و با هم بودند؟

این‌که در برخی از نوشته‌ها ادعا شده است، ذبیح حضرت ابراهیم( علیه السلام ) اسحاق بوده نه اسماعیل، آیا این ادعا صحت دارد؟

آیا بقایایی از عذاب قوم عاد و ثمود، قوم لوط و ... امروزه وجود دارد؟ اگر دارد در چه کشورهایی است تا بتوان با اطمینان بیشتری به وجود آن‌گونه عذاب‌ها ایمان آورد؟

به دلیل چه امتیازی خداوند به حضرت سلیمان( علیه السلام ) مُلک و حکومت بی‌مانند عطا فرمود؟ آیا حکومت او از حکومت امام زمان( عجه الله تعالی فرجهم الشریف ) وسیع‌تر و قدرتمند‌تر است؟

برخی آیات نشانگر تبعید حضرت نوح بوده و برخی بیانگر سخن مستقیم کفار با ایشان است! آیا این دو گروه از آیات با هم سازگارند؟

حضرت هود( علیه السلام ) که بود؟ آیا در کتاب مقدس به داستان حضرت هود( علیه السلام ) اشاره شده است؟

مراد از کلمة الله بودن عیسی و کلماتی که آدم( علیه السلام ) با آن توبه کرد چیست؟

قبلی۴بعدی