شیعه نیوز | Shia News Agency

برچسب ها - دینار عراق
برچسب: دینار عراق
مالزی 971 لیر ترکیه 1547 ریال عربستان 797 دینار کویت... 10720 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3890 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1833 دینار...
کد خبر: ۶۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵


مالزی 959 لیر ترکیه 1547 ریال عربستان 797 دینار کویت... 10720 درهم امارات 822 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3885 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1832 دینار...
کد خبر: ۶۲۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴


مالزی 958 لیر ترکیه 1532 ریال عربستان 798 دینار کویت... 10635 درهم امارات 819 هزار دینار عراق 2427 یوان چین... منات آذربایجان 3835 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۲۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰


مالزی 958 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 798 دینار کویت... 10635 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2427 یوان چین... منات آذربایجان 3835 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۲۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹


مالزی 967 لیر ترکیه 1536 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10690 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2425 یوان چین... منات آذربایجان 3873 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1836 دینار...
کد خبر: ۶۲۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸


مالزی 967 لیر ترکیه 1536 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10690 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2425 یوان چین... منات آذربایجان 3873 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1836 دینار...
کد خبر: ۶۲۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷


مالزی 963 لیر ترکیه 1532 ریال عربستان 810 دینار کویت... 10630 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2410 یوان چین... منات آذربایجان 3865 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1827 دینار...
کد خبر: ۶۲۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵


مالزی 978 لیر ترکیه 1537 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲


مالزی 978 لیر ترکیه 1551 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 831 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱


مالزی 978 لیر ترکیه 1551 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰


مالزی 981 لیر ترکیه 1558 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10815 درهم امارات 834 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷


مالزی 979 لیر ترکیه 1554 ریال عربستان 817 دینار کویت... 10790 درهم امارات 831 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶


مالزی 979 لیر ترکیه 1557 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10835 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵


مالزی 979 لیر ترکیه 1568 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10835 درهم امارات 836 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴


مالزی 974 لیر ترکیه 1533 ریال عربستان 809 دینار کویت... 10740 درهم امارات 829 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3875 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1825 دینار...
کد خبر: ۶۲۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳


مالزی 979 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 822 دینار کویت... 10780 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3865 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1815 دینار...
کد خبر: ۶۱۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱


مالزی 990 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 840 دینار کویت... 11000 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2500 یوان چین... آذربایجان 3900 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1900 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰


مالزی 980 لیر ترکیه 1500 ریال عربستان 825 دینار کویت... 10600 درهم امارات 825 هزار دینار عراق 2500 یوان چین... آذربایجان 3900 روبل روسیه 100 لاری گرجستان 1900 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۱۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۹


مالزی 1000 لیر ترکیه 1550 ریال عربستان 840 دینار کویت... 10800 درهم امارات 830 هزار دینار عراق 2500 یوان چین... آذربایجان 3900 روبل روسیه 100 لاری گرجستان 1900 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۱۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸


مالزی 1010 لیر ترکیه 1550 ریال عربستان 825 دینار کویت... 11000 درهم امارات 840 هزار دینار عراق 2600 یوان چین... آذربایجان 4000 روبل روسیه 110 لاری گرجستان 1800 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷