شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

برچسب ها - دینار عراق
برچسب: دینار عراق
مالزی 958 لیر ترکیه 1539 ریال عربستان 793 دینار کویت... 10685 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3810 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1797 دینار...
کد خبر: ۶۳۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


مالزی 978 لیر ترکیه 1553 ریال عربستان 812 دینار کویت... 10835 درهم امارات 827 هزار دینار عراق 2580 یوان چین... آذربایجان 3933 روبل روسیه 112 لاری گرجستان 1876 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۳۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷


مالزی 969 لیر ترکیه 1543 ریال عربستان 796 دینار کویت... 10685 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2465 یوان چین... آذربایجان 3878 روبل روسیه 100 لاری گرجستان 1828 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۳۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶


مالزی 971 لیر ترکیه 1547 ریال عربستان 797 دینار کویت... 10720 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3890 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1833 دینار...
کد خبر: ۶۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵


مالزی 959 لیر ترکیه 1547 ریال عربستان 797 دینار کویت... 10720 درهم امارات 822 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3885 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1832 دینار...
کد خبر: ۶۲۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴


مالزی 958 لیر ترکیه 1532 ریال عربستان 798 دینار کویت... 10635 درهم امارات 819 هزار دینار عراق 2427 یوان چین... منات آذربایجان 3835 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۲۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰


مالزی 958 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 798 دینار کویت... 10635 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2427 یوان چین... منات آذربایجان 3835 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۲۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹


مالزی 967 لیر ترکیه 1536 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10690 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2425 یوان چین... منات آذربایجان 3873 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1836 دینار...
کد خبر: ۶۲۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸


مالزی 967 لیر ترکیه 1536 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10690 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2425 یوان چین... منات آذربایجان 3873 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1836 دینار...
کد خبر: ۶۲۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷


مالزی 963 لیر ترکیه 1532 ریال عربستان 810 دینار کویت... 10630 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2410 یوان چین... منات آذربایجان 3865 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1827 دینار...
کد خبر: ۶۲۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵


مالزی 978 لیر ترکیه 1537 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲


مالزی 978 لیر ترکیه 1551 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 831 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱


مالزی 978 لیر ترکیه 1551 ریال عربستان 821 دینار کویت... 10815 درهم امارات 828 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3850 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1843 دینار...
کد خبر: ۶۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰


مالزی 981 لیر ترکیه 1558 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10815 درهم امارات 834 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷


مالزی 979 لیر ترکیه 1554 ریال عربستان 817 دینار کویت... 10790 درهم امارات 831 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶


مالزی 979 لیر ترکیه 1557 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10835 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵


مالزی 979 لیر ترکیه 1568 ریال عربستان 819 دینار کویت... 10835 درهم امارات 836 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3870 روبل روسیه 103 لاری گرجستان 1830 دینار...
کد خبر: ۶۲۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴


مالزی 974 لیر ترکیه 1533 ریال عربستان 809 دینار کویت... 10740 درهم امارات 829 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3875 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1825 دینار...
کد خبر: ۶۲۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳


مالزی 979 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 822 دینار کویت... 10780 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3865 روبل روسیه 102 لاری گرجستان 1815 دینار...
کد خبر: ۶۱۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱


مالزی 990 لیر ترکیه 1528 ریال عربستان 840 دینار کویت... 11000 درهم امارات 833 هزار دینار عراق 2500 یوان چین... آذربایجان 3900 روبل روسیه 105 لاری گرجستان 1900 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰