شیعه نیوز | Shia News Agency

برچسب ها - دینار عراق
برچسب: دینار عراق
رینگیت مالزی 938 لیر ترکیه 1486 ریال عربستان 796 دینار... کویت 10520 درهم امارات 817 هزار دینار عراق 2435 یوان... منات آذربایجان 3766 روبل روسیه 96 لاری گرجستان 1783 دینار...
کد خبر: ۶۴۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳


مالزی 962 لیر ترکیه 1508 ریال عربستان 814 دینار کویت... 10645 درهم امارات 821 هزار دینار عراق 2493 یوان چین... آذربایجان 3833 روبل روسیه 100 لاری گرجستان 1819 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۴۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1507 ریال عربستان 812 دینار... کویت 10615 درهم امارات 819 هزار دینار عراق 2498 یوان... منات آذربایجان 3832 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1822 دینار...
کد خبر: ۶۴۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۳۰


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1507 ریال عربستان 812 دینار... کویت 10615 درهم امارات 819 هزار دینار عراق 2498 یوان... منات آذربایجان 3832 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1822 دینار...
کد خبر: ۶۴۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1507 ریال عربستان 804 دینار... کویت 10665 درهم امارات 820 هزار دینار عراق 2475 یوان... منات آذربایجان 3829 روبل روسیه 98 لاری گرجستان 1819 دینار...
کد خبر: ۶۳۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1507 ریال عربستان 804 دینار... کویت 10665 درهم امارات 820 هزار دینار عراق 2475 یوان... منات آذربایجان 3829 روبل روسیه 98 لاری گرجستان 1819 دینار...
کد خبر: ۶۳۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1514 ریال عربستان 805 دینار... کویت 10695 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2475 یوان... منات آذربایجان 3829 روبل روسیه 98 لاری گرجستان 1819 دینار...
کد خبر: ۶۳۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶


رینگیت مالزی 962 لیر ترکیه 1511 ریال عربستان 806 دینار... کویت 10595 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2485 یوان... منات آذربایجان 3833 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1822 دینار...
کد خبر: ۶۳۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۵


رینگیت مالزی 958 لیر ترکیه 1522 ریال عربستان 803 دینار... کویت 10630 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2535 یوان... منات آذربایجان 3814 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۳۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۱


رینگیت مالزی 958 لیر ترکیه 1522 ریال عربستان 803 دینار... کویت 10630 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2535 یوان... منات آذربایجان 3814 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1814 دینار...
کد خبر: ۶۳۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰


رینگیت مالزی 948 لیر ترکیه 1518 ریال عربستان 798 دینار... کویت 10610 درهم امارات 822 هزار دینار عراق 2490 یوان... دینار بحرین 7935 ریال عمان 7789 ریال قطر 828 دلار...
کد خبر: ۶۳۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹


رینگیت مالزی 956 لیر ترکیه 1535 ریال عربستان 804 دینار... کویت 10635 درهم امارات 825 هزار دینار عراق 2475 یوان... منات آذربایجان 3833 روبل روسیه 101 لاری گرجستان 1823 دینار...
کد خبر: ۶۳۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶


رینگیت مالزی 968 لیر ترکیه 1527 ریال عربستان 804 دینار... کویت 10630 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2465 یوان... دینار بحرین 7965 ریال عمان 7784 ریال قطر 832 دلار...
کد خبر: ۶۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵


رینگیت مالزی 971 لیر ترکیه 1527 ریال عربستان 804 دینار... کویت 10630 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2465 یوان... دینار بحرین 7965 ریال عمان 7784 ریال قطر 832 دلار...
کد خبر: ۶۳۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1537 ریال عربستان 796 دینار... کویت 10685 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2475 یوان... دینار بحرین 7983 ریال عمان 7791 ریال قطر 831 دلار...
کد خبر: ۶۳۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲


رینگیت مالزی 959 لیر ترکیه 1524 ریال عربستان 796 دینار... کویت 10685 درهم امارات 821 هزار دینار عراق 2475 یوان... دینار بحرین 7983 ریال عمان 7791 ریال قطر 831 دلار...
کد خبر: ۶۳۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱


رینگیت مالزی 956 لیر ترکیه 1536 ریال عربستان 793 دینار... کویت 10645 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2545 یوان... دینار بحرین 7988 ریال عمان 7784 ریال قطر 831 دلار...
کد خبر: ۶۳۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹


مالزی 958 لیر ترکیه 1539 ریال عربستان 793 دینار کویت... 10685 درهم امارات 823 هزار دینار عراق 2480 یوان چین... منات آذربایجان 3810 روبل روسیه 99 لاری گرجستان 1797 دینار...
کد خبر: ۶۳۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


مالزی 978 لیر ترکیه 1553 ریال عربستان 812 دینار کویت... 10835 درهم امارات 827 هزار دینار عراق 2580 یوان چین... آذربایجان 3933 روبل روسیه 112 لاری گرجستان 1876 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۳۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷


مالزی 969 لیر ترکیه 1543 ریال عربستان 796 دینار کویت... 10685 درهم امارات 824 هزار دینار عراق 2465 یوان چین... آذربایجان 3878 روبل روسیه 100 لاری گرجستان 1828 دینار بحرین...
کد خبر: ۶۳۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶