شیعه نیوز | Shia News Agency

برچسب ها - کارمندان
برچسب: کارمندان
دور از دسترس است در حالی که کارمندان دولت از...
کد خبر: ۲۰۷۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


ای تدوین کرده بودند که کارمندان دولت را از ارسال...
کد خبر: ۲۰۷۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


زورگیری و ایجاد رعب و وحشت عوامل و کارمندان این... شهرداری مخصوصاً کارمندان و عوامل اکیپ سدمعبر و انضباط شهری... است که کارمندان و عوامل اکیپ سدمعبر و انضباط شهری... می کنند و شرایط ایجاد شده از سوی کارمندان و...
کد خبر: ۲۰۷۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کارمندان به طور میانگین سالانه ۱۷۰۰ ساعت را به کار...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


بسته اند و از ورود اساتید دانشجویان و کارمندان این...
کد خبر: ۲۰۶۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


کد خبر: ۲۰۶۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


که بسیاری از کارمندان دولت از 9 ماه مرخصی زایمان...
کد خبر: ۲۰۶۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


که بسیاری از کارمندان دولت از 9 ماه مرخصی زایمان...
کد خبر: ۲۰۶۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


کنیم یا چون کارمندان اداره ها کار تحقیقاتی انجام نمی...
کد خبر: ۲۰۶۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


تبع گرانی ها حقوق کارمندان و کارگران افزایش نیافته است...
کد خبر: ۲۰۶۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


بیکاری کاهش حقوق و قدرت خرید کارگران کارمندان و بازنشستگان...
کد خبر: ۲۰۶۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


اساتید و کارمندان به این دانشگاه شدند در عین حال...
کد خبر: ۲۰۶۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


مدارس تأکید کرده و کارمندان و دانشجویان را به التزام...
کد خبر: ۲۰۶۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


شده و نگه داشتن بخش مشخصی از حقوق کارمندان و...
کد خبر: ۲۰۶۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


بیان شاهد پشت میز نشینی هشت ساعته کارمندان در دستگاه...
کد خبر: ۲۰۶۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


و کارمندان این پایگاه سه نفر را کشت و چندین... نسبت به سربازانمان و کارمندان غیرنظامی مان احساس غرور کنم...
کد خبر: ۲۰۶۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


کرده اند که کارمندان دولت را از ارسال لایک یا...
کد خبر: ۲۰۶۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


مشاغل هم تراز آن و سطوح بالاتر کارمندان سازمان حج...
کد خبر: ۲۰۵۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


کارمندان عادی بودند که در معادن و مزارع کار می...
کد خبر: ۲۰۵۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


ترور کارمندان دولتی در استان غزنی بوده در کابل بازداشت...
کد خبر: ۲۰۵۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱