شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

برچسب ها - ورثه
برچسب: ورثه
دانستنی‌های حقوقی؛
کلیه ورثه هم فسخ قرارداد امکان پذیر است البته هر...
کد خبر: ۲۳۰۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


ورثه افرادی که حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد...
کد خبر: ۲۲۹۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


ورثه افرادی که حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد...
کد خبر: ۲۲۹۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


تلخی قحطی را بچشند « العلماء ورثه الانبیاء» بعد به...
کد خبر: ۲۲۹۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


"الاعلماء ورثه الانبیاء" پیامبر اعظم که بهانه خلقت بود برای...
کد خبر: ۲۲۸۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


میان دیگر ورثه تقسیم کنند اگر ابزاری مانند سونوگرافی را...
کد خبر: ۲۲۸۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


دانستنی‌های حقوقی؛
وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث اعطا...
کد خبر: ۲۲۴۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


دانستنی‌های حقوقی؛
پس از فوت صاحب وسیله نقلیه ورثه باید ظرف مدت...
خودرو فرد متوفی است پس از فوت متوفی ورثه او... را تعیین تکلیف کنند مطابق با قانون ورثه برای تعیین... آن ورثه باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مالک جدید...
کد خبر: ۲۲۲۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


ورثه او است 10 1 مصطفوى حسن &rlm التحقیق فی...
کد خبر: ۲۲۰۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


باشد و اینکه وظیفه بگیران تک ورثه همسر با همین...
کد خبر: ۲۱۹۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


به وراث بوده و در صورتی که ورثه تمایل به... به ارث نرسند مثل اینکه شخص فوت شده ورثه ای... نداشته باشد یا ورثه گرفتن اموال را رد کرده و... برسد که در این صورت هر یک از ورثه باید...
کد خبر: ۲۱۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


همه بازنشستگان و وظیفه بگیران تک ورثه همسر که میزان...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰...
کد خبر: ۲۱۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰...
کد خبر: ۲۱۳۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


با وجود این هر گاه اشخاص ذینفع ورثه به وجود... فوت وصیت نماید اما این ورثه هستند که باید وصیت... ورثه می توانند این وصیت را قبول یا رد کنند... که این امر برای رعایت حقوق ورثه است اگر تعدادی...
کد خبر: ۲۱۲۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


آن مال متعلق به ورثه خواهد بود و اگر دَین...
و مالی به جا گذارد مال ورثه است و اگر... آن مال متعلق به ورثه خواهد بود و اگر دَین... به جا مانده برای ورثه است» این حکم مربوط به... از آن نیز اضافه آمده و به ورثه می رسد...
کد خبر: ۲۱۱۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


ورثه مرحوم حسین رحیمی ملک کشاورزی در روستای گزوئیه وقف... متن وقف نامه اجرای نیت واقف توسط ورثه انجام و...
کد خبر: ۲۱۰۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


و نیز نبودن ورثه ای برای خاندان یعقوب 1 و...
کد خبر: ۲۱۰۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


او ما اهل بیت ورثه او هستیم پس ما امین...
کد خبر: ۲۰۸۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


ام تا قصاصى بر من لازم آید و ورثه عثمان...
کد خبر: ۲۰۸۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰