l Shia News Agency l خبرگزاری شیعیان l شیعه نیوز

برچسب ها - همسالان
برچسب: همسالان
تمام توانایی های همسالان شنوایش می رسد و این نکته...
کد خبر: ۱۹۹۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


همیشه دعوا و قلدرمابی همسالان منجر به از دست رفتن...
کد خبر: ۱۹۹۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


گروه همسالان نوجوان در ایجاد تفکر خود کشی بسیار اهمیت...
کد خبر: ۱۹۹۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


می بیند بنابراین این دختران به نسبت همسالان نسل های...
کد خبر: ۱۹۹۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


- تاثیر پذیری از گروه همسالان و دوستانی که رفتارهای...
کد خبر: ۱۹۹۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


به همسالان خود دارند بله میزان این ناهمنوایی تا به...
کد خبر: ۱۹۸۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


باشگاه گروه های ورزشی و فعالیت با همسالان تشویق کنید...
کد خبر: ۱۹۸۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


سوّم تعامل کم بچّه ها با همسالان خود است زمانیکه...
کد خبر: ۱۹۸۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


تاثیرات را بر همسالان و اعضای خانواده خود داشته باشند...
کد خبر: ۱۹۸۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


کنند درس های خود را یاد بگیرند یا با همسالان...
کد خبر: ۱۹۸۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


هیجانات اضطرابها فشار همسالان و احیانا طردشدگی قرار می گیرند...
کد خبر: ۱۹۸۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


دوستان و همسالان و به طور کلی همه کسانی که...
کد خبر: ۱۹۷۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


ممکن است یکی از دلایل آن تحقیر توسط همسالان یا...
کد خبر: ۱۹۷۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


گروههای همسالان peer group به انتقال درست فرهنگ عاشورایی پرداخت... مدرسه غالباً شبکه ای از گروه همسالان برای کودک و...
کد خبر: ۱۹۷۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


حدودی با سایر همسالان خود متفاوت هستند با این همه...
کد خبر: ۱۹۷۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


دوستان و سایر همسالان خود می گذراند هر چند باید...
کد خبر: ۱۹۶۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


می شود ۶۱ درصد عامل شروع به اعتیاد گروه همسالان...
کد خبر: ۱۹۶۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


شوند در مقایسه با دیگر همسالان شان که از سینه...
کد خبر: ۱۹۵۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


همسالان در مصرف دود ازجمله قلیان و سیگار تأثیر بسزایی... گروه همسالان خود تقلید می کنند پس از تبلیغات زیادی...
کد خبر: ۱۹۴۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


همسالان و احیانا طردشدگی قرار می گیرند ...
کد خبر: ۱۹۴۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴