شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

برچسب ها - مقاطع تحصیلی
برچسب: مقاطع تحصیلی
برای پنج شنبه ۶ آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۴۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


شیعه نیوز برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی...
کد خبر: ۲۴۴۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


برای سه شنبه ۴ آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۴۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


برای دوشنبه ۳ آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۴۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


برای یک شنبه دوم آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۴۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


برای شنبه اول آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۴۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


برای پنجشنبه ۲۹ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۴۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


برای چهارشنبه ۲۸ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۴۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


برای سه شنبه ۲۷ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۳۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷


برای دوشنبه ۲۶ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


برای یک شنبه ۲۵ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۳۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵


برای شنبه ۲۴ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


برای پنج شنبه ۲۲ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص...
کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع...
کد خبر: ۲۴۳۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


برای چهارشنبه ۲۱ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


برای دوشنبه ۱۹ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


برای یکشنبه ۱۸ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


برای شنبه ۱۷ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۳۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


شیعه نیوز برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی...
کد خبر: ۲۴۲۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


برای چهارشنبه ۱۴ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۲۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


برای دوشنبه دوازدهم آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد...
شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۴۲۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲