شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

برچسب ها - معلوم نبودن انساب
برچسب: معلوم نبودن انساب
برشمردن انساب خویش قبل از حضرت عدنان تا حضرت ابراهیم... نهی حضرت از چنین کاری معلوم نبودن انساب و اجداد...
سلم از برشمردن انساب خویش قبل از حضرت عدنان تا... و علت نهی حضرت از چنین کاری معلوم نبودن انساب... ابراهیم علیه السلام رسید بیان کنندگان چنین انسابی نسابین دروغ... روایات آمده است معلوم نبودن انساب آن حضرت بعد از...
کد خبر: ۲۰۹۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


برشمردن انساب خویش قبل از حضرت عدنان تا حضرت ابراهیم... نهی حضرت از چنین کاری معلوم نبودن انساب و اجداد...
سلم از برشمردن انساب خویش قبل از حضرت عدنان تا... و علت نهی حضرت از چنین کاری معلوم نبودن انساب... ابراهیم علیه السلام رسید بیان کنندگان چنین انسابی نسابین دروغ... روایات آمده است معلوم نبودن انساب آن حضرت بعد از...
کد خبر: ۱۹۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰