شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

برچسب ها - مدرسه تلویزیونی
برچسب: مدرسه تلویزیونی
به ایجاد و راه اندازی مدرسه تلویزیونی و پخش روزانه...
کد خبر: ۲۵۴۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
شیعه نیوز آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای...
کد خبر: ۲۵۳۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
شیعه نیوز آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای...
کد خبر: ۲۵۳۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
شیعه نیوز آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای...
کد خبر: ۲۵۳۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
شیعه نیوز آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای...
کد خبر: ۲۵۳۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۳۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۳۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


« شیعه نیوز» برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف...
کد خبر: ۲۵۲۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۲۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۱۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۱۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۱۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


بر اساس اعلام آموزش و پرورش جدول پخش مدرسه تلویزیونی...
« شیعه نیوز» آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی...
کد خبر: ۲۵۱۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸