شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

برچسب ها - صحیح ادنی
برچسب: صحیح ادنی
یکی از اقسام چهار گانه حدیث حدیث صحیح است حدیث... صحیح به حدیثی گفته می شود که تمام راویان آن... صحیح دارای اقسامی است که در یک تقسیم به حدیث... صحیح اعلی اعلایی و صحیح اوسط و صحیح ادنی ادنا...
حدیث صحیح است حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود... امامی باشند این حدیث صحیح دارای اقسامی است که در... یک تقسیم به حدیث صحیح اعلی اعلایی و صحیح اوسط... و صحیح ادنی ادنا تقسیم می شود صحیح اعلی خبر...
کد خبر: ۲۲۱۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷