Shia News Agency l شیعه نیوز

برچسب ها - سحر خیزی
برچسب: سحر خیزی
تغییر داده و به افرادی سحرخیز تبدیل شوند ...
کد خبر: ۱۸۹۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


شدیم آن است که برنامه سحر خیزی ایشان بسیار مهم... سحر و درک نسیم روحانی بین الطلوعین در عمر و... می شدند و اذکار سحری و عبادت و مطالعه و...
کد خبر: ۱۸۰۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


بازگو کردن اذان با موذن 24 حسن خلق 25 سحر... خیزی 26 خواندن سوره واقعه 27 نیت گناه نکردن 28...
کد خبر: ۷۴۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳


نمودم ایشان سحر خیزی نموده تمامی اعمال خویشتن را فاسد...
کد خبر: ۶۸۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴


تواند با کمی تمرین و ممارست از منافع سحر و... سحر خیزی معلول علت های مختلفی می باشد مهمترین عامل... توانید از خواب برخیزید از این رو فاصله ی 2... شب ما را از درک لذتهای معنوی در سحر و...
کد خبر: ۲۳۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۰۲


الزام و وجوب برای سحر خیزی انسان را خود به...
کد خبر: ۱۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۹/۱۸