l Shia News Agency l خبرگزاری شیعیان l شیعه نیوز

۹۳

احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی

کد خبر: ۱۰۰۴۰
۲۲:۳۶ - ۲۲ مهر ۱۳۸۷
 

حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد ، و ربواط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد ؟
صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است .

آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند ؟
با اجازه پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد .

ایا میتوان دختری را که بدلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد ؟
اذن لازم است.

در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند ؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است ؟
1 ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی بهر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود .
2 ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد .

آیا میشود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟ وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا به مدت 1 ساعت میخواهم به مبلغ فلان مقدار؟
اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر اینصورت زن به مرد میگوید : تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا ً) به فلان مبلغ وسپس مرد میگوید : قبول کردم.

1 ـ برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
چنانچه وی تمایل به اسلام پیدا کرد :
2 ـ چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود ودر عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟
3 ـ آیا با توجه به در دسترس نبودن روحانی برای خواندن صیغه خود فرد میتواند اقدام کند .
4 ـ آیا جمله خاصی لازم است گفته شود ؟
5 ـ آیا باید به زبان عربی باشد یا به زبان دیگر هم کفایت می کند ؟ 1 ـ اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد با زن مسیحی ویهودی جایز است .
2 ـ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص وتعیین مهر ومدت با دقت می تواند به زن بگوید با توازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر وتا این مدت زمان واوبگوید پذیرفتم واگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .
3 و4 و5 ـ جواب روشن شد .

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
عقد باطل است .

ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است.

آیا ازدواج موقت به زبان فارسی نیز قبول است یا نه؟
خیر باید سعی کند به عربی خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربی بگوید.

آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری وسنی ، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟
صحّت ندارد واذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟
اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است.

ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

من دختری 23 سال هستم که که مدت 6سال است خواستگاری دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا 6 ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید?
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست ، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم .

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
عقد با طل است .

آیا زنی را که زنا کرده است را میتوان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید ان زن عده نگه دارد ؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم دراید عده دارد یاخیر؟
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زنهای مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد .

آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.

با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .

آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم ودخول ضمن عقد جایز است یا خیر ؟
جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت .

در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟
دختره باکره اگر در شؤون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .

برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید .

آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه چگونه است؟
خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد میگوید :قبلت .

ضمن سلام نظر حضرت عالی در مورد عده زنان فاحشه را بفرمائید ایا ازدواج موقت با انها مشکل دارد ؟
ازدواج با انها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد .


بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده و دخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن او خبر داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟
بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.

آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد ؟
اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست .

من با دختری دوستم میتوانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم .
با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد .

چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود و در عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟
پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .

برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد معه با زن مسیحی و یهودی جایز است .

بنده در کشور ژاپن زندگی می‌کنم که اکثر مردم آن یا بودائی هستند یا دینی‌ ندارند. من برای‌ اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم. لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱ - آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟
۲ - آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی‌ انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟
۳ - اگر گفتند بودائی هستم چه حکمی‌ دارد؟
۴ - آیا در صورت منفی‌ بودن سوالات فوق میتوان آنها را بعنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟ (خود آنها راغب هستند).

۱ - اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود - و لو به اعتراف خود - ازدواج موقت با وی جایز نیست.
۲ - جایز نیست مگر اینکه عرفاٌ مسیحی‌ یا یهودی‌ باشد.
۳ - جایز نیست.
۴ - جایز نیست.

آیا کسی می تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وی می تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .

اگر زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است ؟
لازم است اگر بکر باشد .

آیا متعه با کسی که نمی خواهیم با او نزدیکی کنیم و فقط برای ایجاد محرمیت متعه می کنیم به اجازه ولی نیاز دارد ؟
اگر بکر باشد اجازه ولی دراینصورت هم لازم است .

در چه صورتی اجازه پدر برای زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟
در هر عقدی اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنی که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتی که زن در شئون زندگی مستقل باشد مبنی بر احتیاط است .

آیا اگر زن بگوید که شوهر ندارد کفایت می کند یا باید تحقیق کرد ؟
کفایت می کند .

آیا زن و مرد خودشان می توانند صیغه عقد موقت را جاری کنند ؟
می توانند .

آیا برای صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟
لازم نیست .

آیا صیغه عقد موقت را می توان به فارسی خواند ؟
اگر بتوانند به احتیاط واجب باید عربی بخوانند و اگر نتوانند به زبانهای دیگر اشکال ندارد مثلاً پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر بگوید قبول کردم .

آیا در صیغه عقد موقت رضایت ظاهری طرفین بدون جاری کردن صیغه کافی است ؟ یا باید صیغه عقد موقت خوانده شود ؟
باید صیغه عقد موقت خوانده شود .

لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید.
عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است و اگر مقصود معنای عدّه و متعه است ، عده یعنی مدتی که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش شبهه باید از ازدواج دوری کند و احکام عده را مراعات نماید . و متعه یعنی ازدواج موقت .

در مذهب مسیحیت طلاق را به رسمیت نمی شناسند. ازدواج موقت با زن مسیحی که قانوناً مطلقه است چه حکمی دارد ؟
اگر در عرف آنها به عنوان مطلقه شناخته شود جایز است .

آیا با خواهر زن می توان صیغه موقت خواند ؟
جایز نیست تا وقتی که خواهر او همسریا درعدهٌ شما است .

ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب (مسیحی، یهودی)چگونه است؟
ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی ازدواج موقت جایز است مشروط بر اینکه همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضایت او صحیح نیست بلکه با رضایت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

اگر دختری پدر وجدّ پدری اش فوت کرده باشند آیا می توان آن دختر را صیغه کرد (در صورت رضایت خود دختر) یا نه ؟
اگر دختر دارای رُشد فکری باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد مانعی ندارد .

اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه می تواند تقاضای انحلال نکاح را بنماید؟
شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه می تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفی او را ملزَم به پرداخت کند ولی نمی تواند عقد را فسخ کند.

اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند ولی برای شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتی داشته باشند ولی پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر می توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند ؟
جایز نیست و عقد باطل است .

ازدواج موقت و یا دائم مرد و یا زن مسلمان شیعه با زن و یا مرد زرتشتی چه حکمی دارد ؟
ازدواج زن مسلمان با مرد زرتشتی جایز نیست و همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتی بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .

آیا می شود با زن فاحشه ازدواج موقت کرد؟
مانعی ندارد ولی بنابر احتیاط واجب بعد از توبه اش باشد وتوبه اش به این معلوم میشود که او را به زنا دعوت کنی اگر قبول نکرد توبه کرده است.

لطفاً متن خطبه ازدواج موقت را بفرمایید. (بنده را وکیل کرده اند).
اگروکیل شده اید که زن را برای خود عقد موقت کنید کافی است با تعیین مهر و مدت به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتی نفسی فی المدة المعلومة علی الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسی فی المدة المعلومة علی الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت و قبول آن باشد.
واگر وکیل ازطرفین هستید بگوئید (انکحت موکلتی موکلی فی المدة المعلومة علی الصداق المعلوم ) سپس بگوئید (قبلت النکاح لموکلی کذلک).

آیا می شود با رضایت دختر ازدواج موقت کرد؟
اذن ولی دختر (پدر یا جد پدری) لازم است و اگر دختر در شؤون زندگی خود مستقل است اذن ولی او ـ بنابر احتیاط واجب ـ لازم است.

آیا با زنان غیر اهل کتاب بدون هرگونه متعه نزدیکی کرد؟
جایز نیست.

اگر با زنی که شوهر ندارد نزدیکی کند و با این نیت که صیغه بخواند و اگر فراموش کند در صورتی که هر دو راضی باشند آیا حکم زنا دارد؟ و اگر دارد راه بخشش آن چیست؟
اگرخواندن صیغه را فراموش کند وطی به شبهه است و اگر نه زنا است و باید توبه کند.

خانمی را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسی نیست با صراحت تمام جواب منفی داد. الان شک دارم که شاید با کسی رابطه داشته است که از زمان و کیفیت آن اطلاعی ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه ای داشته بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟
عقد صحیح است.

بدلیل مسافرتهای خارجی متعدد اضطراب از به گناه افتادن دارم آیا می توانم بدون اذن همسرم در مسافرتها ازدواج موقت با اهل کتاب بکنم ؟
جایز نیست مگر آنکه مسلمان شود .

بنده به علت شغل 3 ماه بدون همسرم باید در کشور ژاپن زندگی کنم . جنابعالی صیغه زن غیر اهل کتاب را جایز ندانسته اید و صیغه اهل کتاب را با رضایت همسر دائمی جایز دانسته اید آیا در شرایط اضطرار صیغه زن کافر بدون رضایت همسر جایز است یا خیر ؟
ایشان در عقد موقت با اهل کتاب برای مردانی که با رضایت همسر مسلمان خود قصد ازدواج موقت دارند احتیاط واجب می کنند شما می توانید در این مساله به غیر (با مراعات الاعلم فالاعلم) مراجعه کنید .

می توان زن شوهردار را صیغه کرد ؟
جایز نیست و از گناهان بزرگ است وحرمت ابدی می آورد.

آیا متعه کردن دختر بالای 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز است ؟
جایز است و بنا برا احتیاط واجب اذن پدر با جد پدری لازم است .

آیا می شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا می شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد ؟
اذن پدر حتی در فرض سوال لازم است .

آیا برای ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومی دارد کسی شاهد باشد یا حضور دو طرف کافی است ؟
در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است .

آیا دختری که سن آن 31 سال است و از نظر مالی مستقل است را به شرط عدم دخول میتوان صیغه کرد بدون اجازه پدر ؟
بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .

من یک ایرانی هستم که در خارج از کشور زندگی می کنم آیا می شود با زنی با مشخصاتی مانند زنی مسیحی که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولی از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق می باشد ولی از نظر مذهبی خودشان جدا شده اند می شود ازدواج متعه کرد ؟
اگر از نظر شرع آنها و عرف مطلقه می باشد مانعی ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید .

خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحی در صورتی که دسترسی به زبان انگلیسی و یا زبان های دیگر جایز است یا خیر ؟
مانعی ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه بعربی خوانده شود واز زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.

من دختری را به عقد موقت خود در اورده ام آیا بدون دخول با مادرش محرم هستم یا خیر ؟
بلی محرم هستید و نظر ایشان هم همین است .

ازدواج موقت با زن بودائی چه حکمی دارد ؟
جایز نیست .

ازدواج متعه یعنی چه ؟
یعنی ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضی از آنها .

اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند ولی برای شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتی داشته باشند ولی پدر دختر بدلیل فرهنگ غلط جامعه اجازه ندهد آیا دختر و پسر می توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند ؟
جایز نیست و عقد باطل است .

در شرح کتاب شریف (من لا یحضره الفقیه) در ذیل ازدواج مو قت مسأله ای را بدینگونه طرح گشته است که اگر ازدواج موقت انجام گیرد با دختری باکره و قید شود که تلذذ جسمی و دخول صورت نپذیرد و صرفاً به صحبت و گفتگو بسنده شود دیگر نیازی به اذن پدر نیست. نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
حضرت آیت الله اذن پدر را شرط می داند مطلقاً.

آیا مرد می تواند در مسافرت بدون اجازه زن دایم خود زنی را صیغه نماید؟
می تواند زن مسلمان را متعه نماید.

آیا در صیغه اجازه همسر لازم است؟
خیر.

آیا تفاوتی بین صیغه و ازدواج موقت است؟
خیر.

1 ـ در ازدواج موقت می توان لفظ صیغه را فارسی خواند و به چه صورت خوانده می شود؟
2 ـ آیا دختر را می شود صیغه موقت کرد.
1 ـ در صورت عدم تمکن از عربی خواندن ، فارسی خواندن ایرادی ندارد.
2 ـ ازدواج موقت با دختر باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد هرچند اگر دختر در شؤون زندگی خود مستقل باشد (بنابر احتیاط در این صورت).

آیا احکام رجوع عقد دائم و موقت یکی است؟ مثلا : اگر مدتی از زمان متعه باقی باشد ومرد بدلایلی زمان باقی مانده را ببخشد آیا می تواند مجددا رجوع نماید و نیت رجوع کافی است یا اینکه باید دو باره صیغه عقد جاری شود؟

رجوع در متعه مورد ندارد و باید عقد جدید خوانده شود.

آیا متعه با زنی که دین ندارد جایز است ؟ متعه با زنی که کافر است چه حکمی دارد ؟
با کافر غیر کتابی جایز نیست وهمچنین با زردشتی بنابر احتیاط واجب ومُتعه کردن با زن یهودی و مسیحی جایز است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد .

در ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضای مدت برای نکاح با خواهر چنین زنی آیا لازم است عده به پایان برسد یا نیازی به پایان رساندن عده نیست ؟
بنابر احتیاط واجب باید عده منقضی شود.


اگر بانوان از راههای جلوگیری از قبیل ( قرص، آمپول، کاندوم و ...) استفاده کنند به طوری که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟
برفرض تحقق دخول بلی عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند.منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی ایت الله سیستانی
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹۳
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
سلام
بنده زادگاهم همدان است والان درکرمانشاه زندگی می کنم آیا نماز وروزه من درهمدان صحیح است .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳
مطالب بسيار جالب و خواندني بود ولي اهل سنت ازدواج موقت را زنا مي دانند آيا اين صحيح است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵
بسیارسایت خوبی دارید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
لطفا ادرس دفترتان در خوزستان را برايم بفرستيد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
مدت زمان صیقه موقت چقدر است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۲۳
سلام
اگر دختر ی پدر ومادرش فوت کرده باشند و خودش قیم خودش باشد می شود صیغه کرد
reza
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۰
ممنون ازشما
مبان
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
با سلام ایا صیغه موقت عده دارد؟
محمود
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
بله اما دو بار خون دیدن یا 45 روز تمام
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
سلام-من پسری هستم مجرد و21سالم وبازنی که34سال دارد واز شوهرش طلاق گرفته ازدواج موقت کردم -میخواستم دونم این کار گناهی ندارد
ناشناس
United States
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
اصلا هیچ گناهی نداره
سنبل
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
بدون اجازه پدردختر میتوان صیغه کرد
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیر نمیتوان صیغه کرد باطل است
ناشناس
United Kingdom
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
سلام من با پسری صیغه کرده ام ولی هیچ رابطه ی جنسی نداریم فقط بخاطر اینکه فعلا آشنا شیم تا بعد خانواده ها را در جریان بزاریم آِیا صیغه درست است؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیر صیغه باطل است
ناشناس
United Kingdom
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
اگر بخواهیم صیغه را باطل کنیم چیکار باید کرد؟
پاسخگوی احکام - http://09640.ir/
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
سلام.عقد موقت بعد از تموم شدن مدت عقد خود به خود تموم میشهو عقد دائم هم با طلاق تموم میشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
باسلام من زن دوم آقايي شده ام ولي اين آقا ماهي يكبار به من رجوع ميكندونه نفقه و هيچ كاري براي من نميكند و مرا تنها رها كرده است وحاظر نيست عقد عادي مرا محضري كند با اينكه عقد دايم هستم ديگر توان تنهايي را ندارم چون همه مرا بخاطرازدواج با اين مرد رها كرده اند ايشان نيز حاظر نيست مرا طلاق دهد آيا خودم ميتوانم صيغه طلاق را بخوانم با اجازه او چون عقد ماعادي است چون او حاظر نيست پيش كسي بياييد يا وكيل قرار دهد لطفا جواب دهيد؟
پاسخگوی احکام - http://09640.ir/
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
سلام.اگه عقد دائم باشه باید نفقه به شما بدن. در مورد طلاق هم خودتون نمی تونید طلاق رو جاری بکنید. می تونید از ایشون به دادگاه شکایت داشته باشید.
sssth73
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۱
سلام.میخواستم بپرسم چجوری درعقدموقت ی که خودمون صیغه رومیخونیم ذکرکنیم بدونه اذنه دخول هست؟!!!خاهش میکنم زودج بدین،یااگه میتونین ایمیل کنین.ممنون،
امید
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
با سلام بنده خواهر زنی دارم که طلاق گرفته و جوان است و خیلی هم نیاز رابطه جنسی است ایا میشود برای جلوگیری از انحراف وی بدونه اجازه همسر با وی ضیقه موقت جاری نمودfcdn
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
با سلام و خسته نباشید.اگر بخواهیم با دختری در فامیل مثل دختر دایی عقد موقت انجام داد(فقط برای صحبت نه رابطه جنسی) باید اذن پدر هم باشد؟حتی اگر باعث بحث و اختلاف در خانواده ها شود؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیر باید اجازه پدر باشد در غیر اینصورت صیغه باطل است حتی اگر فامیل باشد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۱
سلام.دختری باکره و22ساله هستم.مدتی است باپسری دوست شده ام.میخواهم به عقدموقت اودرایم.میدانم که بدون اذن پدر ممکن نیست ولی نگرانم که اگراین کاررا نکنم به زناروی آورم.آیا صیغه بدون اذن پدر بهتراست یازنا؟!به جایی رسیده ام که نمیتوانم جلوی شهوت خود را بگیرم ومیترسم به گناه بیفتم. توروخدا من را راهنمایی کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
صیغه بدون اجازه پدر باطل است و در واقع برای شما که طالب نزدیکی هستیدهمان حکم زنا را دارد پس هیچ فرقی بین زنا و این صیغه که شما میخواهید انجام دهید نیست.
سسسسسسسسسسسس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
با عرض سلام . دختری 21 ساله هستم که میخواهم به مدت 6 ماه تا انجام عقد دایم با پسر خاله خود با اجازه پدرم صیغه محرمیت بخوانیم میخواستم بدانم در رابطه مان تا چه حد مجاز هستیم ایا میتوانیم مثل زن و شوهرها با هم رابطه داشته باشیم؟؟ گناه و مشکلی ندارد ؟؟
عليزاده
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
با سلام
خسته نباشید
از اينكه برخي خانمها از متعه و طرح ازدواج صيغۀ موقت ناراحت و نگران مي شوند بخاطر حس حسادت آنان است لذا نمي توان بخاطر عدم رضايت خانمهاي متأهل، احكام الهي را تعطيل و به فراموشي سپرد! و جامعه را به طرف فساد سوق داد.

از خانمهاي متأهلي كه شديداً از طرح موضوع متعه ناراحت هستد سؤال مي كنيم كه آيا شما بجاي زنان بيوه كه در سن جواني بدلايل مختلف، شوهرتان را از دست مي داديد و از اين نعمت الهي محروم بوديد باز هم اينقدر مخالفت مي كرديد؟!
بنابر اين به خود بياييد و مشكلات و وضعيت و خواسته هاي برخي از بيوه زنان آبرومند را درك نموده و اينهمه بر عليه حكم الهي، نق نزنيد.
با عنوان " ازدواج موقت، دستور قرآن و سنت پيامبراسلام(ص) كه از طرح آن شرم داريم!
sara
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
باسلام
من دختری 35 ساله ومستقل هستم وپدرم سالهاست که خرج ومخارجم برعهده اون نیست بلکه من خرج ومخارج اون میدم بامردی فقط درحد رابطه کلامی هستم که درمورد مسائلی درزندگی بمن کمک میکند وراه حل نشان میدهدوگاهی درد دل میکنیم وبهیچ عنوان دچار گناه نمیشویم چون خودش میداند که من دخترخیلی معتقدی هستم ایشان هم متاهل هست ولی پدرم خبردارنیست بفرماییداینکارم که درحدکلامی بازم گناه هست؟
poya
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
سلام باعرض خسته نباید !

همه سوالارو خوندم اما شما حتی حاظار ب کمک کردن بعضیاشونم نشدید بخدا این بده ه ه ه ه !
مریم
United States
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۰
1 _ ایا دختر مسلمان ایرانی میتواند با یک مرد خارجی مسلمان صیغه کند؟ البته با اجازه پدر و همچنین نامزد شد ؟ 2 _ برای ثبت ازدواج دفتری با مرد خارجی مسلمان نیاز به زمان هست در این مدت ما میتوانیم صیغه و نامزد باشیم ؟ البته با اجازه پدر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
ایا میتوان با دختری ک پدر و جد پدریش فوت کرده عقد موقت کرد.؟و تا چ حد میتونن رابطه داشته باشن؟ اگر در خوندن صیغه شک داشته باشن میتونن دوباره بخونن؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
کسی ک دچار خود ارضایی است چ باید بکند در صورتی ک شرایط ازدواج را ندارد... تو رو خدا جواب درستی بدین کلافه شدم ممنون؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۳
ايا دختري كه دو سال از شوهرش بخاطر اعتياد پيش پدر مادرش هست و هيچ نزديكي نداشته بعد از طلاق عده دارد
لیلییی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
سلاو خسته نباشید. خواهش میکنم سوال من رو جواب بدهید، آیا بازن مطلقه یا بیوه میشود بدون صیغه رابطه جنسی داشت ؟؟
زرنگار
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
سلام
من دختری هستم21ساله پدرم برا ازدواجم جواب مثبت داده ولی برا خوندن صیغه محرمیت گفتن چندماه دیگه ایا ما خودمون میتونیم صیغه محرمیت بخونیم؟
amir
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
سلام پدر دختری فوت کرده از خاله اش سوال شده که با شخصی که مشخصات من را دارد ایا اجازه ازدواج میدهد و خاله دختر اجازه داده میتوان صیغه کرد؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
سلام من دختر18ساله ای هستم ومیخواهم با پسری19ساله ازدواج کنم ولی در حال حاضر شرایط مالی ازدواج را نداریم ایا میتوان بدون اذن پدرم عقد موقت کنم درحالی که خانواده پسر از رابطه مااطلاع دارن ایا صیغه صحیحه زود ج بدین ممنون
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
آیا مرد مسلمان مجرد میتواند زن مسیحی متاهل که شوهر مسیحی دارد را صیغه کند ؟
محسن شکیبا
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ایا زنی که صیغه به مدت دایم مردی می‌شود میتواند بدون رضایت مرد ترک زندگی کند و دوباره ازدواج کند
محسن شکیبا
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ایا زنی که صیغه به مدت دایم مردی می‌شود میتواند بدون رضایت مرد ترک زندگی کند و دوباره ازدواج کند و ایا می‌توان جلوی ازدواج اونو گرفت و گناهی به گردن اون زن نیست که اجازه مرد رو نگرفته چون من ازدواج نکرده ام ولی اون بیوه هست و من بازم دوسش دارم ولی اون بر نمیگرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
با سلام من يه زن هستم يكساله از همسرم جدا شديم و او ميگه ك طلاقت نميدم آيا ميتونم ازدواج وموقت كنم؟
شادی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
من دختری هستم که چند سال پیش با یک پسر ازدواج کردم و الان بعد از چند سال فهمیدم که 12 سال است که زن صیغه ای داشته و با او در ارتباط می باشد لطفا راهنمایی کنید چکار باید بکنم
فیروز
Afghanistan
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
من با دختری غیر باکره بدون اذن پدرش ازدواج کردم، فکر میکردم چون باکره نیست، اشکالی ندارد. بعد از داشتن یک بچه دختر، پدرش درجریان قرار گرفت، نمیدانم هنوز هم راضی است یاخیر؟ دخترش خانه اش میرود. ومن اجازه ندارم. واکنون از او پنچ بچه دارم وزندگی را با هم میگذرانیم. مسئله ازدواج ما درست است یاخیر؟ لطفآ زود جواب بدهند.
ناشناس
United States
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
من دختری هستم که یک بار ازدواج کردم وچهار سال با هم نامزد بودیم ولی باکره هستم ایا میتوانم بدون اذن پدر صیغه موقت داشته باشم
ناشناس
Germany
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
با سلام، من پسری شیعه و مجرد هستم. آیا می‌توانم با دختر مسیحی (کاتولیک) بدون داشتن اذن ولی‌اش ازدواج موقت کنم؟ عقد دائم چطور، حرام است؟
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
سلام سوالم این است که ایا با کسی که در حال ازدواج هستی قبلا زنا کرده ای از روی جهل .ازدواج مشکلی دارد و بر تو حرام است..؟لطفا سریع جواب دهید و پاسخ را ایمیل کنید ممنون
ناصر
United States
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
ایا یک مرد زن دار بدون اطلاع همسرش می تواند زن مطعلقه ای را صیغه کند
مریم
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
اگه دو طرف راضی باشن و لی متن صیغه رو به زبون نیارن گناهه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
زنی که در عده شوهره فوت شده اش باشد و بامردی رابطه ای غیر از زنا داشته باشد میتواند بلدازاتمام عده به عقد وی دربیاید ؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
حرام است
جاوید
Afghanistan
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
سوال من این است که آیا شخصی که در سفر باشد و با دوختر باکره مسلمان صیغه نماید شخص مذکور همسر مسلمان هم داشته باشد آیا اجازه همسره اش شرط است یا خیر ؟ ازاینکه در سفر خانمش با او نیست تا بتواند از گناه دور باشد نظر شما در این باره چیست؟
حمید
Afghanistan
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
سوال من این هست اگر ی دختر نامزاد داشته باشه و از نامزادش جدا بشه ایا امکان پذیر هست که بدون اذن پدر صیغه جاری بشه ؟
ساسان
United States
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
سلام.میخوام ازدواج موقت با یه زنی داشته باشم چطور صیغه عقد روخودمون بخونیم؟
واگر مدت صیغه تموم شد میشه دوباره بلافاصله صیغش کنم یا که باید عده نگه داره؟واگر در هنگامی که در صیغه من است برایش خواستگار بیاید تکلیف چیست؟؟؟باید عده را نگه دارد بعد ازدواج کند؟!آخه اگر بخواد عده نگه دارد بعد ازدواج کند که در اینصورت امکان ازدواج دائم براش از بین میره!!آخه به خواستگارش بگه چی.بگه من در صیغه کسی بودم صبر کن عدم تموم شه؟؟؟؟
مرضیه
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
سوال:چگونه میتوان صیغه دائم (عقد وارد شناسنامه نشده )باطل نمود با توجه به اینکه مرد بعد از گذشت سه ماه از صیغه به کشور دیگری رفته و برنگشته .
جعفر
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
بنده با خانمی ازدواج موقت کرده ام او یک دختر ناتنی دارد آیا من برآن دختر محرم هستم
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
سلام
دو ماه پیش با آقایی عقد کردم که بهم گفته بود مجرد هست و زن وبچه نداره . من مجرد وچون شناسنامه من سفید بود و پدرم حضور نداشت عاقد خطبه عقد رو نمیخوند و این آقا من رو تهدید کرده بود که حق صحبت ندارم و برگشت به عاقد دروغکی گفت که چهار سال من و اون صیغه هستیم و من باکره نیستم در حالی که باکره بودم . عاقد خطبه عقد رو خوند و در دفترچه عقدنامه اول به صورت عقد دائم نوشته شده و در وسط برگه ها عدم باکره بودنم و 4 سال در صیغه اون اقا بودنم ثبت شده در برگه آخر عقدنامه به صورت عقد موقت ثبت گردیده و در عقد نامه قید شده که تا 1 ماه باید به صورت رسمی ثبت گردد و بیش از 1 ماه از اون روز گذشته و ثبت رسمی نشده .و اون آقا قبل عقد دست رو قران گذاشته و قسم خورد که زن و بچه نداره و نیتش خیر و به خاطر عشق زیادش من رو مجبور به این کار کرده و در همون روزی که عقد خوانده شد برخلاف میل من و با زور و کتک بهم تجاوز کرد و یک شیاد و کلاهبردار حرفه ای هست که عابر بانک و طلام رو دزدید و بعدا تهدید به پرداخت پول بهش شدم که تهدید میکرد درصورت عدم پرداخت فیلم تجاوز کردنش رو به خانواده ام نشون میده که من جلوی تهدیداش ایستادم الان تهدید میکنه که من در عقد دائم اون هستم ودر صورت ازدواج با هرکس دیگه ای ازم شکایت و پای دار میرم .
آقا عقد نامه ای که با وجود باکره بودن عدم باکره بودن توش قید شده و بدون اجازه پدرم و با زور و تهدید انجام گرفته حلال است یا باطل ؟
خواهشا کمکم کنید اون آقا خیلی شیاد و حرفه ای و من این موضوع رو به خانواده نگفتم بیش از 2 ماه از این موضوع میگذره و به من ظلم کرده هرچی در مورد خودش گفته بود دروغ محض بود . من یه قربانی هستم که باوجود عاقل بودنم دستی که رو قران گذاشت و قسم دروغ خورد من رو فریب داد حالا نمیدونم با این مشکل چیکار کنم چند بار هم تصمیم به خود کشی شدم ولی نتونستم از لحاظ روحی خیلی داغونم خواهشا کمکم کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۷
سلام دختری که صیغه هست میتونه در همین حال عقد دائم کند ؟؟ حکمش چیه؟
رضا
Finland
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
با عرض سلام و خسته نباشید
پسری 30 ساله مجرد هستم قصد دارم با خانمی که از شوهر خود به مدت 2سال جدا شده و هیچ نزدیکی باهم نداشتن ودر حال طلاق گرفتن هست بعلت همین جدایی و ناتوانی همسرش آیا میتوانم صیغه کنم یا باید منتظر باشیم بعد از طلاق رسمی . ممنون میشوم پاسخ سوال مرا بدهید
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
با عرضه سلام میخواستم بپرسم اگر صیغه داعم خوانده شود و ان مرد خود را پنهان میکند و جوابی بهت نمیدهد چگونه ان صیغرا باطل کنیم و قصد ازدواج دوباره را داشته باشیم میتوانیم ازدواج کنیم
ناشناس
Afghanistan
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
دختری هندو که میگوید مسلمان شده و کلمه میخواند و اسلام را قبول دارد , آیا میتوان صیغه ( ازدواج موقت ) کرد با ایشان؟
پدر دختر راضی نیست. پدر دختر هندو میباشد.
لطف نمود جواب را واضح بدهید
ناشناس
United States
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
سلام من خانوم مطلقه هستم ومدت چندوقته با یه اقایی صیغه هستم مدت صیغه 50سال میباشد ولی بدون اینکه ما خبر داشته باشیم خانوم این اقا به محضرمراجعه کرده صیغه مارو باطل کرده من الان میخوام بدانم درحال حاضر ما باهم زن شوهر محصوب میشویم یانه یا احتیاج به صیغه مجدد بشود
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
سلام.دختری که ازدواج دائم کرده و به دلایلی از شوهر خود پس از مدتی طلاق گرفته و در باکره بودن او شک داشته باشیم آیا میشود اورا صیغه کرد؟؟؟ اگر واقعا هنوز باکره باشد و به بکارتش کاری نداشته باشیم چه؟!؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
باسلام و خسته نباشید من دختری هستم که خواستگاردارم ایشون ایرانی اند و در خارج از کشور زندگی میکنند اگر من بخوام در فنلاند عقد کنم و دوباره بخوام اینجا یعنی ایران عقد کنم ممکن هست یا خیر.
ناشناس
France
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
آیا باید بدون اجازه شوهر ازخانه بیرون نرفت؟
ارمین
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۳
سلام من با یه دختر 26 ساله که قبلا ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود تلفنی صیغه رو خوندیم
آیا الان شرعا زن من است و باید مهریه رو بپردازم؟
حمزه
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۶
فقط ميخواستم بپرسم پسر مجرد ميتواند يه خانوم مطلقة هست صيغة كند يا نه از نظر شرعي ميخوام بدونم مرجعم آيت الله سيستاني هست
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
ایا با زنیکه در زمان عده است میشود صیغه محرمیت با شرایط خواند(دخول انجام نشود)؟
ناشناس
Afghanistan
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
سلام
رضاا
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
خیلی خوب
صفر عباسی
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
با سلام حدود سیزده ساله با ی خانومی صیغه دائم کردم ی دختر یازده ساله هم دارم. مهریه خانم فقط بیست هزار تومان بوده در این مدت ای خانم هیچی نخریده حتی سیسمونی بچه ماشین خریدم براش ب نامش کردم حالا بدون دلیل میخاد ترک کنه بره سهم این خانم چیه ممنون از شما
ناشناس
Netherlands
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
ایا بدون اجازه دختر میتوان پدر را صیغه کرد؟
جوادحسینی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
ایامیشودبازنی که قبلا باوی درارتباط بودم ازدواج موقت کرد.۱اگرارتباط به غیردخول بوده چی؟۲.اگرارتباط دخول انجام شده باشدچی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
سلام . آیا اگر خانمی قبلا صیغه کسی بوده و صیغه تمام شده و ما بخواهیم بعد از آن فرد این خانم را صیغه بکنیم . آیا باید مدت معینی از زمان اون صیغه بگذره یا میتونیم بعد از اون فرد صیغش کنیم ؟ لطفا جواب بدید برام خیلی مهم هست که بدونم تو این کار گناهی مرتکب نمیشم .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
سلام من پسری مجردهستم وبازنی ک شوهرداره وی ساله ک میخادطلاق بگیره ولی شوهرش طلاقش نمیده خیلی نیازب روابط جنسی داره صیقش میتونم کنم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
بنده دختری 31 ساله هستم که پدرو مادرم از هم جدا شده اند،در صورتی که من و پدرم همدیگر را نمیبینیم و پدرم هیچ سراغی از من نمیگیرد و هم چنین بنابه نظر پزشکی قانونی دچار اختلال شخصیت است،یعنی در صورت مطلع شدن از قصد ازدواج بنده مشکل آفرینی خواهد کرد و پزشکی قانونی مطرح کرده بود که نیاز به ضم امین دارد در صورتی که ضم امین انتخاب نشده است چون در صورت تعیین هم اختلاف نظر داشتیم.در این صورت من بازم هم نیاز به اذن پدرم دارم یا فقط با ارائه گواهی پزشکی قانونی به دفاتر ثبت ازدواج میتوانم ازدواج کنم؟ خواهش میکنم به سوالم پاسخ دهید. نیاز مبرمی دارم به جواب سوالم***
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
سلام.زنی هستم۳۱ساله مطلقه که عده بر گردنم هست ولی نزدیک به سه ماه با همسرم سابقم نزدیکی نداشتم آیا لازم هست عده نگه دارم یا میتوانم صیغه ی مرد دیگری شوم؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
سلام آیامن میتونم باپسری که ۲۱سال داردوخودم ۳۱سال دارم عقدموقت کنم درضمن طلاق گرفتم ممنونم ازشما مراراهنمایی کنید
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
سلام دختری بیست و چهار ساله هستم که پدرم چهار سال است به رحمت خدا رفته در حال حاضر شرایط ازدواج برام مهیا نیست ایا میتوتنم ازدواج موقت داشته باشم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
اگردرازدواج موقت نزدیکی انجام نشود و فقط معاشقه باشد آیا زن باید برای ازدواج بعدی عده را رعایت کند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
با عرض سلام و خسته نباشید .
پسری هستم که به سن بلوغ رسیدم ، نیاز به ازدواج موقت دارم ، اونی که داخل نظرمه یکی از فامیلامونه ، اما نمیتونم به پدرش بگم ، با ازدواج موقت دخترت با من راضی هستی ، یا نه ؟ باید چیکارکنم؟
امین
United States
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
متاسفانه در بین بعضی بانوان مذهبی و ولایتمدار هم صیغه امری بد تلقی میشود. در صورتیکه خودشان هم میدانند که همه مراجع آنرا حلال و شرعی میدانند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
سلام اگه بایکی صیغه کرده باشی صیغه موقت به مدت یک سال بعد ازش ماه باطلش کنی بعددوباره بعد دوسه روز بخوایید به همدیگه برگردیم یعنی میشه برگردیم دیگه نیازی به عده نیس؟؟؟
یعنی فقط صیغه رو بین خودمون بخونیم کافیه؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
با سلام دختری هستم ۲۰ ساله ۹ ماهه که به صیغه پسری درامدم البته با اجازه پدر و خانواده
فقط اینکه پدر بنده برای صیغه مون شرط تعیین کردن ( یعنی فقط در حد ابراز علاقه کلامی) میخواستم بدونم چنین جیزی اصلا درسته؟
یا منو همسرم کلا بهم محرمیم؟
باسلام من با دختری عقد موقت خوندم ومیدونستم که قبلا باکسی ارطبات داشته ولی باکرهست آیا عقد من صحیح است
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
سلام من با دختری عقد موقت کردم میدونستم باکسی دیکه ارطبات داشته آیاعقد من در سته یا باطل
محمد
United States
۰۵:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
اگر با زنی مطلقه صیغه موقت خوانده شود و تمام شود و با مادر او هم که مطلقه است صیغه محرمیت خواند؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
سلام زنی هستم 48سال بیو اما خیلی شهوت ی هستم چکار کنم
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
سلام،ازدواج موقت داشتم،نزدیکی هم داشتیم، وحق فسخ بامن بود،الان فسخش کردم اماپشیمون شدم،ایامن ب اقابگویم بهت رجوع کردم کافیه؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
سلام آیا یه زنی ک هنوز صیغه ش تموم نشده میتونه با رضایت همسرش دوباره صیغه کنه
ناشناس
New Zealand
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
أيا يك مرد زن دار مسالمان براي يك سال به خارج
ميرود ، و شايد به مدت يك سال از نزد زن خود دور باشد . ايا ميتواند
به يك زن مسيحي ازدواج موقت نمايد؟؟ تشكر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
سلام خواهرزن من ۲ساله طلاق گرفته ومن اکثرا هزینه های زندگیشو حتی اجاره خانه اش را میدهم هم دیگرو هم دوست داریم میشه بین من اون یه صیغه موقت یه کساله راجاری کنیم
مژگان نظری
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
سلام خوبید من دختری چهل ساله ام وازدواج نکردم آیا من میتونم برای تامین زندگیم خانمی واقایی را به هم برای ازدواج.موقت معرفی کنم وایا این پول حلال میباشد
ناشناس
Afghanistan
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
سلام آیا زن بیوه را میتوانم برای یک ساعت به عقد موقت در آورم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
سلام ببخشید ایا در دوران صیغه زن یا مرد میتوانند با گفتن سه بار کلمه نمیخوامت به هم حرام شوند یا باید حتمان خطبه طلاق خوانده شود فقط خواهشن سریع جواب بدین