پاسخ آیت الله سیستانی به سوالاتی در خصوص عزاداری و نحوه آن

پاسخ آیت الله سیستانی به سوالاتی در خصوص عزاداری و نحوه آن

آيا در مجالس عزاداري، ناله وشيون بلند سر دادن و محکم به سر و صورت و دست کوبيدن جايز است ؟
خوردن گوشت خرگوش حلال یا حرام ؟

خوردن گوشت خرگوش حلال یا حرام ؟

یکی از سوالاتی که در جامعه ما مطرح می شود این است که آیا گوشت خرگوش حلال است یا نه؟ و خوردن گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟

پاسخ مراجع درباره بسته بودن بخت برخی افراد

حکم ازدواج يك دختر شيعه با يك پسر از اهل تسنن چيست؟

نظر دو مرجع تقلید درباره ازدواج موقت

در شرايط كنوني جامعه، ازدواج موقت را چه امري قبيح بدانيم و چه هنجار قلمداد كنيم، در نهايت فتواي مراجع محترم ديني است كه حرمت، استحباب و يا وجوب آن را تعيين ميكند.
قبلی۵