ماجرای تابوشکنی دو زن بلوچ

ماجرای تابوشکنی دو زن بلوچ

پوست صورتشان زیر نور آفتاب سوخته و خطِ چین و چروک‌های چهره شان عمیق‌ است. هیچ آرایشی ندارند. چند تارِ مویشان از زیر شال سوزن‌دوزی‌شده‌شان بیرون زده است. جای خالی پیرسینگ سنتی روی بینی‌شان مشخص است. یکی در روستایی در چابهار و دیگری در روستایی نزدیک نیک‌شهر زندگی می‌کند اما هر دو اهل یک خطه هستند: سیستان و بلوچستان.
داستان سه زن در موگویی

داستان سه زن در موگویی

به صورت‌هایشان که نگاه کنی، سن شان بیشتر از آن چیزی است که شناسنامه‌شان می‌گوید؛ مشکلاتی که در زندگی داشته‌اند آنقدر بزرگ بوده که حالا در حوالی ۴۰ سالگی بیشتر به زنانی شبیه‌اند که سنشان از ۵۰ و ۶۰ عبور کرده است؛ «ستین»، «ایلماه» و «چیمه» جزو آن زن‌ها هستند.
قبلی۲