فواید آب دارچین برای گلودرد و اضافه وزن

فواید آب دارچین برای گلودرد و اضافه وزن

در این مطلب به چند فایده کمتر شناخته شده آب دارچین و اهمیت گنجاندن دارچین در رژیم غذایی روزانه زمستانی و ارتباط آن با بهبود سلامت کلی اشاره شده است.
۷ راه آسان برای داشتن خانه تمیزتر

۷ راه آسان برای داشتن خانه تمیزتر

تصمیم دارید خانه تمیزتری داشته باشید؟ کارشناسان می گویند بهتر است گام های کوچک و ابتدایی را در این راستا بردارید تا مرتب تر و منظم تر شوید. سال نو زمان خوبی برای شروعی تازه در نقاطی در خانه است که شما را آزار می‌دهند خواه کمد لباس باشد یا یک آشپزخانه آشفته.
نکته‌های خاص برای رانندگی در جاده‌های لغزنده

نکته‌های خاص برای رانندگی در جاده‌های لغزنده

اکرم طالبی،سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به مسافران مناطق سردسیر و برفی توصیه کرد: برای رانندگی در هوای برفی و بارانی آمادگی داشته باشند و با رعایت نکات ایمنی در هنگام رانندگی در هوای برفی و بارانی از بروز حوادث و سوانح ترافیکی پیشگیری کنند.
مضرات خوردن چای با توت و خرما

مضرات خوردن چای با توت و خرما

کارشناسانی هستند عقیده دارند که نباید خرما و توت را به همراه چای مصرف نمایند. زیرا قند این مواد هنگام تماس با آب جوش و یا چای داغ جذب بدن می شود و اما انرژی آنها جذب بدن نمی شود و مزایای آنها از بین می رود.
روش تمیز کردن شیشه عینک به صورت حرفه‌ای‌

روش تمیز کردن شیشه عینک به صورت حرفه‌ای‌

برای تمیز کردن عینک می‌توانید از آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید. فقط مراقب باشید که هنگام شست و شو خط و خش روی شیشه عدسی نیندازید.
مراقبت های ویژه برای دﻳﺎﺑﺖ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

مراقبت های ویژه برای دﻳﺎﺑﺖ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﺎﺑﺘﻢ ﺧﻔﻴـﻒ اﺳـﺖ« و ﻳـﺎ «ﻗﻨﺪم ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ« و ﻳﺎ »ﻗﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ دارم«، اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.به گزارش بهداشت نیوز، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪی در ﺑﺪن ﻣﺎ رخ ﻣﻲدﻫـﺪ. اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ به دﻳﺎﺑﺖ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اغلب به ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻼﺳﻴﻚ دﻳﺎﺑـﺖ مبتلا نیستند. در واﻗـﻊ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻼﺋـﻢ دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﺨﻔـﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ آنها ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
چگونه از آب رفتن لباس‌ها جلوگیری کنیم؟

چگونه از آب رفتن لباس‌ها جلوگیری کنیم؟

هر نوع پارچه و لباسی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مراقبتی خاص خود را دارد، همیشه سعی کنید لباس‌ها را طبق دستورالعمل‌های خودشان بشویید. لباس‌هایتان را بر اساس جنس و مواد تشکیل‌دهنده دسته‌بندی کنید و هر دسته را مطابق دستورالعمل‌هایش بشویید.
۱۱ نکته که در مراکز تعلیم رانندگی به شما یاد نمی‌دهند

۱۱ نکته که در مراکز تعلیم رانندگی به شما یاد نمی‌دهند

حتی باتجربه‌ترین رانندگان هم همیشه از تمام ریزه کاری‌ها یا نکات ظریفی که می‌تواند رانندگی را آسان‌تر و مطمئن‌تر کند، باخبر نیستند.
راهکار‌هایی برای کتابخوان شدن

راهکار‌هایی برای کتابخوان شدن

خیلی از افراد جامعه ما خواندن کتاب را به مطالعه کتاب‌های مربوط به مدرسه و دانشگاه محدود کرده‌اند، اما باید بدانید کتابخوانی می‌تواند به عنوان یک تفریح در اوقات فراغت به شما کمک‌های شایانی کند.
کاشت و پرورش گل ساکولنت در گلخانه

کاشت و پرورش گل ساکولنت در گلخانه

گلخانه برای ساکولنت هایی که نمی توانند به اندازه کافی گرم بمانند یا نور کافی را در محیط های دیگر دریافت کنند. شما همچنان باید این شرایط بهینه رشد را نیز فراهم کنید.
قبلی۴بعدی