ترتیل خوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم+ صوت

ترتیل خوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم+ صوت

شرح دعای روز بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان+صوت

شرح دعای روز بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان+صوت

در دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان آمده است: «همان‌طور که دکتر صلاح مریض را هر چه باشد، می‌داند، خدای تبارک و تعالی هم هر چه صلاح ما باشد را می‌دهد. به یکی کمتر و به یکی بیشتر می‌دهد و ما نباید اعتراضی کنیم. اگر این روحیه را پیدا کردیم که هر چه خدا به ما دهد به همان راضی باشیم، خدا هم از ما راضی می‌شود؛ اما اگر در دلمان شکایت داشته باشیم که خدا به ما کم داده، به این معنی است که خدا هم از ما راضی نیست. »
ترتیل خوانی جزء بیستم قرآن کریم+ صوت

ترتیل خوانی جزء بیستم قرآن کریم+ صوت

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان+ صوت

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان+ صوت

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم+ صوت

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم+ صوت

صوت/ زیارت امام حسین علیه السلام+ متن زیارتنامه

صوت/ زیارت امام حسین علیه السلام+ متن زیارتنامه

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم+ صوت

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم+ صوت

دانلود و پخش ترتیل جزء هفدهم قرآن

دانلود و پخش ترتیل جزء هفدهم قرآن

دانلود و پخش ترتیل جزء شانزدهم قرآن

دانلود و پخش ترتیل جزء شانزدهم قرآن

دانلود و پخش ترتیل جزء پانزدهم قرآن

دانلود و پخش ترتیل جزء پانزدهم قرآن

قبلی۳بعدی