آیا نام امام علی( علیه السلام ) در سوره انشراح وجود داشته و بعدها تحریف شده است؟!

وقتى گفته می‌شود قرآن از سوى خدا است، مقصود چیست؟ آیا فقط مضمون قرآن از سوى خدا است، یا الفاظ هم از طرف خداوند نازل شده است؟

مراد از عرش و کرسى در قرآن چیست؟

واژه ی حیات و موت چند بار در قرآن به کار رفته است؟

قرآن که یکى از منابع اجتهاد است؛ آیا فقیه بدون هیچ پیش‌فرضى می‌تواند به قرآن تمسک کند؟

قرآنی که هم‌اکنون در اختیار ما است در چه زمانی جمع‌آوری و تنظیم شد؟

آیا قرآن با همین کیفیت در زمان پیامبر جمع آوری شده است؟

تفاوت دار الحسرة با یوم الحسرة چیست؟

قرآن از سه جهت لفظ، محتوا و آورنده آن، معجزه است. هر یک از این جهات تا چه مقدار بر الهى بودن آن دلالت دارد؟

به چه دلیل باید «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را قبل از «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت؟

قبلی۵بعدی