توهین و افترا در حیطه آزادی بیان نمی‌گنجد، پس چرا قرآن برخی انسان‌ها را به حیوان تشبیه می‌کند؟

معانی مختلف کلمه «لباس» و مشتقات هم‌ریشه آن در قرآن چیست؟

چگونه با قطعیت آیات 3 و 4 سوره قیامت را معجزه علمی درباره اثر انگشت می‌دانید؟

منظور از «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ» در آیه 23 سوره احزاب چه کسانی هستند؟

معنا و تفسیر آیات 19 و 20 سوره حجر چیست؟

بر اساس قرآن، نماز انسان را از فحشاء و منکر بازمی‌‌دارد؛ پس چرا با آن‌که نماز می‌‌خوانیم، گناه هم می‌‌کنیم؟!

قرآن در اسلام دارای چه جایگاهی است؟

پیدایش و نابودی حیات، وسیله ای برای آزمایش انسانها از جانب پروردگارند. به این مطلب در آیاتی چون آیات 7و 8 سوره کهف اشاره شده است. لطفاً مقداری توضیح دهید؟

آیا معنای «صدر» و «صدور» در مواردی چون سوره «ناس» با معنای «قلب» و «قلوب» متفاوت است؟

فعل تَمَنَّوا چه صیغه‌ای است؟ ماضی، مضارع و امر آن چیست؟

قبلی۴بعدی