چرا خداوند به هر انسانی فرصتی برای زندگی برابر با دیگران را نداده است؟!

قرآن کریم اصل تفاوت میان انسان‌ها را می‌پذیرد، اما وجود این اختلافات را مخالف با اصل عدالت نمی‌داند؛ چرا که عدالت واقعى، ایجاب می‌کند که همه یکسان نباشند.

اگر اسلام دین کاملی است؛ چرا بیشتر مردم دنیا آنرا نمی‌پذیرند؟!

اسلام کامل‌ترین دین الهی است، به دو دلیل...

اگر انسان‌هایی قبل از حضرت آدم( علیه السلام ) وجود داشتند، با توجه به این‌که ابلیس هنوز در بهشت بود، چه فردی آنان را فریب می‌داد تا به فساد و خون‌ریزی بپردازند؟!

شیاطین منحصر در ابلیس و فرزندانش نیستند، و تعابیری مانند...

گفته می‌شود که نظم موجود در جهان، ناشی از «قوانین فیزیک» بوده و بر این اساس، نمی‌توان با «برهان نظم» خدا را اثبات کرد! پاسخ این شبهه چیست؟!

«قوانین فیزیک» از کیفیت وجود اشیای فیزیکی انتزاع و استنباط می‌گردد؛ قوانین فیزیک همان روابطی است که بین یک چیز با چیز دیگر و یا بین اجزای درونی یک چیز وجود دارد. به عبارت دیگر، قوانین فیزیک متفرع بر وجود اشیای فیزیکی و وابسته به آن بوده و وجود مستقل و جدا ندارد.«برهان نظم» از راه وجود قوانین فیزیک، وجود خداوند آگاهِ قادرِ حکیم را اثبات می‌کند.

معجزات نه‌گانه حضرت موسی( علیه السلام ) که در قرآن از آنها یاد شده، چیست؟

با بررسی آیات قرآن کریم مشاهده می‌کنیم معجزاتى که حضرت موسى( علیه السلام ) برای بنی اسرائیل و فرعونیان آورده، بیش از نه معجزه است.

بر اساس آیه 18 سوره مائده، آیا تمام یهودیان و مسیحیان مدعی بودند که دوست انحصاری پروردگارند؟! چرا در برخی آیات دیگر در این زمینه، تنها یهودیان مخاطب قرار می‌گیرند؟

پیامبر اسلام( صلی الله علیه و آله و سلم ) گروهی از یهود را به دین اسلام دعوت کرد و آنان را از مجازات خدا بیم داد که آنها در پاسخ گفتند: چگونه ما را از کیفر خدا می‌ترسانى در حالی‌که ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، و اگر بر ما خشم کند مانند خشمى است که انسان نسبت به فرزند خود دارد.

آیا بین رحمت و غضب خداوند، نوعی تناقض وجود ندارد؟ آیا «عذاب ادنی» نشانی از رحمت خداست؟

وجود صفاتی که به ظاهر متضاد به نظر می‌رسند، سبب شده تا برخی تصور کنند که چگونه خداوند متعال هم‌زمان هم صاحب رحمت است، و هم در عین حال غضب کننده؟! یعنی چگونه خدای متعال صاحب اوصاف متضاد است؟!

چرا خداوند از همان ابتدا دین اسلام را که دینی کامل و بی‌نقص است، برای مردم معرفی نکرد؟

خدای متعال، انسان را به‌گونه‌ای خلق نمود که مسیر تکاملی فردی و اجتماعی او به شکل تدریجی صورت می‌گیرد، و این واقعیتی انکار ناپذیر است.

می‌دانیم که اگر فردی قدرت جلوگیری از ظلم را داشته ولی با این وجود، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، شریک در ظلم خواهد بود. بر این اساس، آیا پروردگار و اولیای الهی که این قدرت را دارند، شریک در ظلم نیستند؟!

خدای متعال در عین حال که قادر و توانا، و شاهد و حاضر بوده و تمام امور جهان را بر اساس عدالت وضع نموده است، اما ظلم ظالمان را نمی‌توان مستند به حضرتشان نمود.

آیا خداوند می‌تواند سنگی را به وجود بیاورد که خود قادر به بلند کردن آن نباشد؟

یکی از صفات خداوند متعال، قدرت و توانایی نامحدود و بی‌کران او است. این آموزه هم در فلسفه و کلام به اثبات رسیده و تبیین گردیده و هم در قرآن بارها بدان تصریح شده است.
قبلی۳بعدی