اگر اصحاب بعد از وفات پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) همه مرتد شدند، پس چگونه با مرتدهایی از قبیل اصحاب مسیلمه و... پیکار کردند و آنها را به اسلام باز گرداندند؟

چرا حسین بن روح کتاب خود «التأدیب» را برای تصحیح به نزد علمای قم فرستاد؟

چه کسی به امام حسن ( علیه السلام ) گفت یا مذل المؤمنین؟ در حالی که این شخص از شرکت در جنگ جمل تخلف و سرپیچی کرد و امام علی ( علیه السلام ) وی را توبیخ نمود، ولی در قیام توابین به شهادت رسید؟!

آیا این اتهام به شیعه صحیح است که بعد از صلح امام حسن ( علیه السلام ) با معاویه، به آن حضرت گفتند یا مذل المؤمنین؟

مالک اشتر یکی از یاران بزرگ علی ( علیه السلام )، ابوبکر و عمر را می ستاید، اما با وجود این شیعیان در مجالس و حسینیه های خود به آنها طعنه می زنند، چرا؟

دلیل علمای شیعه درباره ساختگی بودن قضیه «عبدالله بن سبأ» توسط «سیف بن عمر» چیست؟

شرح حال مقداد بن اسود

جابربن افلح کیست؟

ابن عربی شیعه بود یا سنی؟

چرا رسول خدا جوانی به نام اسامه را به فرماندهی سپاه اسلام برگزید؟ چرا در اثر مخالفت برخی، فرمانده را تغییر نداد؟

قبلی۶بعدی