شأن نزول آیه 37 سوره احزاب که در مورد زنِ زید می باشد چیست؟

آیا در جامعه اسلامی زنان و بانوانی بوده اند که در حوزه های علمیه به درجه اجتهاد نائل شوند؟

سهل بن سعد ساعدی که بود؟

خلاصه ای از زندگی نامه جابر بن حیان را می خواستم؟ آیا او شیعه و شاگرد امام صادق( علیه السلام ) بود؟

زندگی نامه مختصری از موسی مبرقع

چه کسانی از اعتقاد به امام زمان ( عجه الله تعالی فرچهم الشریف ) منحرف شدند؟ انگیزه شان چه بود؟

آیا بعد از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم )، اهل بیت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علی و ... هم مرتد شدند؟

اگر اصحاب بعد از وفات پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) همه مرتد شدند، پس چگونه با مرتدهایی از قبیل اصحاب مسیلمه و... پیکار کردند و آنها را به اسلام باز گرداندند؟

چرا حسین بن روح کتاب خود «التأدیب» را برای تصحیح به نزد علمای قم فرستاد؟

چه کسی به امام حسن ( علیه السلام ) گفت یا مذل المؤمنین؟ در حالی که این شخص از شرکت در جنگ جمل تخلف و سرپیچی کرد و امام علی ( علیه السلام ) وی را توبیخ نمود، ولی در قیام توابین به شهادت رسید؟!

قبلی۵بعدی