غفلت و ناآگاهی از افعال اختیاری انسان نیست، پس چرا بر اساس آنچه در قرآن آمده، خدا غافلان را مجازات می‌کند؟!

اگر کسی به قرآن قسم بخورد و بعد به آن عمل نکند آیا گناه کرده است؟

چرا بر اساس آیاتی از قرآن کریم، خداوند به جای آن‌که به هدایت گمراهان بپردازد، آنان را مجازات می‌کند؟

برای جلوگیری از حوادثی که هنگام سفر رخ می‌دهد، خواندن چه سوره‌ها و آیاتی مناسب است؟

در کدام یک از آیات قرآن به وقف اموال اشاره شده است؟ آیا سنت وقف از دین زرتشت به ارث رسیده است؟

پرسش‌های ده‌گانه امام علی( علیه السلام ) از پیامبر اسلام( صلی الله علیه و آله و سلم ) بعد از نزول آیه نجوا و پاسخ‌های حضرتشان چه بود؟

آیا شیعه معتقد است که جبرئیل در ابلاغ وحی و رسالت خیانت کرده است؟

امام علی ( علیه السلام ) در قبال لشکرکشی خلفا به سایر کشورها چه موضعی داشتند؟

از زمان خلقت حضرت آدم ابوالبشر چه مدت می گذرد؟

آیا درست است که امام حسین( علیه السلام ) می خواست از رطوبت دهان علی اصغر استفاده کند؟

قبلی۲بعدی