منظور از انس با قرآن چیست؟ آیا تنها با تلاوت چند آیه در روز، انس با قرآن به دست می‌آید؟!

چرا قرآن برای بیان وقایع روز قیامت، گاه از فعل‌های ماضی(گذشته) استفاده می‌کند؟

چرا حضرت سلیمان( علیه السلام ) اجنّه کافر و شیطانها را به بند کشید، اما آنان را نابود نکرد؟!

آیا در آیه 41 سوره حجر «قالَ هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقیمٌ»، نام امام علی( علیه السلام ) به صراحت برده شده است؟!

قرآن کریم در آیات فراوانی، اکثریت مردم را با تعابیری؛ مانند: «أَکْثَرُهُمُ الْکافِرُون»، «أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ»، و... مورد نکوهش قرار میدهد. آیا این آیات، با اصل «مراجعه به آرای عمومی» و «عمل به نظر اکثریت» در تضاد نیست؟!

غفلت و ناآگاهی از افعال اختیاری انسان نیست، پس چرا بر اساس آنچه در قرآن آمده، خدا غافلان را مجازات می‌کند؟!

اگر کسی به قرآن قسم بخورد و بعد به آن عمل نکند آیا گناه کرده است؟

چرا بر اساس آیاتی از قرآن کریم، خداوند به جای آن‌که به هدایت گمراهان بپردازد، آنان را مجازات می‌کند؟

برای جلوگیری از حوادثی که هنگام سفر رخ می‌دهد، خواندن چه سوره‌ها و آیاتی مناسب است؟

در کدام یک از آیات قرآن به وقف اموال اشاره شده است؟ آیا سنت وقف از دین زرتشت به ارث رسیده است؟

قبلی۲بعدی