میانه روی در نهج البلاغه

میانه روی در نهج البلاغه

همانا بخشیدن مال در غیر محلش تبذیر و اسراف است. این کار، شخص را در دنیا سربلند، ولى در آخرت سرافکنده مى سازد، در میان مردم او را گرامی و در نزد خداوند پست مى گرداند.
قلمرو تساهل و تسامح درنظر شهید مطهری

قلمرو تساهل و تسامح درنظر شهید مطهری

از جمله مقوله هایی که در روزگار ما بسیار بر سر زبانها و مطرح در محافل روشنفکری و دانشگاهی است,مقوله تسامح و تساهل است.
دیـن و آزادی از دیدگاه شهید مطهری

دیـن و آزادی از دیدگاه شهید مطهری

مـقوله آزادی و بحث از آن از مسأل روز و مورد نیاز جامعه است. کندوکاو در زاویه های گوناگون آن ما را از فرو افتادن در تحلیل و تـفـسیرهای نابجا باز می دارد و راه بند برداشتهای نادرست از این موضوع مهم و حیاتی می گردد.
اعتدال در قرآن

اعتدال در قرآن

اعتدال از واژه عدل و عدالت، حالتی بین دو طرف از لحاظ کم یا کیف است. این واژه در فرهنگ‌های عربی و مصطلحات قرآنی به معنای تناسب،استقامت، قوام پیدا کردن و موزون بودن نیز آمده است.
عقلانیت شیعه در آیات و روایات

عقلانیت شیعه در آیات و روایات

اسلام دینی است عقلانی که بر پایه تفکر و تعقل استوار است و دستورات و تعالیم آن همه بر محور عقل و خرد قرار دارد و تبلور اسلام ناب محمدی را تنها در مذهب راستین شیعه می توان یافت.
چرایی عدم گرایش به بنیادگرایی در اندیشه‌های شیعی

چرایی عدم گرایش به بنیادگرایی در اندیشه‌های شیعی

درد در هم تنیده کج فهمی و خون‌های ریخته شده در کهن اقلیم خاورمیانه بهترین گواه قرائت غلط دینی، توهم ایمانی و خباثت ذاتی جماعت بنیادگرای سیاه پرچم سیاه قلب است.
صله رحم از دیدگاه امامان ( علیه السلام )

صله رحم از دیدگاه امامان ( علیه السلام )

یکی از اصول اخلاقی که در شیوه زندگی امامان (علیهم السلام) در جایگاه بسیار ارجمند و رفیع است، صله رحم (رفت و آمد و پیوند نیک با خویشان ) است، این اصل از واجبات مؤکد و بسیار مهم است، و ضد آن یعنی قطع رحم از گناهان کبیره ای است که مجازات اخروی بسیار سخت دارد.
صفای باطن و دوری امامان ( علیه السلام ) از کینه توزی

صفای باطن و دوری امامان ( علیه السلام ) از کینه توزی

هیچیک از امامان( علیه السلام ) اهل کینه و انتقام و دشمنی نبودند، آنها قلبی مهربان و صاف داشتند، بدی را با خوبی جواب می دادند، و این خصلت جوانمردانه یک اصل ثابت در زندگی همه امامان ( علیه السلام ) بود.
صفات خبری

صفات خبری

صفات خبری یا خبریه صفاتی که در قرآن و احادیث برای خدا ذکر شده و ویژگی‌هایی شبیه انسان را برای خدا ثابت می‌کند، مانند وجه الله، ید الله، استواء خدا بر عرش.
توحید از دیدگاه شیعه

توحید از دیدگاه شیعه

توحید، بنیادی‌ترین اصل اعتقادی در اسلام، به معنای یکتا و بی‌مانند دانستن خداوند، و همچنین بی‌شریک بودن او در خلق جهان. نخستین جملات حضرت محمد ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در آغاز دعوت مردم به اسلام، حاوی شهادت بر یکتایی خدا و دوری از شرک بوده است
قبلی۳بعدی