برچسب ها
برچسب: خرافات
جدید مبتنی بر خرافات و شکاف گسست نسلی شرایط را...
کد خبر: ۱۷۱۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


می رسند درجا می گویند خرافات است پس ابتدا باید...
کد خبر: ۱۷۱۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


تجسم از خرافات بدوی است برای من قوم یهود که...
کد خبر: ۱۷۱۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


خرافات آن عصر به غار حرا مى رفت و ساعت...
کد خبر: ۱۶۹۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰


افزون شود درد و بیماری است خرافات مربوط به عطسه... گذشته از این واقعیت های عجیب درمورد عطسه خرافات زیادی...
کد خبر: ۱۶۹۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


و علیه خرافات و بی حیایی ایستادگی کرده است اما...
کد خبر: ۱۶۶۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


ها و خرافات دینی را از جامعه پاک کند و...
کد خبر: ۱۶۶۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


با مسایل هیجانی واحساسی و خرافات و مطالب بی اساس...
کد خبر: ۱۶۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


با منطقی باشد و مومنانه مستند باشد نه خرافات دنبال...
کد خبر: ۱۶۵۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


خرافات و بدعت ها باشد را عرضه کند او در...
کد خبر: ۱۶۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


بر انحرافات اعتقادی کانون ترویج خرافات در عصر خود و... بی دینی و خرافات نمی دانند بلکه از نظر آنها...
کد خبر: ۱۶۴۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


ثنویتِ مجوس تثلیث ترسا خرافات یهود و بت‎پرستی و… به...
کد خبر: ۱۶۴۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


خردهای خردشده زیر چرخ هوا و هوس خرافات و تعصبات...
کد خبر: ۱۶۱۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵


آمدن اسلام و زدودن خرافات از چهرۀ آن مورد موافقت...
کد خبر: ۱۵۹۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


همین افراد تحصیلکرده و اهل علم هستند خرافات و انحرافات... تاکید کرد خرافات و انحرافات در میان مبلغان سنتی بیشتر... لازم را ندارند خرافات خود را تبلیغ می کنند با...
کد خبر: ۱۵۸۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹


مگر بشر نیست در موضوع مبارزه با خرافات و عرفان... دانیم که طبیعات فلسفه از زمره خرافات است اما الهیات...
کد خبر: ۱۵۶۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


دهند اما برخی خرافات را می پذیرند و دچار تناقضات...
کد خبر: ۱۵۶۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


که شاید دچار خرافات شده باشم یا شاید هم واقعیت...
کد خبر: ۱۵۶۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


عتبات عالیات تاکید کرد باید خرافات را از زیارت و...
کد خبر: ۱۵۶۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


در رد خرافات پدید آمده در مسئله حماسه عاشورا نگاشته...
کد خبر: ۱۵۶۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳