برچسب ها
برچسب: خرافات
خرافات خود برای دهه ها آنها را بازیچه قرار داده...
کد خبر: ۱۷۹۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


این موضوع تنها ریشه در خرافات دارد موضوعی که باید... ریشه در خرافات دارد بنابراین بهتر است پیش از پذیرفتن...
کد خبر: ۱۷۷۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


به خرافات در خیرات لسانی خاطر نشان کرد ذکری که...
کد خبر: ۱۷۵۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


جهالت نادانی و خرافات در دوره ای زاده شد که...
کد خبر: ۱۷۳۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


گفت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با هرگونه خرافات...
کشور با هرگونه خرافات و ساخت بقعه جدید مبارزه می... امور خیریه کشور با هرگونه خرافات و ساخت بقعه جدید...
کد خبر: ۱۷۳۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


کند زیرا عقیده آنان با خرافات زیادى آمیخته شده بود...
کد خبر: ۱۷۲۸۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


جدید مبتنی بر خرافات و شکاف گسست نسلی شرایط را...
کد خبر: ۱۷۱۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


می رسند درجا می گویند خرافات است پس ابتدا باید...
کد خبر: ۱۷۱۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


تجسم از خرافات بدوی است برای من قوم یهود که...
کد خبر: ۱۷۱۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


خرافات آن عصر به غار حرا مى رفت و ساعت...
کد خبر: ۱۶۹۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰


افزون شود درد و بیماری است خرافات مربوط به عطسه... گذشته از این واقعیت های عجیب درمورد عطسه خرافات زیادی...
کد خبر: ۱۶۹۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


و علیه خرافات و بی حیایی ایستادگی کرده است اما...
کد خبر: ۱۶۶۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


ها و خرافات دینی را از جامعه پاک کند و...
کد خبر: ۱۶۶۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


با مسایل هیجانی واحساسی و خرافات و مطالب بی اساس...
کد خبر: ۱۶۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


با منطقی باشد و مومنانه مستند باشد نه خرافات دنبال...
کد خبر: ۱۶۵۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


خرافات و بدعت ها باشد را عرضه کند او در...
کد خبر: ۱۶۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


بر انحرافات اعتقادی کانون ترویج خرافات در عصر خود و... بی دینی و خرافات نمی دانند بلکه از نظر آنها...
کد خبر: ۱۶۴۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


ثنویتِ مجوس تثلیث ترسا خرافات یهود و بت‎پرستی و… به...
کد خبر: ۱۶۴۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


خردهای خردشده زیر چرخ هوا و هوس خرافات و تعصبات...
کد خبر: ۱۶۱۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵


آمدن اسلام و زدودن خرافات از چهرۀ آن مورد موافقت...
کد خبر: ۱۵۹۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶