برچسب ها
برچسب: خاورمیانه
ریشه ای از جمله گروه های منتقل شده از خاورمیانه...
کد خبر: ۱۸۹۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


با کشور اسلامی بزرگ و مهمی در خاورمیانه مشکل داریم...
کد خبر: ۱۸۹۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


هماهنگ کننده سازمان ملل در امور روند صلح خاورمیانه را...
کد خبر: ۱۸۹۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


آمریکا در منطقه خاورمیانه است گروهی از نمایندگان کنگره که...
کد خبر: ۱۸۹۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


قدرتی که در خاورمیانه آشوب و تنش به پا می...
کد خبر: ۱۸۹۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


دلاری خود با عربستان سعودی و دیگر کشور های خاورمیانه...
کد خبر: ۱۸۹۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


خیریه ای که به مسیحیان در خاورمیانه و مناطق دیگر... کشورهای خاورمیانه بخشی زیادی از اعضای اقلیتهای مسیحی این کشورها...
کد خبر: ۱۸۸۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


105 و برای ترکیه کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین...
کد خبر: ۱۸۸۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


کشورهای غربی در حد متوسطی قرار گرفته البته در خاورمیانه...
کد خبر: ۱۸۸۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


کرد کانبرا برای خروج نیروهایش از خاورمیانه اقدام نخواهد کرد...
کد خبر: ۱۸۸۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


میدل ایست آی:
در منطقه خاورمیانه ابوظبی برای مقابله با هر حمله ای...
کد خبر: ۱۸۸۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


سیاستهای خود در قبال خاورمیانه و به ویژه ایران تجدید...
کد خبر: ۱۸۸۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


کمیسر کمیته بین المللی حقوق بشر در غرب آسیا خاورمیانه...
حقوق بشر در غرب آسیا خاورمیانه اعلام کرد خاورمیانه شاهد... در خاورمیانه به نتیجه ای نخواهد رسید بیست و دوم...
کد خبر: ۱۸۸۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


ادامه این تحلیل آورد سیاست آمریکا در خاورمیانه در حال...
کد خبر: ۱۸۸۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


تواند در منطقه خاورمیانه غرب آسیا جذب کند اما احتمالا...
کد خبر: ۱۸۸۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


بروز سرطان در ایران مجری اصلی بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه...
کد خبر: ۱۸۸۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


عنوان بررسی امنیت منطقه در خاورمیانه را به یدک می...
کد خبر: ۱۸۸۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


است کارشناسان انجمن اختلالات تغذیه ای خاورمیانه معتقدند که موارد...
کد خبر: ۱۸۸۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


ایران تمام خاورمیانه را شعله ور خواهد ساخت حسن نصرالله...
کد خبر: ۱۸۸۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


کشور مهم منطقه خاورمیانه در نشست مکه بود ...
خارجه ترکیه نماینده این کشور مهم منطقه خاورمیانه در نشست...
کد خبر: ۱۸۸۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱