دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵

اطاعت از شوهر و تمکین نیاز های جنسی

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ” هرزن شایسته ای که خدا را عبادت کند، واجبات را ادا نماید، از شوهرش فرمان ببرد وارد بهشت می شود و خدا گناهان گذشته اش را می امرزد”
دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵

شناخت آئین زن داری برای مرد ( حقوق زن بر شوهر )

زن در خانواده نیاز به گفت و انس و مراقبت و سرپرستی شوهرش را دارد.
سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

بحث اقتدار مرد در خانواده

مرد برای ایفای نقش مدیریتی خویش در نظام خانواده، باید مقتدر باشد ، البته اقتدار خردمندانه و نه قلدرانه و ستمگرانه.
سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

بحث لطافت و دلبری زن در منزل

و از آیت های خداوند (و نشانگان خدا) آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا نزدشان بیاسایید(به آرامش برسد) و میانتان مودت و رحمت (و عطوفت و..)نهاد.
سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

حس استقلال طلبی همسرتان را اشباع کنید

خداوند متعال چنان انسان ها را آفریده که ضمن اجتماعی بودن ، (استقلال دوست) هم هستند